Annons:

Sök

Annons:

DEBATT: Blir du sjuk kan du inte lita på att det kommer en ambulans i tid

Ambulanspersonalen larmar om den svåra situationen i norra delen av Kalmar län. Foto: Bildbyrån

DEBATT: Blir du sjuk kan du inte lita på att det kommer en ambulans i tid

Kära invånare och kommunpolitiker i Vimmerby och Hultsfred.

Annons:

Då vi inte får några beslut eller lösningar från ledningen för ambulansverksamheten inom Region Kalmar väljer vi att vända oss direkt till er för att synliggöra hur verkligheten ser ut. Blir du akut sjuk i Vimmerby eller Hultsfreds kommun är det i dagsläget inte säkert att det finns en ambulans inom rimligt avstånd som kan ta hand om dig.

Som det ser ut i dagsläget är Virserums ambulans avställd nattetid sedan i januari och Vimmerbys dagbil avställd på helgen sedan i höstas. Detta är resurser som vi har statistik på att de behövs för att upprätthålla patientsäkerheten i en del av länet där avstånden till sjukhusen är mellan 5-13 mil. Vi vet också att tiden från utlarmning fram tills vi är på plats hos patienten kan vara avgörande för patientens chanser till överlevnad om man drabbas av akut sjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtstopp eller andra akuta sjukdomstillstånd.

Vår förstalinjechef har flertalet gånger redovisat för ledningen hur verkligheten ser ut, och ställt frågan hur man ska lösa situationen för att kunna bemanna dessa bilar för att kunna nå fram till invånarna i tid, men utan att ha fått gehör eller förslag på lösningar.

Detta har nu gjort att vår chef har sagt upp sig då han inte upplever att han får förutsättningarna som krävs för att fortsätta sitt chefskap. 

 *

Sedan de nya EU-reglerna för dygnsvila infördes och våra scheman gjordes om har behovet av personal ökat för att täcka omställningen från dygn till halvdygn samtidigt som personalsituationen på stationerna i Vimmerby och Hultsfred/Virserum blivit allt mer akut i takt med uppsägningar.

I Hultsfred/Virserum fattas för närvarande 6 heltidstjänster, och i Vimmerby 2 heltidstjänster. Detta har resulterat i att vid akut sjukdom har man inte kunnat bemanna ens två bilar i området nattetid. Under en natt för ett par veckor sedan exempelvis, fanns enbart en ambulans som tjänstgjorde i båda våra kommuner nattetid.

Man fick då flytta en resurs från Gamleby över natten som ska täcka upp både Gamlebys upptagningsområde och Vimmerby kommun. Detta samtidigt som en ambulans i Hultsfred ska täcka hela Hultsfreds kommun nattetid eftersom ambulansen i Virserum redan är avställd. Ambulansen är vid transport av patienter till sjukhus i denna del av länet borta flertalet timmar och invånarna som då blir akut sjuka ska då få hjälp från exempelvis Västervik eller Högsby.

 *

Vi känner oss mycket oroade inför kommande sommar, eftersom personalbristen redan innan sommaren är akut. Vi som personal behöver vår sommarsemester för återhämtning, samtidigt som antalet personer som vistas i trakten sommartid ökar mångdubbelt med turister till ALV och större evenemang.

För att verksamheten ska fungera i sommar riskerar våra scheman att förändras så pass att det sannolikt kommer leda till fler uppsägningar. Alla tidigare vikarier inom verksamheten har redan fått fast tjänst, och i nuläget finns i princip inga vikarier som kan täcka akuta vakanser eller semestervikariat under sommaren. Det finns i stort sett inga sökande till tjänsterna som har annonserats ut i denna del av länet.

Inom regionen erbjuds utbildningsanställningar för sjuksköterskor inom flertalet specialistområden, men inom ambulansverksamheten finns inga sådana att söka, vilket vi ställer oss mycket frågande till eftersom rekryteringsbehovet är så stort.

Dispensansökan som är inskickad från Regionen till SKR för avsteg från EU- direktivet avser enbart ambulansstationerna i Ålem och Löttorp. Hur ledningen har tänkt lösa den akuta situationen i denna del av länet har vi inte fått något besked om, och en eventuell dispensansökan tar månader att förhandla fram. En dispensansökan är dessutom  tidsbestämd och är enbart en akut lösning, inte något som är hållbart över tid. 

Vi som anställda i ambulanssjukvården känner en maktlöshet och en frustration kring detta. Vi upplever inte heller att situationen tas på allvar. De som i slutändan blir lidande för detta är ni invånare som drabbats av akut sjukdom och behöver snabb hjälp men inte kan få den i tid.

Ambulanspersonalen i Vimmerby

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: