Annons:

Sök

Annons:

  • Många aktörer samlades för att diskutera, bland annat, rekryteringsproblemen inom besöksnäringen. Foto: Simon Henriksson

  • Lena Ernberg, vd på Fredensborgs Herrgård, ser stora utmaningar med att hitta kompetent personal.

  • ALV:s vd Joacim Johansson.

  • Karin Helmersson (C).

  • Kristina Alsér och Ulrica Wall.

Stora rekryteringsproblem kan vänta besöksnäringen – jobbmässa del av lösningen

Att hitta kompetent personal är en knäckfråga inom många sektorer och branscher. Att ens få tag i tillräckligt med personal är en utmaning för besöksnäringen i Vimmerby.
– Vi tror att vi ska kunna lösa det, säger Lena Ernberg, vd för Fredensborgs Herrgård.

Annons:

Det är höstmorgon och en välbesatt sal inne i rådhuset i Vimmerby. Kaffekopparna är många och deltagarna från besöksnäringen likaså. 

Viktiga frågor om läget inom besöksnäringen, stöd och uteblivna stöd har diskuterats i turistföreningens styrelse och med inbjudna representanter från andra håll. Men mest kom samtalet och mötet att handla om kompetensförsörjningen.

– Pratar man om kompetensfösörjning står vi inför gigantiska rekryteringsproblem. Det gäller inte bara här, utan överallt. Stora, nationella företag är i samma situation. Under pandemin har människor insett att hotell- och restaurangbranschen inte är helt optimalt om man har barn eller familj. Många har omskolat sig och vi står inför en situation där otroligt många saknar kompetens, säger Lena Ernberg, som är vd för Fredensborgs Herrgård.

Hennes företag är bara ett av många som haft svårt att rekrytera tillräckligt med personal den här sommaren.

– Många lovar sig själva att aldrig någonsin vara sen med att rekrytera igen. Det gäller att börja redan nu. Jag vill inte stå i disken eller servicen, det är inte mina egentliga uppgifter. Men man har hamnat där för att arbetsbesättningen som behövs har saknats. Vi kommer få en hög efterfrågan här och kanske ännu mer folk här nästa sommar. Det är verkligen högprioriterat.

Vad kan man göra åt problemet?

– Vi tror att vi kan lösa det tillsammans. Vi har pratat om en jobbmässa där vi kan fånga upp gymnasieelever och studenter från Campus och informera dem om vårt näringsliv. Det handlar också om att rusta våra arbetsgivare att bli ännu mer attraktiva. Vi måste hitta en egen modell och skapa ett mervärde utöver ett timlavlönat arbete. En slags utbildning i värdskap som man kan ha med i sitt cv, säger Kristina Alsér. 

Skett förändringar

Något som Ulrica Wall håller med om.

– En Vimmerbymässa med arbetssökande och arbetsgivare skulle kunna stärka näringslivet, säger hon.

Joacim Johansson, vd för det stora dragloket Astrid Lindgrens Värld inom besöksnäringen i Vimmerby, pekade på att det skett en förändring det senaste decenniet.

– Det är omvänt i dag och för medarbetaren handlar det om vad man kan få av företagen för att jobba där. Det handlar om att vara en attraktiv plats för att få folk att bo här. Det finns ett helt annat kvalitetskrav i dag än det gjorde för 20 år sedan. Om 20 år är det säkert något annat, säger han.

Vd:n för ALV tog också upp en sak som visat sig betydelsefull för parkens medarbetare.

– I många år har vi haft en personaklubb. Under pandemin ställdes den in och då tänkte man att det var väl inte så många som deltog på det. Nu ser vi hur saknad den har varit. Det handlar också om att skapa en "vi-känsla" över det. Bara att det finns skapar ett mervärde.

"Visar att det är görligt"

Johan Hemmingsson i Vimmerby Fastighetsklubb delar Joacim Johanssons bild av en förändrad situation.

– Det handlar om att höja statusen. Det är något av det omvända, där arbetstagaren intervjuar arbetsgivaren. Mycket handlar om visioner och idéer. Delar man inte sitt företags idéer och visioner, kan man inte göra ett bra jobb. Det kan vara något att ha med oss att ha en tydlig vision, säger han. 

Hemmingsson tog också upp fastighetsskötarutbildningen på folkhögskolan som ett exempel på en utbildning med särskild inriktning för att få fram rätt kompetens.

– Så löste vi det och det visar att det är görligt, säger han.

Sysselsätter cirka 400 personer

Karin Helmersson (C), regionala utvecklingsnämnden, var också på besök i Vimmerby den här morgonen.

– Vi har haft jättemånga möten under pandemin, så det är roligt att vara tillbaka. Jag upplever att man har varit väldigt framåt hela tiden i Vimmerby, även när det var som mörkast. I vår region finns det mer att hämta, det handlar om att få till en längre säsong. Kompetensförsärjningen är ett jättedilemma och det kommer skrikas efter folk i alla sektorer, säger hon.

Bara själva besöksnäringen i Vimmerby kommun sysselsätter cirka 400 personer om man slår ut det på årsbasis.

– Det är två Åbro ungefär. När man jämför så blir det verkligen tydligt, säger Kristina Alsér, som också sa att höstens viktigaste beslut togs:

– Vi ska tillskapa en arbetsgrupp där vi kan bidra utifrån vår horisont och som en fortsättning på Vimmerby Tillsammans. Vi saknar en arena där studenter och arbetsgivare kan mötas. Det finns många som går utan arbete och om inte dessa fångas upp är det ett enormt resursslöseri. 

Längre säsong

Att få till en längre säsong i Vimmerby är en viktig beståndsdel i byggandet av en besöksnäring för framtiden.

– Det kokar i grytan, men det kommer senare. Under hela det här tuffa året har det varit mycket framåtlutning och inte någon tycka synd om sig-mentalitet. 

Piroska Kallay ville påtala att besöksnäringen är en fantastiskt rolig bransch att jobba i. 

– Vad vore Vimmerby utan besöksnäringen? Vi måste visa för de som kommer in att det är en fantastisk erfarenhet att ha i sitt cv. Oavsett om man blir tekniker, ekonom eller läkare är det fantastiskt att ha ett värdskap i ryggen. Vi har fortfarande personer som tio eller 15 år efter lämnar oss som referenser. Att ha Vimmerby i ryggsäcken är något bra. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: