Annons:

Annons:

Revisionen riktar kritik mot kommunstyrelsen och vill neka Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Revisionens ordförande försiktig med kommentarer: "Texten talar för sig själv"

Revisionen i Vimmerby kommun riktar kritik både mot kommunstyrelsen och ex-kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij. Men revisionens ordförande Roland Ilemark är försiktig med kommentarer.
– Vi har gjort den här bedömningen och landat i det här, säger han.

Annons:

Revisorerna är klara med sin revisionsberättelse för 2019 och i den föreslås att kommunfullmäktige inte ska bevilja tidigare kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

”Vi avstyrker ansvarsfrihet för avgående, men under år 2019 ordinarie kommunstyrelseordföranden. Detta med anledning av brister i dennes handlande och ledarskap, vilka framgår av vår fördjupade granskning om ledning av social och organisatorisk arbetsmiljö inom kommunstyrelsens verksamheter”, skriver revisorerna.

Revisorernas kritik handlar om brister i rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän och att Nilsson Nachtweij fattat beslut som det inte funnits stöd för i delegationsordningen.

”Ovanstående har medfört olika negativa effekter för kommunen, främst kommunens förtroende hos medborgarna (förtroendeskada) men även indirekta ekonomiska skador”, skriver revisorerna.

"Enig revision"

Även kommunstyrelsen får skarp kritik av revisionen. 

”Vi är mycket kritiska till kommunstyrelsens hantering av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på kommunstyrelseförvaltningen. Detta främst då kommunstyrelse inte har säkerställt en god organisatorisk och social arbetsmiljö”, skriver man.

Revisorerna anser också att insatserna som vidtogs kom för sent. Roland Ilemark, ordförande för revisionen i kommunen, vill inte kommentera revisionsberättelsen närmare.

– Det är en enig revision som gjort följande bedömning som ligger till grund för uttalandet. Texten talar för sig själv. Vi är mycket kritiska till hur kommunstyrelsen har hanterat arbetsmiljön och vi tycker inte att de har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger Ilemark. 

Kommunstyrelsen har också kommit med ett svar på den hårt kritiska revisionsrapporten. Där pekar man på ett 15-tal åtgärder som har vidtagits. Vi har sökt Jacob Käll om kommunstyrelsens svar upprepade gånger. Dock utan resultat. 

– Vi ska ta in deras svar och håller på och läser det. Vi kan inte uttala oss om det än. Kortfattat kan man säga att de genomför ett omfattande program för att utbilda kommunstyrelseledamöter och att det genomförs i olika etapper. Hur det ska ske rent praktiskt har vi inte hunnit läsa oss fram till. Det som är viktigt är att vi ser att det blir åtgärder av det här, att man tar till sig av kritiken och använder det. Kritisk mening måste återbäras, så det inte upprepas, säger Roland Ilemark. 

Andra gången i historien

Att inte föreslå att bevilja kommunstyrelsen, utöver Ingela Nilsson Nachtweij, ansvarsfrihet var aldrig en diskussion. 

– Nej, det fanns inte. Revisionen är enig i den här bedömningen. Nu är det upp till fullmäktige att bedöma det. Jag kan inte föregå vad fullmäktige tycker. Arbetsmiljöansvaret ligger helt och hållet på styrelsen och det måste tas kollektivt. 

Det här är andra gången i Vimmerbys historia som en eller flera politiker föreslås att nekas ansvarsfrihet. I början av 2010-talet nekades tre högt uppsatta politiker – Carl-Axel Centerstig, Tomas Peterson och Jan Henriksson – ansvarsfrihet av fullmäktige för att de fattat ett beslut som de inte hade delegation att ta. Beslutet gällde ett pensionsavtal för en tjänsteman på hög chefsnivå. 

– Det har inte hänt sedan dess, men 2019 var det också en situation som inte var lik någon annan. Nu har vi gjort den här bedömningen och landat i det här. Så mycket mer kan jag inte säga. 

"Kan inte kommentera det"

Den granskning som KMPG utförde kostade 150 000 kronor att genomföra. Totalt har kommunen beräknat att arbetsmiljöproblemen kostade 2,6 miljoner kronor under 2019. 

– Det tog ganska mycket tid i anspråk. Det var en pressad situation för många och hård arbetsbelastning och då behövde man säkerställa alla intervjuer. Det tog tid, men vi var tvungna att göra en oberoende granskning.

Hur ser du på att rapporten har fått en del kritik?

– Jag kan inte kommentera vad någon utifrån tycker. Alla har fått komma till tals och sagt vad de tycker och tänker. Därefter har vi gjort vår bedömningen. Vad utomstående anser kan vi inte kommentera.

Fullmäktiges presidium ska behandla revisionens förslag och de har sitt nästa möte den 11 maj. Vi har sökt kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll utan framgång.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: