Annons:

Sök

Annons:

DEBATT: Kommunens oförmåga att budgetera har kostat 47 miljoner kronor

Den tidigare moderaten Magnus Gustafsson har skrivit ett nytt debattinlägg om barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Foto: Arkivbild

DEBATT: Kommunens oförmåga att budgetera har kostat 47 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden har både kostnader och intäkter för gymnasial utbildning. Kostnaderna uppstår när kommunens egna elever går en gymnasieutbildning i en annan kommun. Intäkterna får man när andra kommuners elever väljer att gå en gymnasieutbildning i Vimmerby kommun.

Annons:

Det finns också kostnader för att genomföra utbildningen för elever från annan kommun som går på Vimmerby gymnasium, men här nedan behandlar jag bara de pengar som flyter ur Barn- och utbildningsnämnden till andra kommunen, och de pengar som flyter in för elever från andra kommuner.

Som medborgare får jag ofta hör att det är ett nettounderskott i budget att mer pengar flyter ut än det flyter in än man räknat med. Låt mig undersöka hur bra man är på att budgetera.

Jag har fått ut uppgifterna för budget och utfall för kostnader och intäkter gällande IKE åren 2014 till 2023 i kronor från Barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Ovanstående graf visas på en stor variation i avvikelserna. Intäkterna för såld utbildning har blivit bättre än förväntat 3 år av 10, och sämre 7 år av 10. Kostnaderna för köpt utbildning har blivit lägre 1 år av 10, och högre 9 år av 10.

Enligt ekonomiska principer ska intäkter bedömas försiktigt, och kostnader bedömas strängare. Detta för att inte överskatta intäkter och ej heller underskatta kostnader. Detta för att verkligheten kommer att svänga runt respektive antagande men att utfallet med största sannolikhet ska landa på rätt sida marginalen.

Ovanstående graf visar att det förefaller ligga ett systematiskt fel i Barn- och utbildningsnämndens budgetering. Utfallet för intäkterna borde i snitt kr, och i snitt antal överstiga budget om man var kunnig om de ekonomiska principerna, eller rättare sagt följde dem. Sannolikt är man kunnig men väljer att inte följa dem. Det genomsnittliga utfallet är -8%.

När det gäller kostnaderna är det än sämre. I nio fall av tio så har man misslyckats i bedömningen av kostnaderna. I nio fall av tio underskattas kostnaderna, och i sju fall grovt enligt vilken måttstock som helst, mer än 20%, i två fall mer än 30%. Det genomsnittliga utfallet är en missbedömning på 20%!

Genomsnittliga avvikelser och standardavvikelse ser ut enligt nedan i sammanställd form.

 

Figur 2

 

Figur 3

Och om man lägger ihop hur ofta beslutad budget utfaller positivt ser man det dystra resultatet i antal,

 

Figur 4

… eller procent,

 

Figur 5

Denna oförmåga, eller vilja, eller klåfingrighet, att inte budgetera så att marginalen finns på trygghetens sida har sammanlagt åren 2014 till och med 2023 orsakat ett negativt bidrag till kommunens sammanlagda resultat om cirka 47 mkr!

 

Figur 6

Har tjänstemännen koll? Reagerar man? Varför hör vi inget?

Har politikerna koll? Reagerar man? Varför hör vi inget?

Hur länge ska Vimmerby kommun ha tjänstemän och politiker som var för sig, eller gemensamt, i okunskap, eller med vilja inte följer ekonomiska grundprinciper?

Jag har bara granskat två konton. Konton för inköp och försäljning av gymnasial utbildning. Vimmerby gymnasium är en kommunal gymnasieskola. Jag klandrar inte gymnasiet för de har bara att niga, bocka, tacka och ta emot den budget de får. Ovanstående handlar inte om Vimmerby gymnasium så vitt jag vet, eller anser.

*

Det handlar om de interkommunala ersättningarna i budgeten som hanteras av tjänstemän och politiker. Vimmerby gymnasiums budgetföljsamhet och eventuella överskott eller underskott är en annan historia, och i protokoll från barn- och utbildningsnämnden ser Vimmerby gymnasium ut att hantera sitt prognosticerade underskott om 1,5 mkr per 30 april 2023 genom besparingar som redovisas i ett senare protokoll. Precis som nämnden anbefallde dem att göra.

Ovanstående handlar om tjänstemännens och / eller politikernas förmåga och / eller vilja att budgetera enligt vedertagna ekonomiska principer.

Låt oss se hur tjänsteman och / eller politiker har agerat på budgetavvikelserna från en budget till nästa. Här följer budgeten för intäkter.

 

Figur 7. Budgeterade intäkter i tusental kronor.

Som du ser har budgeterade intäkter mellan åren inte förändrats med en enda krona! Givet inflationen så urholkas värdet av såld utbildning för varje år.

Det går inte att utläsa om förvaltning och nämnd bedömer omliggande kommuners demografiska förändringar. Det skulle kunna vara så att de undersökt detta och räknat med färre antal elever vars kommun betalat en allt högre avgift för den köpta utbildningen och att summan alltid landar på 12 mkr oavsett hur antalet elever varierar. Det kan vi inte veta utifrån den enkla sammanställning om intäkter och kostnader som jag efterfrågat att få ut från förvaltningen.

Men nog är det konstigt att förvaltning och / eller politiker inte sänker den budgeterade intäkten var efter tiden går när man ser att vår utbildning inte förmår locka tillräckligt många elever som det budgeteras för enligt figur 1. Man borde ju lära sig när man ser avvikelsen 2015-2017, som upprepas 2022-2023. Men likväl budgeterar man för 12 mkr i intäkter även 2024.

Så långt budgetering av intäkter för såld utbildning. Dags att se på budgetering för köpt gymnasieutbildning. Vi såg i figur 1. att utfallet avvek negativt från budget nio år av tio. Att sju år var avvikelsen större än 20%. Drog man lärdom av det och anpassade budgeten kommande år? Svaret finns i nedanstående graf.

 

Figur 8. Budgeterade kostnader i tusental kronor.

 

Figur 9. Del ar figur 1.

Figur 9 är en del av Figur 1 för att du inte ska behöva bläddra tillbaka. Vad ser jag då? Jo, man ser att man har justerat budget för 2015, man anslår något lägre interkommunala kostnader, IKE, då 2014 var drygt 10% billigare än man budgeterat. Utan att känna till några andra fakta än de vi har så ger vi RÄTT för det.

Men när utfallet skiftar till negativt 2015, så bedömer man att kostnaderna ska minska ännu mer 2016, trots att de inte minskade lika mycket som man bedömde för 2015. Underskottet för 2016 sticker i väg till 27%. En stor felbedömning således. Men nu kan vi inte i siffror se att man gör någonting. Budgeterade medel för köpt gymnasieutbildning ligger stilla 2016 - 2020. Detta trots tre år på rad med avvikelse på 27 - 28%!

*

Inför 2021 ökar man budgeten med 2,5 mkr vilket är i underkant mot utfallet 2020. Men kostnaderna fortsätter öka, och blir till cirka 22% avvikelse trots försöket till bättre balans. 2022 och 2023 gör man ingen synlig påverkan och nu slår underskottet rekord i procent. Mer än 30% i avvikelse båda åren.

Inför 2024 förstår någon eller flera personer att det inte fungerar att fortsätta på den inslagna linjen och budget för IKE köpt utbildning höjs med 7,5 mkr. Utan att veta något om 2024, så kan den förändringen sägas vara rimlig då avvikelsen budget och utfall för 2023 blev 6,5 mkr. Ska vi då tro att IKE för gymnasieutbildning inte ska påverka vår nattsömn under 2024. Nja, det beror på hur du brukar sova.

*

Det är fortfarande så att kommunen budgeterar intäkterna för såld gymnasieutbildning till 12 mkr med utfallet för 2023 var 9,5 mkr. Det finns alltså en riskfyllt optimism för 2024 på 3,5 mkr. Det svaret får vi någon gång under sommaren när antagningar har skett till kommande års utbildningar. Kommunstyrelsen anslog i sin budget 0,5 mkr för att gymnasiet skulle öka sin rekrytering till gymnasiet 2023.

Det är ju svårt att veta hur många av kommunens egna elever som fann och valde sin utbildning vid Vimmerby gymnasium i stället för utanför kommunen, och lika svårt att veta hur många elever som fann utbildning i Vimmerby i stället för den egna eller annan kommun.

*

Dock vet vi att den sålda utbildningen minskade med 1,3 mkr samtidigt som kommunstyrelsen satsade 0,5 mkr, och den köpta gymnasieutbildningen ökade med 0,2 mkr. Så kanske övertygade man främst kommunens egna elever i åk 9 att välja en utbildning som fanns på Vimmerby gymnasium. Det sanna svaret kan man så klart inte få genom att bara analysera budget.

Varför all denna analys? Jo, därför att just det interkommunala underskottets budgetering som är den i särklass största budgetavvikelsen vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde när man beslutar sig för att uppdra till förvaltningschefen att utreda vilka konsekvenser det får om man avvecklar förskolor och skolor i Djursdala, Gullringen, Rumskulla och Tuna. IKE verkar dessutom vara en återkommande punkt vid årets första budgetuppföljning. Och nu förstår jag varför. Ingen har gjort något åt det.

Magnus Gustafsson

2024-02-08

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: