Annons:

Sök

Annons:

GLENNFALK: Här är vägen ur Vimmerbys depression

Det som slår mig, när jag läser att förskolan i Vimmerby ska varsla 10-11 pedagoger, är varför det enbart är den barnnära yrkeskategorin som varslas?

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Genomgående är det så i offentlig sektor. När regionen ska spara pengar så är det patientnära tjänster i vården som varslas.

Jag tycker hanteringen är rent systemhotande; kanske det är dags att en extern aktör alltid bedömer vilka som ska varslas, inte tjänstemän och politiker som i sina förslag alltid tycks skydda sig själva.

Det skulle inte vara trovärdigt om ett företag enbart varslar folk på golvet, men inga tjänstemän. Hur kan kontoren ha fullt med jobb om ingen producerar på golvet?

***

Skolan borde specificera sina varsel; 5 pedagoger, en rektor, en assistent etc. -. Så borde varslen se ut. Inte enbart 10–11 pedagoger.

För ingen tror väl att man behöver en administration för x antal elever, om det plötsligt fattas 60 elever ett år?

Barn- och Utbildningsnämnden och skolledningen har en pedagogisk uppgift här att redovisa vad neddragningar i skola och förskola får för konsekvenser i administrationen. Jag är ganska säker på att man inte klarar det. Man klarar inte att gå runt på kontoret och fråga ”Någon som frivilligt ger upp sitt jobb?” - än mindre knacka på hos grannen och säga ”Du, jag tänker varsla dig.”.

Just därför behöver man en utomstående part som bedömer hur mycket administration man behöver till typ 60 färre barn, precis som man funderar på hur många baracker man kan säga upp om barngruppen minskar.

En trovärdig neddragning sker med ett tvärsnitt i en organisation, oftast inte enbart med en grupp och aldrig enbart den grupp som är kundnära.

Om vi hade haft modiga politiker så hade man sett över sin egen organisation; att ha en dyr politisk regional nivå är rent slöseri. Sjukvården skulle lika gärna staten kunna hantera och då med rättvisa villkor för hela landet. Rent slöseri med ett Regionförbund, dubbla politiska kostnader bland annat. Och ojämlikt mellan länen i landet.

***

Vimmerby kommun är inne i en depression. Och jag lider uppriktigt med politiker och tjänstemän. Men det känns som vi hört eländet tillräckligt nu. Jag vet att det är långt till valet – men man måste ändå kommunicera lite framtidstro. 

Att omdana sin verksamhet är något som ständigt pågår. Likaså att prioritera. Man måste hela tiden skydda kundnära tjänster så man vet att man kan leverera det man får betalt för, i kommunens fall kommunalskatten.

Den politiska diskussionen handlar uteslutande om neddragningar besparingar etc. och det klassiska ”det är statens fel” beroende på vilken politik som styr här eller där, nu eller då. Eller som i skolans fall: landsbygdsskolor som om de läggs ned sänker huspriser i bygden som då riskerar bli en ödebygd.

Krydda detta med halva smörgåsar till gamla (inte i Vimmerby ännu hoppas jag) , vi har inte råd att låta egna kök laga äldrematen, inga pengar till snöskottning, inga pengar till satsningar – samtidigt tycks antalet anställda bli fler och fler. Stadshuset räcker inte till, tjänster flyttas ut. Var är alla nya tjänster? Varför griper inte kommunens kommunikatörer in och beskriver var alla nya tjänster är som tillkommit på bara 10 år? Förresten – hur stor är den avdelningen? Är den ny? Fanns den för 20 år sedan?

*** 

Ja, det är en depression.

Jag kan förstå att allt ska hanteras, men jag kan inte förstå varför ingen jobbar med tillväxtstrategin. Kommunen borde ha en Tillväxtgrupp, tvärpolitiskt sammansatt. Med människor som kan lägga idéer, samtidigt som de har insikter och kompetenser. 

För även om man bromsar, måste man också gasa. Annars ser vi framför oss att år efter år lägga besparingsprogram tills vi helt försvinner.

Vimmerby kommun behöver en tillväxtstrategi att jobba efter, med svar på frågorna hur vi blir fler, hur vi får nöjdare invånare, hur vi får rätt inflyttning, dvs av kompetent utbildat folk, hur vi kan utveckla och kostnadseffektivisera den kommunala servicen.

Inte någon politisk nämnd har en idégrupp. Inte på tjänstemannasidan heller.

Skapa en Tillväxtgrupp, med nämndstatus så ledamöterna ersätts, även de externa med  ledamotsarvode, och sätt igång arbetet med att ta fram svar på de väsentliga frågorna, hur vi blir fler, hur kan vi växa, hur kan vi attrahera inflyttning.

Det är ideér som behövs nu.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: