Annons:

Sök

Annons:

Användarvillkor för stödprenumeration

Dessa villkor reglerar din stödprenumeration på Dagens Vimmerby AB, med organisationsnummer 559021-5785. 

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att bli stödprenumerant. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna bli stödprenumerant. 

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vi tar integritet på allvar och i vår Personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

AVGIFT FÖR TJÄNSTERNA

Att vara stödprenumerant är helt frivilligt och ger dig ingenting ytterligare än vår djupa tacksamhet och ett bättre Dagens Vimmerby på sikt. Du får inte fler nyheter för att du är stödprenumerant och inte heller några andra tekniska lösningar. Du säkrar och bidrar till att utveckla vår gratistidning som den är. Beloppet som du väljer att stötta oss med är valfritt och betalas med kort där avgiften dras varje månad.  Priset du anger är inklusive sex procents moms. 

Direkt efter registreringen får du en bekräftelse via e-post. 

AVTALSTID/UPPSÄGNING

Din stödprenumeration kan sägas upp när som helst och avslutas från och med den dag som prenumerationen sägs upp. Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett mejl till jakob.karlsson@dagensvimmerby.se.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då stödprenumerationen inleddes att ånga ditt kö. Även detta görs till jakob.karlsson@dagensvimmerby.se. Pengarna kommer då att betalas tillbaka så snart som möjligt. 

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med Dagens Vimmerby kan komma att överlåtas till annat bolag.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Dagens Vimmerby har rätt att ändra innehållet i dessa villkor. Om det görs på ett sätt som kräver ditt samtycke kommer vi undersöka möjligheten till det innan ändringen verkställs. 

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor. Tvist hänförlig till användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på användarvillkoren, vänligen kontakta oss på:

Dagens Vimmerby AB
Jakob Karlsson
073 501 41 26

Annons:

Annons: