Annons:

Annons:

Marie Nicholson (M), 1e vice ordförande i kommunstyrelsen i Vimmerby, är en av de KS-ledamöter som har polisanmälts av en privatperson. Hon välkomnar att ärendet prövas.

Elva KS-ledamöter i Vimmerby polisanmäls för flera brott

Elva ledamöter i kommunstyrelsen i Vimmerby polisanmäls. Anmälaren anser att dessa i egenskap av privatpersoner gjort sig skyldiga till flera brott, bland annat grovt tjänstefel, urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman.

Annons:

Arne Grip, före detta universitetslektor från Kisa, polisanmäler de elva personer – samtliga ledamöter, ordförande eller ersättare i kommunstyrelsen i Vimmerby – som nyligen undertecknade en offentlig skrivelse i vilken de ansåg att det hade ”spridits osanningar, kränkningar och förtal om kommunens ledande tjänstemän”.

Skrivelsen, som publicerades i sin helhet bland annat hos Dagens Vimmerby, är undertecknad

”Ledamöter i Kommunstyrelsen i Vimmerby

Jacob Käll (C), ordförande, Marie Nicholson (M), 1e vice ordförande, Helen Nilsson (S), 2e vice ordförande, Erik Paulsson (C), Bo Svensson (C), Ola Gustafsson (KD), Peter Högberg (S), Daniel Nestor (S), Lars Johansson (V), Emil Larsson (SD), Eva Svensson (C)”.

Anmäler flera brott 

Brottsmisstankarna som Arne Grip menar ska utredas av polis och åklagare är fem till antalet; falsk urkund och osant intygande (i undertecknat privatbrev), föregivande av allmän ställning, grovt tjänstefel, trolöshet mot huvudman samt vilseledande av media och allmänhet.

– Jag tar inte på något sätt ställning till vad de skriver, utan att de skriver. Om man betraktar dem som en flock, så får de tycka, säga och skriva vad de vill inom lagens gränser. Men här är brott fullbordade genom att de har signerat med namn och med tjänstetitel, som om man vore tjänstgörande, säger Arne Grip.

– Det här handlar om ett gruppmöte mellan ett antal privatpersoner efter avslutat KS-möte, inte på något sätt om ett sammanträde i kommunstyrelsen där ärendet avgjorts med beslut och protokollförts, menar Arne Grip.

"Dummaste jag någonsin sett"

Grip skräder inte orden när han ska beskriva hur han anser att ärendet har skötts.

– Det här är det dummaste jag någonsin sett. Uppsåtet är helt klart att sprida desinformation. Här tävlar man med de ryska trollen och med Donald Trump. Ansvaret faller lika tungt på samtliga elva eftersom flocken inte har någon ledare, menar Grip.

Vad tycker du ska ske nu?

– Kommunallagen förbjuder beslut i efterhand, så det här brottet går inte att städa bort. Det måste nu utredas. Hela KS bör lämna sina uppdrag eftersom de bevisligen inte vet vad de gör.

Ulf Gollungberg på polisen i Västervik har fått anmälan till sig.

– Det kommer att upprättas en anmälan och sedan prövas i vanlig ordning, berättar han.

Nicholson kommenterar

Vi har sökt kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll för en kommentar, men inte lyckats nå honom. 1e vice ordförande i KS, Marie Nicholson, säger följande:

–  Om det är så att medborgare är oroade över den juridiska hanteringen så är det bra så klart att det prövas. Jag känner mig dock väldigt säker på att kommunstyrelsens ledamöter får skriva insändare.

 

Här kan du läsa Arne Grips polisanmälan i sin helhet:

 Ämne: Anmälan om brott

Arne Grip 590 39 KISA                               2020-04-28

Polisen       Vimmerby kommun    Revisionen

Anmälan om brott av personer med uppdrag som ledamöter i KS

Händelser:

 A Privatpersoner med politiska uppdrag i Vimmerby Kommun har tillsammans och i samförstånd upprättat och undertecknat en falsk urkund, med uppsåt att det ska uppfattas som ett myndighetsbeslut i KS, se avskrift nedan. De har föregivit allmän ställning som gemensam styrelse i Vimmerby kommun. Det finns inte, vare sig ärende eller protokollfört beslut.

B De har tillsammans undertecknat den falska urkunden med namn. Genom att ange partibeteckning och politiska uppdrag har de medvetet förlänat dokumentet en officiell prägel.

C De har sedan vilselett media till att tro att deras uttalande är resultatet av en beredning av ett arbetsmiljöärende avslutat med ett KS-beslut, som överlämnats till media för spridning. Skrivelsen har inte protokollförts eller delgivits fullmäktige.

D Dagens Vimmerby har publicerat deras brev som ett meddelande om KS-beslut från huvudmannen Vimmerby kommun. Denna tubbade publicering av falsk urkund ska belasta förövarna, ej ansvarig utgivare. Media och medborgare ska ses som brottsoffer.

Gärningar:

 1) Upprättande av falsk urkund/osant intyg om kommunbeslut.

2) Föregivande av allmän ställning som kommunens styrelse.

3) Grovt tjänstefel.

4) Trolöshet mot huvudman.

5) Vilseledande av media och medborgare

Gärningsmän:

Personerna som kapat huvudmannen kommunens identitet:

Jacob Käll, Marie Nicholson, Helen Nilsson, Eric Paulsson, Bo Svensson, Ola Gustafsson, Peter Högberg, Daniel Nestor, Lars Johansson, Emil Larsson och Eva Svensson.   

Grunder

Under sammanträde i KS har den med säte och stämma som ordinarie ledamot, rätt att yttra sig muntligt och skriftligt. Ärenden ska avgöras med beslut.

KS handläggning är föremål för granskning av kommunrevisionen och styrelsen kan inte uttala sig i ett pågående ärende. 

KS är i lagens mening en ad hoc-grupp. Den existerar bara under utlyst sammanträde och meddelar sig enbart i protokoll och beslutsdokument.

Kommunens ärendehantering är rigoröst reglerad Avsteg från lag och regler på lag gör att beslutet är ogiltigt. När en fråga väcks i kommunen ska det upprättas ett ärende med diarienummer. Efter beredning av ärendet kan KS besluta på detta underlag, i frågor som fullmäktige delegerat till KS.

Kommunbeslut ska protokollföras, justeras och anslås. Under 3 v är beslutet öppet för kommunbesvär till Förvaltningsrätten. Beslut som klarar laglighetsprövning vinner laga kraft = gäller som lag.

Jag har sedan 17 sept 2019 medvetandegjort kommunens förtroendevalda och anställda om lagens bokstav och mening. Det har skett i tidningsartiklar, skrivelser till kommun och anmälningar till polisen.

Utanför KS sammanträde är man bara medborgare

De privatpersoner åtagit sig uppdrag som ledamöter i KS ska känna lagen. De som undertecknat skrivelsen har nominerats av partierna och av fullmäktige valts till politiska uppdrag som ledamöter i KS. När sammanträdet i KS avslutas med klubbslag upplöser det styrelsen. De tidigare ledamöterna återgår då till att bara tala för sig själva.

Jag tar inte ställning till innehållet i deras gemensamma ”vykort”. Min begäran om straffrättslig prövning gäller enbart den valda formen meddelande av ett KS-beslut, som inte finns. De 11 undertecknare har på sin fritid rätt att yttra sig tillsammans som medborgare, men inte som självutnämnda företrädare för KS och myndigheten Vimmerby kommun.  

Brottsmisstankar som ska utredas av polis och åklagare

1 Falsk urkund och osant intyg i undertecknat privatbrev, se nedan

2 Föregivande av allmän ställning.

3 Grovt tjänstefel

4 Trolöshet mot huvudman.

5 Vilseledande av media och allmänhet.

Bilaga

Skrivelse publicerad 24 april 2020 i Dagens Vimmerby:

Det har under lång tid och i olika sociala media spridits osanningar, kränkningar och förtal om kommunens ledande tjänstemän. Uppgifterna hänvisar till händelser som ledde till att kommunstyrelsens tidigare ordf avgick under hösten 2019.

Kommunstyrelsen har och har alltid haft fullt förtroende för kommundirektören och alla medarbetare inom organisationen Därtill känner vi stor tillit hur de arbetar med att ta Vimmerby igenom pandemin, vår tids största kris.

Ledamöter i KS i Vimmerby: Jacob Käll c KS ordf, Marie Nicholson m KS 1:a v ordf, Helen Nilsson s KS 2:a v ordf, Eric Paulsson c, Bo Svensson c, Ola Gustafsson kd, Peter Högberg s, Emil Larsson sd, Eva Svensson c.

Annons:

3 kommentarer

Anders Jonsson 2020-05-02 08:10:23

För inte så länge sedan polisanmälde Arne Grip ungefär samma personer för att ha begått statskupp. Åklagaren kunde då inte hitta ett enda brott. Nu slösar alltså Grip återigen polis och åklagarens resurser. Det kanske är han som borde anmälas?

Bo C 2020-05-02 15:33:57

Det blir nog som allt annat nedlagt.

Undrande 2020-05-03 14:09:33

Att så fruktansvärt korkat, gå ut och försvara de högsta tjänstemännen med en gemensam skrivelse kommer att skapa ännu mer oreda och turbulens när sanningen inte längre kan försvaras.
Att politikerna tar ställning för tjänstemän mot tjänstemän är verkligen både illa och omdömeslöst.
Varför tar istället inte politikerna situationen mer seriöst och ser nyktert på situationen som helhet.
Då skulle även politikerna se vad och hur!

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: