Annons:

Sök

Annons:

Fem smittades på kort tid –

Fem medarbetare inom hemtjänsten i Frödinge smittades på tre veckor. Kommunen menar att man följt alla riktlinjer. Foto: Bildbyrån

Fem smittades på kort tid – "Vi har följt riktlinjerna"

Inom tre veckor blev fem medarbetare inom hemtjänstgruppen i Frödinge smittade – utan att händelsen anmäldes vare sig internt eller till Arbetsmiljöverket. Kommunen har nu besvarat myndighetens krav, men vill ännu inte kommentera fallet.

Annons:

Den 21 april berättade vår tidning om den mycket allvarliga händelsen på Frödinge hemtjänst i Vimmerby kommun. Arbetsmiljöverket gav kommunen svidande kritik på en rad punkter och ställde flera krav. Upprinnelsen till agerandet är att fem medarbetare smittades inom tre veckor i slutet av 2020. Kritiken berörde följande punkter:

  • Att medarbetare smittades rapporterades inte internt.
  • Huruvida personerna smittades på jobbet utreddes aldrig.
  • Kommunen har inte bedömt riskerna för smittspridning på arbetsplatsen i tillräcklig utsträckning.
  • Medarbetarna har inte tillräcklig kunskap om smittrisker i arbetet.

”Om ni inte utreder orsakerna, kanske ni inte upptäcker risker, eller kanske ni feltolkar orsakssamband. Det kan leda till att ni missar allvarliga risker, eller att ni inte gör tillräckliga åtgärder för att förebygga liknande händelser. Då kan riskerna leda till att era arbetstagare blir sjuka eller skadar sig”, skrev myndigheten i inspektionsmeddelandet.

Anser att man följt riktlinjerna

Kommunen lämnade in ett första svar på myndighetens krav i slutet av förra veckan. Den 6 maj har man ett uppföljande möte med Arbetsmiljöverket. Verksamhetschefen Boel Vigren-Gustafsson vill inte kommentera ärendet förrän det är avslutat, men DV har gått igenom svaret till Arbetsmiljöverket.

I det uttrycker man att kommunen följt riktlinjerna som kommit från Region Kalmar län.

“Instruktionen finns tillgänglig på alla arbetsplatser och på kommunens intranät för alla anställda. Alla chefer får information via e-post när revideringar sker för att omgående kunna föra ut förändringar till alla medarbetare. Så har rutinen sett ut sedan våren 2020”, skriver kommunen och redogör sedan för de åtgärder som man vidtagit.

Man har bland annat tagit experthjälp från HR-avdelningen, genomfört en ny riskanalys vid arbetsplatsen och man anser också att nya medarbetare får tillräckliga kunskaper när det gäller hygienrutiner i sin introduktion. Årets semestervikarier måste visa upp vissa kunskaper innan de tas i tjänst. Det finns också hygienombud i verksamheterna.

"Hygienombuden har också en viktig roll på enheten. De introducerar nya och gamla medarbetare lite extra om hygienrutiner och skyddsutrustning utifrån den framtagna handlingsplanen/instruktionen.”

Utredning inleddes efter tillsynen

När det gäller de smittade på enheten hänvisar kommunen till en pågående utredning, som i sin tur sjösattes efter Arbetsmiljöverkets inspektion. Kommunen skriver att anmälningar till Arbetsmiljöverket kommer att göras om utredningarna inte kan utesluta att smitta spridits på arbetsplatsen.

Någon förklaring till varför utredningarna påbörjades först efter Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök ges inte i kommunens svar. Alla tillfällen där arbetstagare exponerats för covid-19 ska anmälas till Arbtesmiljöverket i enlighet med arbetsmiljölagen. 

När Boel Vigren Gustafsson ställer upp på en intervju är oklart.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: