Annons:

Sök

Annons:

Upprättelse för kyrkoherden i Vimmerby

DV har granskat en enkätundersökning, som ger upprättelse till Eva-Lena Karlsson.

Upprättelse för kyrkoherden i Vimmerby

I en skrivelse till Arbetsmiljöverket fick Eva-Lena Karlsson svidande kritik. DV har gått igenom en enkätundersökning om den psykosociala arbetsmiljön i Vimmerby pastorat – och där får kyrkoherden upprättelse.

Annons:

Svaren ger inte på något sätt en bild av en kyrkoherde som saknar empati, har aggressivt beteende, högljudda utbrott, oaccetabelt uppträdande och bemötande, som det stod i anmälan till Arbetsmiljöverket. 

I stället ger de 28 svaren en annan bild. 

De som svarat på enkäten upplever att kyrkoherden Eva-Lena Karlsson bemöter dem med respekt, ger beröm och konstruktiv kritik, hjälp och stöd när de anställda behöver det och är lyhörd och öppen för förslag till förändringar. 

En helt annan bild än den som framkommit efter skrivelsen till Arbetsmiljöverket. 

Bemöts med respekt

Dock är det fler som tycker att Eva-Lena Karlsson hanterar konflikter och motsättningar på ett dåligt sätt än tvärtom. Samtidigt är de som svarar att hon i viss mån hanterar konflikter och motsättningar bra i majoritet. Fördelningen är sex "Ja", tolv "Ja, i viss mån", en "Nej, knappast" och sju "Nej, inte alls". En har valt att inte svara på frågan. 

Tolv upplever att de får beröm och konstruktiv kritik av chefen och nio upplever det i viss mån. Fyra har svarat "Nej, knappast" och en har svarat "Nej, inte alls". 14 tycker att de får hjälp och stöd av Eva-Lena Karlsson och nio har svarat "Ja, i viss mån". Även här har fyra svarat "Nej, knappast" och en har svarat "Nej, inte alls". 17 av 28 har svarat "Ja" på frågan om de bemöts med respekt. Ytterligare sju har svarat ja, men också lagt till "I viss mån". 

Vill inte uttala sig

Även när det gäller arbetsklimatet inom Vimmerby pastorat är de övervägande svaren positiva. 23 av 26 som svarat upplever att trivseln och gemenskapen med arbetskamraterna är god. En har svarat "Nej, inte alls" och två "Nej, knappast". Exakt likadana är svaren på frågan om de bemöts med respekt av sina arbetskamrater. 

Åtta av 28 har svarat att personen känner sig glad och tillfredsställd vid tanken på ett stimulerande arbete. Tio har svarat att de har ganska positiva känslor inför arbetet. Fem har svarat att de vare sig har positiva eller negativa känslor. Fem har också svarat att de känner viss olust, men ingen har svarat att de känner stark olust. 

Ingen har heller upplevt en hot- eller våldssituation inom Vimmerby pastorat. 

Dagens Vimmerby har sökt kyrkoherden Eva-Lena Karlsson, men hon har precis som tidigare inte gått att nå. Kyrkorådets ordförande Magnus Carlsson (POSK) har sett enkätundersökningen, men vill inte kommentera i det här läget. 

– Jag vill få en bild av alltihop först. Men som det ser ut så är det ju positivt. Men jag vill titta igenom den och prata igenom den med några innan jag uttalar mig, säger han.

De enkätsvar som vi plockat ut, som rör arbetsklimatet och ledningen, hittar ni i faktarutan. Det är Kommunals skyddsombud som låtit göra enkäten av den psykosociala arbetsmiljön. 

Fakta

Så här svarade enkätspersonerna:

Får du beröm och konstruktiv kritik av din chef?

Ja 12

Ja, i viss mån 9

Nej, knappast 4

Nej, inte alls 1

Får du hjälp och stöd av din chef när du behöver?

Ja 14

Ja, i viss mån 9

Nej, knappast 4

Nej, inte alls 1

Upplever du att du bemöts med respekt av din chef?

Ja 17

Ja, i viss mån 7

Nej, knappast 1

Nej, inte alls 1

Hanterar din chef motsättningar och konfliker på ett bra sätt?

Ja 6

Ja i viss mån 12

Nej, knappast 1

Nej, inte alls 7

Svarade inte 1

Är din chef öppen och lyhörd för förslag till förändringar?

Ja 11

Ja, i viss mån 10

Nej, knappast 3

Nej, inte alls 2

Diskuterar ni öppet era eventuella samarbetssvårigheter och meningsmotsättningar på din arbetsplats?

Ja 3

Ja, i viss mån 16

Nej, knappast 5

Nej, inte alls 5

Har din chef haft utvecklingssamtal med dig under det senaste året?

Ja 16

Ja, viss mån 2

Nej, knappast 1

Nej, inte alls 7

Upplever du trivsel och gemenskap med dina arbetskamrater? 

Ja 15

Ja, i viss mån 15

Nej, knappast 2

Nej, inte alls 1

Upplever du att du bemöts med respekt av dina arbetskamrater?

Ja 15

Ja, i viss mån 15

Nej, knappast 2

Nej, inte alls 1

Har du under det senaste året råkat i en hot- eller våldssituation?

Ja

Ja, i viss mån

Nej, knappast 2

Nej, inte alls 23

Svarade inte 1

Vad har du vanligtvis för känslor när du ska börja ditt arbete?

Känner mig glad och tillfredsställd vid tanke på ett stimulerade arbete 8

Ganska positiv känsla inför arbetet 10

Vare sig positiva eller negativa känslor 5

Känner viss olust inför arbetet 5

Sammanställning: Simon Henriksson

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: