Annons:

Annons:

Vimmerby kommun har köpt tjänster av ett konsultföretag för en kvarts miljon kronor avseende rekrytering av personal till räddningstjänsten. Samtidigt har man engagerat en konsult för 138 000 kronor i månaden som verksamhetschef för just räddningstjänsten - en konsult som till vardags är anställd på samma konsultföretag. Foto: Arkivbild

KÖPTE TJÄNSTER AV BOLAG KOPPLAT TILL CHEFEN – KOSTADE EN KVARTS MILJON

En kvarts miljon kronor. Så mycket har Vimmerby kommun betalat konsultbolaget Unik Resurs för att rekrytera tre personer till räddningstjänsten. På Unik Resurs jobbar även Håkan Ilestrand, som kommunen sedan i våras har anlitat som tillfällig verksamhetschef – för just räddningstjänsten... Tjänsterna är köpta på konsultbasis och för Ilestrands 75 procents tjänstgöringsgrad har kommunen betalat ytterligare 138 000 kronor per månad.

Annons:

Röran inom räddningstjänsten i Vimmerby inleddes med att den senaste ordinarie räddningschefen i Vimmerby, Stefan Larsson, avgick från uppdraget i januari 2019. Detta i protest mot kommunledningens beslut att inte ingå ett samarbete med kommunerna i Jönköpings län. Larsson ansåg att det skulle bli både billigare och bättre kvalitetsmässigt. 

Larsson kostade skattebetalarna cirka 70 000 i månaden för en hundraprocentig tjänst.

Kommunens första lösning på det akuta behovet av en räddningschef blev att hyra in Joakim Jansson från Västervik. För 42 000 kronor i månaden arbetade Jansson 40 procent i Vimmerby. Kommunens förhoppning var att få till ett längre samarbete med Västervik, men i början av april meddelade Västervik att samarbetet bryts. Avtalet med Jansson gick ut den 30 april.

138 000 för 75 procent

I våras presenterades kommunens nya tillfälliga lösning, och nu delades den tidigare räddningschefens ansvarsområden upp på flera personer. Den befintliga kommundirektören Carolina Leijonram blev säkerhetsskyddschef. Ingen extra ersättning utgick till henne för det. Ola Ståhlgren blev räddningschef. Det kostade marginellt mer: 3 300 i månaden. En dyrare lösning blev däremot den konsult som hyrdes in som interimschef för verksamheten.

I april rekryterades nämligen Håkan Ilestrand som tillfällig verksamhetschef inom räddningstjänsten i Vimmerby på 75 procent – en helt ny tjänst, som inte funnits tidigare.

Till vardags jobbar Håkan Ilestrand annars som verksamhets- och affärsutvecklare på företaget Unik Resurs i Norrköping, allt enligt företagets egen hemsida.

Konsulttjänster för en kvarts miljon 

Sedan Ilestrand tillträdde har det rekryterats personal till räddningstjänsten – bland annat två brandmän. Rekryteringen av dessa är dock inget som personalavdelningen eller HR-chefen på Vimmerby kommun har tagit hand om. Inte heller räddningstjänstens egen organisation.

Istället har rekryteringstjänster köpts in för 251 000 kronor på några månader (två brandmän och en räddningschef) – av Unik Resurs, företaget som den tillfällige verksamhetschefen är anställd hos.

Och enligt Unik själva har man blivit ombedda att genomföra rekrytering av brandman av ”kundens Håkan Ilestrand”, som man skriver i det avtal som har tecknats mellan parterna Unik Resurs i Sverige AB och Vimmerby kommun genom samhällsbyggnadschef Andreas Horste.

Noga med att sära på uppdragen 

Håkan Ilestrand berättar dock att han inte har något att göra med valet av hans egen arbetsgivare, Unik Resurs, som samarbetspartner. Det var redan bestämt av Andreas Horste, menar Ilestrand.

– Redan min första vecka här, i maj, fick jag i uppdrag av Andreas att tillsammans med Unik lösa rekryteringarna av brandmännen. Som jag förstod det bedömde han att den egna organisationen inte orkade med att driva det, bland annat på grund av corona och sjukskrivningar. Jag tycker att det var ett bra beslut av honom.

– Jag har varit väldigt noga med att skilja på mina uppdrag under tiden jag har jobbat direkt under Vimmerby kommun.

Men du står ändå med i avtalet från Unik Resurs som den som har bett dem ”genomföra rekryteringen”, plus att du även attesterar fakturor från Unik Resurs ställda till Vimmerby kommun? Kan du förstå att det kan upplevas lite märkligt?

– Nej, inte så länge som jag har ett avtal att attestera emot, och som jag inte har varit involverad i. Däremot attesterar jag inte fakturor kopplade till mitt eget uppdrag på kommunen.

Vi har varit i kontakt med ett antal rekryteringsfirmor samt personal med lång erfarenhet inom räddningstjänster, och ingen har någonsin hört talas om att rekryteringsbolag har anlitats för att rekrytera brandmän. Finns inte den kompetensen internt inom Vimmerby kommun och/eller räddningstjänsten?

– Det vet jag egentligen inte. Jag hade ingen anledning att ifrågasätta detta, utan tänkte att Andreas Horste säkert hade kollat upp det.

Är mer än 140 000 kronor en rimlig summa för att rekrytera två brandmän?

–  Det är en marknadsmässig summa, absolut. Man gör en kompetensbaserad rekrytering. Det vi vill åt har man också verktyg för att hitta – att matcha kompetens som är önskvärd till tjänsten, men också hitta en önskvärd profil även innehållandes de mer mjuka värdena man bär med sig. Arbetet inkluderar också djupintervjuer.

Det hela slutade med två internrekryteringar. Fanns det någon anledning att på förhand tro att de ”egna” sökande deltidsbrandmännen inte skulle vara de absolut bäst lämpade för jobbet, med alla fördelar det har?

– Vi hade inte haft möjlighet att genomföra detta själva på räddningstjänsten. Jag tycker att det var rätt beslut av Horste. Vi visste inte på förhand att vi skulle landa där, och nu kommer vi aldrig kunna bli klandrade av andra sökanden om att det inte har gått fair till.

Från maj till 1 oktober har du arbetat 75 % som verksamhetschef inom räddningstjänsten, en tjänst som inte funnits tidigare. Hur lyder din befattningsbeskrivning?

–  Jag är bland annat ansvarig för ekonomin, arbetar med djuparbete i budget, och alla personalfrågor under perioden hamnar hos mig.

Men att rekrytera brandmän ingår inte?

– Jo, att driva projektet, men inte att utföra själva rekryteringen.

Har Unik Resurs, där du är anställd och som fick uppdraget, någonsin tidigare rekryterat brandmän?

– Vet ej.

För dina tjänster har Vimmerby kommun betalat konsultarvode på 138 000 kronor per månad. Dessutom är du anställd på det företag som fick rekryteringsuppdraget, som kostade kommunen ytterligare en kvarts miljon. Kan det inte tyckas rimligt att rekryteringsuppdraget borde ingå i ditt uppdrag för Vimmerby kommun?

– Att utföra själva rekryteringsprocessen ligger utanför min kompetens. Det jag har jobbat med är till stora delar det som Jörgen Svensson (tillträdande räddningschef) kommer jobba med. Vi har haft möjlighet att lappa över en tid, och han börjar officiellt på torsdag

Just nu söker bland annat Västervik, Eksjö, Nybro och Gislaved brandmän. Där sköter kommunerna och räddningstjänsten sina rekryteringar själva. Vad är det som gör Vimmerby så speciellt?

–  Det vet jag inte, men jag hade ingen anledning att ifrågasätta Andreas Horstes beslut att ta hjälp av Unik Resurs.

Finns det någon övergripande policy inom Vimmerby kommun när det gäller användning av rekryteringsbolag, som ni i verksamheten har att luta er mot?

–  Inte som jag känner till.

Tidsfaktorn avgörande 

Samhällsbyggnadschefen i Vimmerby kommun, Andreas Horste, anger tidsfaktorn som huvudorsaken till att han beslutade sig för att anlita ett rekryteringsföretag att hitta rätt brandmän till organisationen.

–  Det här beslutade jag egentligen tidigt i våras i samband med att avtalet med Västervik sades upp, corona och då vi hade många sjukskrivningar här. Alternativen jag såg då var att skjuta upp rekryteringen av brandmän eller att köra med Unik Resurs.

– Jag gjorde ett överslag på vad det skulle kosta att inte ta in dem, och då pratar vi nog om ett-ett och ett halvt års arbete i besparing. Även om den här lösningen har varit dyr tror jag att vi har sparat nästan en halv miljon kronor, säger Andreas Horste.

"Vi spar pengar på sikt"

Horste redogör också för de krav en kommun har på sig vad gäller kompetenser inom den anställda personalen på räddningstjänsten.

– Nu har vi fått in en ny räddningschef och två brandmän på kort tid. Alternativet hade varit att skjuta på det och istället ta in dyra konsulter. Vi spar pengar på sikt på att inte vänta.

Just nu söker Vimmerby kommun bland annat mark- och exploateringsingenjör, enhetschefer till individ- och familjeomsorgen, lärare, socialsekreterare, undersköterska, barnskötare. Alla dessa rekryterar ni själva, men inte brandmän. Hur kommer det sig?

– Det var inget planerat. Då satt vi i en annan sits och valde att ta kostnaden nu och kunna räkna hem den över tid.

Tycker du att den samlade fakturerade summan från Unik Resurs, 251 000 kronor, är rimlig?

– Utfallet för rekryteringen av de två brandmännen har blivit 60 000 billigare än vad avtalen säger, då vi har kunnat samköra dessa båda. Även rekryteringen av räddningschefen blev billigare än avtalet.

Du har inte känt några tvivelaktigheter kring att Håkan Ilestrand sitter på dubbla stolar, är engagerad som konsult av kommunen och samtidigt omber det företag han är anställd på att utföra uppdrag åt kommunen?

– Vi har haft med oss det här från början, och försökt vara tydliga med det. Den här processen var planerad innan han kom in. Jag har tagit alla beslut och gjort beställningarna, och sedan gett honom order. Visst, jag kanske kunde ha skött attesteringen av fakturorna till Unik Resurs, men det hade inte ändrat något i sak.

Annons:

Annons:

9 kommentarer

Bo C 2020-09-29 10:44:54

Det är ju kanon att kunna anställa en konsult för att göra ens jobb, undrar om det skulle fungera i privata bolag. Men skattepengar är ju en oändlig resurs.

Michael 2020-09-29 13:08:49

Ytterligare ett ärende för revisorerna.
Det är mycket nu 🤡🤡🤡

Lars Larsson 2020-09-29 13:50:25

Bättre 250 lakan för en bra rekrytering än 2 mille för en dålig dito med utköp etc. Utan konsulter stannar samhället. Praktiskt taget alla sitter på dubbla stolar hela tiden i en liten kommun av Vimsebys storlek. Nema problema.

Betraktaren 2020-09-29 20:04:59

Det kommer som en överraskning att kommunen hamnar i bottenträsket i ranking i Sverige, åtminstone för de styrande. Men efter det politiska haveriet, den extremt dyra chefsutbildningen som de kommunala cheferna tyckte sig vara förtjänta av och nu den här korrupta räddningtjänsthistorien gör att man baxnar! Finns ingen ekonomisk självinsikt hos kommunalchefen? Skattebetalarna är inte förvånade över bottenrankingen ...men förbannade !

mh74 2020-09-29 20:54:07

Åter igen så ljuger man både oss och media rätt upp i ansiktet.
Vår inhyrda verksamhetschef har inte haft en aning om vår verksamhet och har heller inte varit heller närvarande några 75%.
Tystnaden från stadshuset om vad som händer och vad som eventuellt ska hända har som tidigare varit usel.
Rekryteringen av de två heltidstjänsterna skulle gå igenom Unik resurs istället för att ske i kommunens regi var ytterligare en åtgärd för att minimera insyn och delaktighet.
Det har kommit fram att det finns kvalificerade och kompetenta brandmän inom organisationen sökt tjänsterna men inte ens blivit kallade till intervju.
Hur är det möjligt att vi inte ens har något inflytande över urvalet av de som ska kallas till intervju i rekryteringsprocessen särskilt som några redan är deltidsbrandmän i organisationen.
Vem bestämde att just Unik resurs skulle sköta rekryteringen och varför har vi en egen HR avdelning i kommunen efter det här? det kan man ju på goda grunder fråga sig.

Undrande 2020-09-29 22:27:02

Det räcker väl med att risken finns för sammanblandning! Att det har gått rätt till är det väl ingen som vet eftersom det sköts utan insyn! Tyvärr drabbas ju den ordinarie personalen inom räddningstjänsten av detta!

Sviken skattebetalare 2020-09-29 23:35:21

Äntligen lite hederlig journalistik som påvisar hur Kommunens skattepengar missbrukas av inkompetensen i Kommunledningen!

Tack Michael Rundberg för att du en av väldigt få journalister i Vimmerby kommun ägnar dig åt granskning. En eloge!

ceos 2020-09-30 07:28:07

Horste gjorde alltså ett överslag? av vad det skulle kosta att rekrytera via unik resurs!
Ett överslag? betyder det att det inte finns någon dokumenterad analys kopplat till ett lika dokumenterat beslut?
Sedan tror man....att det sparar en fantasisumma pengar! tror?
Är det så cheferna fostras att leda verksamhet och hantera våra finanser så är det inte bara djupt oroande, det är okunnighet.
Har det inte gjorts tillräckligt många ekonomiska fiaskon pga att man trott?
Det verkar inte finnas någon ände.

Alice 2020-09-30 21:54:00

Skandal!

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: