Annons:

Sök

Annons:

Så ser den statliga närvaron och servicen ut här

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Så ser den statliga närvaron och servicen ut här

För fjärde året i följd har Länsstyrelsen kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Så ser det ut i Kalmar län.

Annons:

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent. Antalet sysselsatta ökar också i samtliga län. I Kalmar län har sysselsättningen i Kalmar län ökat med drygt 1,9 procent. 

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är över hälften, 54 procent, sysselsatta i storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

Ökat med fyra arbetstillfällen

Kartläggningen visar att det finns 220 statliga myndigheter och 2 749 arbetsställen, alltså fysiska platser där verksamheten bedrivs. Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen. 

– I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

I Kalmar län har antal arbetstillfällen ökat med fyra stycken jämfört med föregående års mätning. Tittar man över en längre tidsperiod har antalet i stället minskat med fyra jämfört med fem år sedan. 

Nya kontor i Vimmerby och Kalmar

Kartläggen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna. Jämfört med föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

I Kalmar län har antalet besökskontor ökat med tre jämfört med 2023 och det är Trafikverket som står för hela ökningen. De nya besökskontoren finns i kommunerna Oskarshamn, Vimmerby och Kalmar. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: