Annons:

Sök

Annons:

DEBATT: Ansvar, ledarskap och framtidstro i SCV-majoritetens riktlinjer

Socialdemokraten Angelica Katsanidou. Foto: Pressbild

DEBATT: Ansvar, ledarskap och framtidstro i SCV-majoritetens riktlinjer

Vi befinner oss i svåra ekonomiska tider till följd av pandemin och Putins invasionskrig men det finns trots allt ljusglimtar. 

Annons:

Landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården, högst rankat i nationell patientenkät både inom akutvården och primärvården samt landets bästa sjukhusmat. Det är endast ett axplock av den framgång som vi fortsatt ska bädda för. Vi vill se regional utveckling, en pålitlig kollektivtrafik och en vård i toppklass. SCV- majoritetens riktlinjer till kommande budget och plan syftar till just detta.

Vi i SCV-majoriteten fokuserar särskilt på:

  • ekonomin,
  • tillgängligheten,
  • medarbetarna,
  • den nära vården,
  • den gröna omställningen,
  • och att hela länet ska leva och utvecklas.

 *

Trots den mycket svåra ekonomiska situation som nu råder i hela kommun- och regionsverige strävar vi efter en ekonomi i balans på lång sikt. Den nuvarande regeringen tycks vara totalt oberörd av välfärdens behov men vi kommer att kämpa för att säkerställa finansieringen av vården och kollektivtrafiken i länet.

Tillgängligheten inom vården är högt prioriterad. Våra tre sjukhus ska utvecklas utifrån sina förutsättningar för att erbjuda den bästa möjliga vården. Vi måste också fortsätta att främja samverkan mellan sjukhusen för att minska onödiga väntetider. Vi kommer att följa upp arbetet med tillgänglighet och sätta patientens behov i centrum. Vi kommer att särskilt punktmarkera områden som behöver förbättras, som väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin och vid utprovning av hörapparater.

Med en kris kommer som bekant också stora möjligheter. Vi ska se till att tillvarata de möjligheter till förändring som nu finns inom vården. Det gör vi exempelvis genom att sätta stopp för hyrbemanningskarusellen och genom att se över våra arbetssätt och processer för att minska onödig byråkrati och optimera resursanvändningen. Nu har vi en möjlighet att ställa om. Omställningen kan vara tuff, men vi i SCV-majoriteten är övertygade om att vår region och våra fantastiska medarbetare kommer att lyckas.

*

Samtidigt ska vi se till att prioritera utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att våra medarbetare inom har de verktyg och förutsättningar som behövs för att möta framtidens utmaningar. Medarbetarna är som bekant Region Kalmar läns allra viktigaste resurs.

Vi vill se en ekonomiskt- och miljömässigt hållbar kollektivtrafik i hela regionen. Det innebär att vi måste modernisera våra transportsystem. Vi vill utveckla smarta lösningar för att minska miljöpåverkan och öka tillgängligheten. Kollektivtrafiken är verkligen under stor press, rent krasst finns inte mer resurser i termer av pengar att tillgå. Därför måste utvecklingen ske i samband med omställning och smarta lösningar.

Till skillnad från den nuvarande regeringen har vi inte glömt bort miljöfrågorna. För att säkerställa en hållbar utveckling kommer vi att fortsätta att arbeta för att minska regionens klimatpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. I samarbete med kommuner, företag och invånare ska vi se till att ständigt arbeta för att främja klimatomställningen.

Sammanfattningsvis är vårt mål en hållbar ekonomi som möjliggör en högkvalitativ och tillgänglig vård såväl som en stark utveckling i länet och en pålitlig kollektivtrafik för invånarna i Region Kalmar län. SCV- majoriteten kommer fortsätta att fatta nödvändiga beslut och ta ansvar för att säkerställa regionens framtid och välfärd. Genom ett framåtriktat ledarskap och en tydlig vision kommer vi att fortsätta bygga en stark och hållbar region för samtliga länets invånare.

Angelica Katsanidou (S)

Regionstyrelsens ordförande

Karin Helmersson (C)

Regionstyrelsen vice ordförande

Lena Granath (V)

Regionråd

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: