Annons:

Annons:

Rosén: Fortsatt obalans i Vimmerbys ekonomi

Ekonomichefen i Vimmerby kommun har nyligen meddelat, att kommunen åter igen troligtvis inte uppfyller mål för god ekonomi.

Annons:

Han anger nu att prognosen för 2018 är att kommunen ej uppnår två procents målet. Detta mål som kommunförbundet tagit fram för kommunerna, anger en långsiktig hållbar och eftersträvansvärd nivå för nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag bör vara högst 98 procent.

Vimmerby kommun har nu, om prognos för 2018 stämmer, haft en tioårig period då hen misslyckats att nå målet i 8 av 10 år. Sedan år 2008 har målet endast uppfyllts år 2011 och 2012.

*

Vimmerby kommun har höjt skatten från år 2008 i två steg och sammanlagd höjning är nu 90 öre. Samtidigt höjdes landstingets skatt år 2014 med 50 öre. Jag har inget emot skatt bara det går till det allmännas bästa.

Så är fallet i landstinget där Västerviks sjukhus i patienters ögon får toppbetyg. Men i Vimmerby är situationen inte så. Trots att vi har länets — ja hela Småland högsta skatt — så kan vi ej säga att vi har den bästa servicen. Skatten motsvarar ej servicenivån. I riket Sverige är genomsnittsskatten 20:75 och vi har i Vimmerby 22:36 kr. Från Vänern till Vättern och söderut så ståtar Vimmerby med en tiondeplats i södra Sverige ifråga om högst kommunalskatt!

Åter jag har inget emot skatt bara den går till det allmännas bästa. Men här i Vimmerby har senaste skattehöjning gått till att reparera hål — hål som uppstår igenom för att hen inte tar tag i bakomliggande problem. Och problem — ska gudarna veta — är inte lätt att få väljare med på att de finns! Ett stort problem är att hen inte vill se problemen.

*

Samtidigt som ekonomiförvaltningen meddelar att prognosen för 2018 visar att tvåprocentsmålet inte uppnås anges också att Vimmerby uppnått 2 procents målet för år 2015 och 2016. Detta är mycket oroväckande!!

I årsredovisningshandlingar vilka är reviderade och beslutade av kommunfullmäktige anges tydligt och klart att målet inte är uppfyllt. Det är angivet i text och tabell. Läser hen inte handlingarna! Att inte läsa handlingar är faktiskt ett historiskt problem i Vimmerby. Oroväckande är också att troligt blivande kommunalråd i Vimmerby hänvisar till ekonomiförvaltningens uttalanden trots att kommunalrådet — in spe — varit med och tagit fram årsredovisningshandlingar. Lyssnande ledarskap men ej läsande.

*

Varför denna oro? Kommunalskatt och andra skatter den kan hanteras. Men när det går upp för kommunalförvaltningar och kommunalpolitiker att ekonomin inte går ihop då blir det oftast ekonomiska brandkårsutryckningar.Snabba besparingsbeslut som träffar blint.

Under denna mandatperiod har vi sett en Kulturskola raseras, stora åtstramningar inom särskilt förskola och fritidsverksamhet. Andra verksamheter har varit fridlysta! Men min stora farhåga är alla de, kanske ensamma med särskilda behov där kanske inte de blir utan stöd men där stödet naggas i kanten i allt för att få budgetar att gå ihop.

Dessa svaga och utan starka opinioner som talar deras sak, det är dem som drabbas nästan alltid i snabba besparingstider.

Johan Rosén, Vimmerbybo

Fotnot (skribentens): Se årsredovisningshandling år 2016 sid 33 och 2017 sid 37 att 2-procentsmålet inte är uppfyllt.

Annons:

5 kommentarer

Elin Nilsson 2018-09-21 16:04:12

Inte för att vara sådan men 2016 nåddes resultatmålet på 2 %. 2017 nåddes inte resultatmålet, men kollar man i kassaflödesanalysen så går det ju utläsa att det är en hel del nedskrivningar gjorda, vilket påverkar resultatet det året men inte "pengar in". Hade dessa nedskrivningar inte gjorts så hade formodligen resultatmålet uppfyllts även 2017. Det amorterades även 100 mnkr det året.

Johan Rosén 2018-09-21 20:13:53

Tyvärr Elin. Låt oss nu vara stringenta. Två procentmålet är tydligt deffinierat av Kommunförbundet. Jag hoppas att jag har fel. Men i de två årsredovisningar från Vimmerby kommun som jag hänvisar till är det angivet att två procentmålet inte är uppnått. Resultatmålet är en annan sak. Det påverkas bl.a av spekultativa dispositioner t.ex. överskott på pensionsavsättningar. Vad gäller kommunens minskade skulder, som också är en annan sak, har jag tidigare sagt att det finns positiva åtgärder men del av amortering härör av flytt av kassa till amortering liksom att kommunen hållt tillbaka kraftfullt investeringar. Om dessa återhållna investeringa är återhållna nödvändiga investeringar har jag ingen kunskap om. Men är det så att återhållna investeringar valts för att amortera är amorteringen endast temporär om inte 2 procentmålet är uppfyllt.

Med detta tekniska resonemang som bakgrund är det anmärkninsvärt att ekonomiförvaltning liksom kommunalråd - in spe - uttalar sig tvärtemot reviderade och godtagna årsredovisningshandlingar.

Varför då detta tjafs från min sida om två procentmålet. Jo här talas om investeringar i helikoptrar, trygghetsboenden på landsorten och annat. Då vi inte upprätthåller 2 procentmålet måste vi låna till detta. I riksbanken står det och väger om räntehöjning. Trump agerar i vår omvärld. Jag är rädd för räntehöjning. Då står nästa skattehöjning för dörren.

Skattebetalarehanna 2018-09-22 20:25:10

Jag tror nog att dom som gick på det där med en sjukhus helikopter inte kände till kostnader kring en sådan historia. Det är inga billiga saker, och inget som Vimmerby kommun ska vara delaktiga i. Vi är redan skuldsatta, det är helt otroligt att en sådan här liten kommun, lyckats göra av med så mycket pengar på...ja vart tog dom vägen?? Och jag vill som kommuninvånare inte betala mer skatt för att några politiker fick storhetsvansinne..det får dom betala tillbaka själva. Det här med politisk diplomati, och jag tar mitt ansvar skit snacket..är jag trött på, har dom gjort fel, ska detta utredas och dömas efter precis samma lag som gäller vanliga medborgare.

Leif Haraldsson 2018-09-23 09:40:07

Trygghetsboenden på landsorten? Nej, naturligtvis är det viktigare att bygga ut ishallen i Vimmerby för 12 - 14 miljoner. Varför har Du aldrig kommenterat detta beslut? Du bortser helt från denna kostnad, eftersom den landar i Vimmerby tätort. Där gäller andra prioriteringar än utanför stadsgränsen.

Johan Rosén 2018-09-24 10:27:08

Leif, jag har respekt för din kamp för Pelaren men denna lokalpatriotism skadar vår hembygd. Om nu den ena har fått för mycket tidigare, så hjälper det inte kommunens ekonomi i svårt läge att andra som inte fått först måste kompenseras. Rättvisa är viktigt men rättvisa är i många fall en individuell uppfattning. I det mandatprogram Liberalerna hade fanns flera förslag som drabbade Vimmerby centralort. Men det är passé då L inte är med i politiken i Vimmerby längre
efter väljarnas dom. Men den ekonomiska verklighet som låg bakom programmet finns kvar och har nu tydliggjorts genom kommunens ekonomichefs prognos att två procentmålet inte eventuellt kommer uppnås för 2018. Och så länge inte ekonomichefen inte påtalar att reviderade årsredovisningshandlingar är fel
så kan jag bara konstatera att målet nu inte är uppfyllt i 8 av 10 år. Det borde
föranleda den kommande majoriteten C/M/KD att titta på strukturerade besparingar
och avgiftshöjningar såsom L angav innan valet. Jag hoppas det nu inte blir brandkårsutryckningar istället eller skattehöjning. Det som oroar mig ytterligare utöver räntehöjningar är inkomsttapp som nu börjar rapporteras från
landsbygdskommuner. Till följd av flyktingvågen tjänade kommunerna stora pengar
under ett antal år bland annat på grund av det generella statsbidraget som utgår efter invånarantal. Nu börjar det hända saker på grund av problematiken kring
de "ensamkommande ungdomarna". Flera kommuner ser nu sina invånarantal minska
och därmed minskar statsbidraget samtidigt som det finns individer kvar där staten ej betalar ut ersättning till kommunerna. Finns sådan tendens i Vimmerby?
Det har jag ingen kunskap om. Men är situationen liknande då finns ju även fara för att Vimmerby kommuns resultat såsom skedde åren 2008,2009 och 2014 är i fara. Det kommer synas i kommunens budget för 2019 där en viktig komponent är storleken på statsbidraget.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: