Annons:

Sök

Annons:

Skolresultaten sjunker i Vimmerby:

Skolresultaten sjunker i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Skolresultaten sjunker i Vimmerby: "Drastisk minskning jämfört med det"

Skolresultaten i Vimmerby sjunker. Både i årskurs sex och årskurs nio är betygsresultaten lägre än föregående år.
– Det är tråkigt med sjunkande resultatnivå där, säger skolchefen Ola Karlsson.

Annons:

2021 var ett starkt år när det gällde betygsresultaten för både årskurs sex och årskurs nio i Vimmerby kommun. Det var inte 2022. 

Generellt sett så sjunker resultaten i både sexan och nian. För årskurs sex sjönk andelen som hade godkänt i alla ämnen från 80 till 73 procent. Motsvarande för årskurs nio var att 84 procent var behöriga till ett yrkesprogram. 2021 var ett rekordår med 94 procent.

– Tyvärr är det sjunkande resultat jämfört med förra året. I årskurs sex handlar det främst om att elever inte lyckas i svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Engelska står också ut som något ett flertal har svårigheter med. Det är tråkigt med sjunkande resultat, säger skolchefen Ola Karlsson.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs nio hamnade på 211,8. Föregående år låg det på hela 227,4 i meritvärde.

– Föregående år var det väldigt höga resultat och det var nästan ett rekordår. Jämfört med det är det en drastisk minskning, men tittar man på det över tid är 211,8 någonstans i mitten. 

Handlingsplaner ska tas fram

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppgår till 68 procent. Det är ett av de lägre resultaten som har uppvisats. 2021 var motsvarande siffra 84 procent.

– Svårigheten med betyg är ofta att det är små undervisningsgrupper. Vi ser att det är den här bilden, att det är toppar och dalar istället för att det går sakta eller stadigt uppåt. Med ett litet urval så blir enstaka individers påverkan stor.

Att skolresultaten nu sjunker får konsekvenser.

– Rektorerna sitter ned tillsammans med personalen och tar fram handlingsplaner. Vi får in analyserna den här veckan och därefter kommer vi titta på det här förvaltningsövergripande. En stor del handlar om grundförutsättningar och den gruppen som haft svårast är våra flerspråkiga elever. Bortser man från den gruppen är det ganska lika resultat mellan skolorna. Tittar man på SALSA-värden som också handlar om föräldrar och vårdnadshavares utbildningsbakgrund, så klarar sig de här eleverna bättre än de förväntades göra. Resultaten är alltså högre än de borde vara utifrån förutsättningarna, säger Ola Karlsson.

"Konkret problem"

Kommunen har tidigare fått flera miljoner av Skolverket för ett projekt kring att förbättra nyanlända elevers lärande.

– Det projektet fortgår och är något vi behöver jobba med. Det handlar om att skapa förutsättningar för den här gruppen, säger Ola Karlsson.

Just simkunskap är också en stor del i att en del inte når sitt betyg i idrott och hälsa. 

– Det är ett konkret problem som är relativt lätt att lösa med konkreta åtgärder och insatser. Från nämndens sida ser vi att svenska för andraspråk är ett nyckelämne för alla andra ämnen och något vi ska titta extra på genom en djupare analys av varför det sjunkit. Det kan handla om att stärka undervisningen, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande.

På gymnasiet har måluppfyllelsen ökat. Andelen elever med examen har ökat från 83 till 88 procent. 

– På högskoleförberedande program sjönk det något, men den stora förändringen var på yrkesförberedande program. Där gick det från 65 till 87 procent. Där ser vi att pandemin nog var en starkt bidragande faktor under 2021, säger Ola Karlsson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: