Annons:

Sök

Annons:

Chefens passning i röntgenröran:

Nu kommenterar hälsocentralens verksamhetschef, Camilla Ljungdahl, stängningen av röntgen i Vimmerby. Foto: Simon Henriksson

Chefens passning i röntgenröran: "Det är jag som anställer"

Moderaterna och Kristemokraterna uppger att röntgen i Vimmerby kan vara nära att öppnas igen. Men stämmer det? Dagens Vimmerby försöker reda ut frågan.

Annons:

På tisdagen sände Moderaterna och Kristdemokraterna ut ett pressmeddelande om att signaler från verksamheten gör gällande att röntgenmottagningen i Vimmerby kan vara nära ett återöppnande. 

– Det är många som kämpat för att rädda röntgenmottagningen i Vimmerby. Nu verkar det som att man hittat en lösning, bland annat genom att ett antal pensionerade medarbetare ställer upp och arbetar. Det vore mycket glädjande om mottagningen kunde öppna igen, inte minst för invånarna i Vimmerby med omnejd, säger Malin Sjölander, regionråd för Moderaterna.

I förra veckan skickade Camilla Ljungdahl, verksamhetschef vid hälsocentralen i Vimmerby, ett brev till samtliga gruppledare i regionfullmäktige.

"Med full förståelse för att det i längden inte är hållbart med enbart pensionärer i verksamheten, men att det i realiteten är så att pensionsåldern successivt höjs och det i alla verksamheter och alla yrkeskategorier inom regionen har pensionärer som anställda antingen på timmar eller vikariat för att kunna upprätthålla verksamheten. Av de risk- och konsekvensanalyser som vi genomfört på hälsocentralen ses flera fördelar med att kunna ta tillvara deras kompetens även om det innebär en begränsning av öppettider. På frågan varför man inte tar tillvara kompetens som vill arbeta är det inte en fråga som ligger inom vårt ansvar att besvara. På frågan om att kunna bistå med personal, så är det i dagsläget inte möjligt då vi själva har svårt att bemanna på sjuksköterskesidan, det finns dock i personalgruppen en sjuksköterska med kompetens inom radiologi. Däremot har vi betydligt lättare att rekrytera undersköterskor och skulle inom den personalkategorin kunna resonera om olika möjliga lösningar för samverkan", skriver Ljungdahl i brevet.

Hon skriver att det finns röntgensjuksköterskor som visat intresse för att arbeta i Vimmerby några dagar per vecka under 2023. I deras risk- och konsekvensanalys framkommer det att det finns fördelar med att ha röntgenmottagningen öppen även med begränsade öppettider. 

Ljungdahl skriver att det skulle ligga i linje med nära vård för invånarna i nordvästra länet, att det skulle bli enklare hantering och säkrare handläggning av patienter för personal på Vimmerby hälsocentral och att miljön ur ett hållbarhetsperspektiv skulle tjäna på det. 

Hälso- och sjukvårdsdirektören svarade

Hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist har svarat på mejlet från Camilla Ljungdahl.

"Jag förstår till fullo fördelarna med att ha en öppen röntgenmottagning i Vimmerby, och vet att klinikledningen vid radiologiska kliniken arbetar för att den skall kunna öppna igen så snart som det är möjligt. Per Malcherek kommer att ta kontakt med dig för att diskutera vilka möjligheter det finns till samarbete, och om ett sådant samarbete skulle kunna påskynda ett återöppnande av mottagningen", skrev han i sitt svar.

"Det blev startskottet för en process och nu verkar en lösning finnas inom räckhåll", skriver M och KD i sitt pressmeddelande efter brevet. Deras pressmeddelande baserades på svaret från hälso- och sjukvårdsdirektören.

– Jag vill ge en eloge till sjukvårdens många kreativa medarbetare och chefer. Tack vare dem verkar det som att röntgenmottagningen i Vimmerby kan öppna igen. Det finns enstark kraft och kompetens i verksamheten. Jag är övertygad om att många problem skulle kunna lösas och förhindras om man lyssnade mer på personalens synpunkter och idéer, säger Jimmy Loord, regionråd för Kristdemokraterna.

Därför skickades brevet

Camilla Ljungdahl, som hittills hållit en låg profil i frågan, förklarar nu varför hon skickat brevet.

– Jag ville visa att röntgen här i Vimmerby är viktig för vår verksamhet. Det var därför jag skrev brevet. Vid till exempel ett underarmsbrott här så har vi, tack vare att vi haft röntgen, kunnat ta hand om det själva och hjälpa till med att gipsa. Den kompetensen tappar man rätt snabbt om man inte får utföra de arbetsuppgifterna, säger Camilla Ljungdahl.

Verksamhetschefen Camilla Ljungdahl säger att hon har full förståelse för bemanningsproblemen.

– Jag skriver att vi gärna ser att man jobbar för en lösning och för att kunna ha röntgen i Vimmerby öppen i alla fall ett par dagar i veckan. Jag har full förståelse för bemanningsproblemen inom radiologen. Vi har samma bekymmer när det gäller sjuksköterskor på hälsocentralsidan. 

Under tisdagen har Camilla Ljungdahl inlett en dialog med Per Malcherek, chef för radiologiska kliniken i Västervik, kring frågan.

– Vi har träffats i dag och pratat om innehållet i skrivelsen och vilka förutsättningar som finns. 

Hur fortsätter dialogen mellan er?

– Vi har inte bestämt något nytt möte, men vi har inlett en dialog.

"Drar för stora växlar"

Camilla Ljungdahl tycker dock att det är att dra för stora växlar att säga att en lösning för röntgen kan vara nära förestående.

– Att dra slutsatsen, utifrån mitt brev, att röntgen kommer öppna inom en snar framtid – det är att dra för stora växlar. Vi har träffats för att diskutera det, men mer är det inte i det här läget.

Så läget är inte så förändrat?

– Nej, det är därför jag säger att om politiken tolkat det som att en öppning är nära, så är det att dra för stora växlar av mitt brev. Det måste till ansökningar till tjänsterna för att röntgen ska kunna öppna. 

Hur stort hopp har du?

– Jag kan inte säga någonting om det. Det är radiologens ansvar att hitta lösningar.

Varför har du hållit så låg profil?

– Jag tycker att det ligger utanför mitt kompetensområde. Det vi kan göra är att tala om hur viktigt det är för vår verksamhet. Röntgen har varit en viktig funktion och att vi har haft kompetensen hos oss är jätteviktigt. Har man misstänkt en lunginflammation, så har vi kunnat göra en lungröntgen och det har varit enkelt och smidigt. Nu är det inte lika smidigt och det tycker jag är synd. Jag förstår samtidigt hur svårt det är med rekrytering. Det är ännu svårare att rekrytera sjuksköterskor med specialistkompetens. 

Efter stängningen höll M och KD en pressträff vid mottagningen och berättade om sin rädsla för att stängningen kommer permanentas.

– Den frågan kan jag inte svara på, säger Ljungdahl.

"Dialog pågår"

Per Malcherek, chef över radiologiska kliniken i Västervik, säger så här om läget på tisdagen. 

– Det är allmänt känt att vi har haft en annons ute i flera månader efter röntgensjuksköterskor till Vimmerby. Om man utgår från fakta så har vi inte fått några ansökningar på den annonsen ännu. Jag har uppmanat ett antal personer att söka tjänsterna och bland dem finns ett antal pensionärer. Vi har en dialog som pågår och jag hoppas på ansökningar, säger han. 

Hur pass nära är det?

– Jag kan inte kommentera vad politiker säger, men det är jag som anställer och det vill jag vara tydlig med. Jag kan bara utgå från fakta och ännu finns inga ansökningar. Men jag är glad att det finns en dialog med ett antal personer och jag kan bara säga att jag hoppas att vi får in ansökningar. Jag är optimistisk och hoppas att det ska lösa sig. Den här dialogen och diskussionen ger mig visst hopp. Jag hoppas att vi kan få till en lösning som är mer hållbar.

Röntgenmottagningen stängdes i månadsskiftet november-december. I mars är en utvärdering planerad att genomföras.

– Vi måste utvärdera vad vi har gjort och det ska vi göra någon gång i mars. Vi kan hamna i en situation där vi hittat personal att anställa, men då måste vi också sitta ned och titta på det.

Den radiologiska kliniken i Västervik har tidigare fått kritk för att man ska ha sagt nej till pensionärer som velat gå in och jobba i verksamheten i Vimmerby.

– Vi har tidigare fått ansökningar från enstaka personer, men vi har inte kunnat gå dem till mötes. Det är ett givande och ett tagande och i det läget var vi tvungna att säga nej.

Varför var ni det?

– Det är för att vi gärna vill att man ska kunna arbeta även i Västervik några dagar i veckan. Det är sådan brist även på kliniken här i Västervik.

Är ni närmare en lösning nu eller inte?

– Nej, jag måste vara ärlig och säga att så länge det inte finns någon ansökning så är vi inte närmare.

"Politiskt spel"

Regionrådet Karin Helmersson (C), som sitter med i SCV-majoriteten, säger så här om läget och M och KD:s pressmeddelande.

– Jag ser hellre en hållbar lösning för röntgen i Vimmerby än ett politiskt spel. Det är bra att verksamheten pekar på förslag som verksamhetschefen kan jobba vidare med, säger hon i en kommentar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: