Annons:

Annons:

Förvaltningsrätten ger man i Vimmerby rätt mot kommunen

Förvaltningsrätten i Linköping ger en man i Vimmerby rätt mot kommunen, efter att denne överklagat ett beslut som gäller ekonomiskt bistånd till bredband i hemmet.

Annons:

Socialnämnden i Vimmerby kommun beslutade den 27 januari 2020 att avslå en ansökan från en kommuninvånare avseende ekonomiskt bistånd för februari 2020 i den del som avsåg kostnader för bredband.

Som skäl för beslutet angavs bland annat att mannens barn var 6 och 7 år gamla, och därmed inte i behov av bredband för att kunna fullgöra sina skolarbeten, vilket annars kan möjliggöra för socialnämnden att bevilja bidrag.

Kunna lära sig språk

Mannen å sin sida yrkade att han skulle beviljas sökt bistånd bland annat på grund av att barnen behöver Internet för att kunna använda tv och telefon samt för att kunna lära sig både svenska och arabiska genom att titta på filmer och videoklipp.

Beslutet att avslå bredbandskostnader ändrades dock inte av socialnämnden.

Mannen överklagade då beslutet till förvaltningsrätten i Linköping, som avkunnade sin dom i förra veckan. Där upphäver man den överklagade beslutet och återvisar målet till socialnämnden i Vimmerby kommun för förnyad handläggning och bedömning av vad som utgör ett skäligt belopp.

Berättigad till bistånd 

I sin dom hänvisar förvaltningsrätten till ett prejudicerande mål i Högsta förvaltningsdomstolen där man slår fast att det numer finns som regel ett klart behov av att ha tillgång till Internet i hemmet för att effektivt kunna ta del i samhällslivet samt att utrymmet för för att anse att en enskild är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå även utan Internet i hemmet bör vara synnerligen begränsat. 

Rätten anser att mannen är berättigad till bistånd till skälig kostnad för bredband, och det ankommer nu på socialnämnden att ta ställning till hur mycket det är.

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: