Annons:

En mängd funktionärer i VOK vill förändra kommunens förvaltning av skogen i VOK-området. Foto: Pixabay/Genrebild

Vimmerby OK vill förändra hanteringen av VOK-skogen

21 funktionärer i Vimmerby OK har lämnat in ett medborgarförslag om hanteringen av VOK-skogen. Funktionärerna vill att kommunen undantar hela området från vanligt skogsbruk. Området omfattar 54 hektar.

Annons:

Hela förslaget kan du läsa här: 

"Vi föreslår att Vimmerby kommun gör en frivillig avsättning från vanlig skogsproduktion av friluftsområdet VOK-skogen, området som omgärdas av Lundgatan i söder, Snokebovägen i väster, Bysjövägen i öster och Haga i norr.

Vi vill att området ska skötas på ett varsamt sätt, att inga stora skogsmaskiner ska användas för skogsbruk eller skogsskötsel. Det finns andra alternativ för att kunna göra skogen än mer attraktiv. Ett sätt är att arbeta med manuell huggning och att använda häst eller fyrhjuling för att frakta virke ur skogen.

Området är på cirka 54 hektar och det är viktigt för stadens invånares rekreation och friluftsliv, för föreningars träning och tävling och för skolornas undervisning i orientering och friluftsliv.

Akuta åtgärder behövs

Det mest akuta är att ta ut vindfällda träd från skogen och ta hand om träd som är angripna av granbarkborre. Detta måsta göras skyndsamt för att rädda virkesvärdet i så stor utsträckning som möjligt och det bör också följas upp under 2019.

Skogsstyrelsen vill att skogsägare skyddar arealer med produktiv skogsmark genom att avsätta mark på frivillig väg. Detta eftersom den svenska skogspolitiken är utformad enligt principen "frihet under ansvar”.

Den frivilliga avsättningen ska bestå av minst 0,5 ha sammanhängande produktiv skogsmark. Den ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv, det vill säga sociala värden.

Naturvårdsavtal ett alternativ

En möjlighet för markägare är att skriva ett naturvårdsavtal med staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. En typ av sådant avtal kan gälla områden med höga sociala värden. För dessa områden är utgångspunkten bland annat att det ska vara äldre skogar som ofta besöks och används för rekreation på olika sätt.

Ersättningen för ett naturvårdsavtal varierar beroende på hur lång tid det gäller. Tiden kan variera mellan ett till femtio år. För ett 50-årigt avtal är ersättningen 60 procent av områdets rotnetto.

Inspektion tillsammans med representanter från kommunen och entreprenör

Vimmerby OK utsåg 2015 tre kontaktpersoner när det gäller skogsskötseln i området. Dessa är Rolf Andersson, Jerker Gustavsson och Lars Pettersson. De vill snarast göra en rundvandring i skogen tillsammans med representanter från kommunen och den entreprenör som utses till att sköta kommunens skogar. Bland annat vill kontaktpersonerna påvisa de akuta angreppen av granbarkborre och vindfällen.

Vi som skriver under detta förslag är funktionärer i Vimmerby Orienteringsklubb. Vi hoppas att kommunens politiker tar till sig av vårt förslag och undantar VOK-skogen från vanligt skogsbruk. Många medlemmar i Vimmerby OK och många Vimmerbybor stöder oss i det här förslaget.

Flera medlemmar i Vimmerby OK är beredda att på ideell väg hjälpa till med att ordna rastplatser med bord och bänkar och även på andra sätt bistå med att göra VOK-skogen mer attraktiv."

Fakta

Dessa 21 funktionärer har skrivit under förslaget: 

Håkan Andersson, Rolf Andersson, Kenneth Antonsson, Bertil Axelsson, Rickard Danielsson, Per Erlandsson, Ann-Sofie Falk, Torbjörn Falk, Jerker Gustavsson, Robert Hjelm, Annelie Juthe-Arvidsson, Börje Karlsson, Oscar Lönn, Roger Lönn, Mats-Erik Malmberg, Anders Nilsson, Agneta Olivestam, Cristian Olivestam, Lars Pettersson, Karina Svensson, Gunnar Söderholm.

Annons:

Taggar i artikel

2 kommentarer

Berra 2018-11-27 12:51:20

Det här låter som en sund idé, dessutom bör detta område utvecklas ytterligare. Området är oerhört viktigt för stadens invånare, skolor och föreningar, samt för stadens fortsatta utveckling. Vi vill ju att Vimmerby ska växa och vara attraktiv och då är ett s.k. tätortsnära rekreationsområde av yttersta vikt. Ett par förslag:
1. Spåren måste förbättras. Stora delar av el-ljus-delen och den s.k. 3,6:an är inte OK ens att promenera och ännu mindre att löpa.
2. Bättre belysning, och belysning på flera delar av området (se nästa punkt).
3. Lägg ner den s.k. 5:an och satsa på att iordningsställa VOK-skogen fullt ut i stället. Skylta upp om olika sträckor, se till att de är framkomliga både att gå och springa samt att de är belysta och att de sköts löpande när det gäller underlag, röjning o.s.v. Använd de redan befintliga "stigarna" i skogen och förbättra dem till riktiga "spår".

Jens S 2018-11-27 15:30:46

Vänsterpartiet har en motion inne om så kallat "Hyggesfritt Skogsbruk" som - som vanligt - mals igenom oerhööört låååångsamt inom kommunen.

Det man inte själva kommit på - Eller det man inte själva vill - det tycks man dra ut på så långt det bara går.

Att skydda VOK-skogen för kommande generationer låter som en bra idé!
Kan New York ha Central Park så ...

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: