Annons:

Sök

Annons:

Vild tillväxt för Anders Tank-Service Aktiebolag – steg med 85,4 procent

Annons:

Anders Tank-Services räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets omsättning är cirka 37 miljoner kronor, en förbättring på 85,4 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt 3,2 miljoner kronor mot omkring 300 000 kronor.

Rörelseresultatet ökar med 15,5 procent, och slutar på 750 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 2,1 procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 3,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. Noteras ska att företaget är ett av nio i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Kvarteret Lastbilen AB.

Resultat: Anders Tank-Service

ÅrOmsättningRörelseresultatResultat före skatt
2022-12367740007740003234000
2021-1219831000670000287000
2021-04238750002206000288000
2020-04207800001827000139000
2019-041854300071300064000

Fakta om Anders Tank-Service

Anders Tank-Service grundades 1972. Bolagets huvudbransch är insamling av icke-farligt avfall, rengöring av byggnader och insamling av farligt avfall. Företaget är ett av nio i koncernen där Kvarteret Lastbilen AB är moderbolag.

Företaget har 25 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är fem fler än föregående redovisningsår.

Ägaren, Kvarteret Lastbilen AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Anders Tank-Service det tredje största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar län, som är insamling av icke-farligt avfall.

Företaget är också det 169:e största i landet. Det finns fyra företag i samma bransch i Kalmar län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.

Topplista: Insamling av icke-farligt avfall

OmsättningRörelseresultat
1. Västervik Miljö och Energi 52650500012319000
2. Moskogen Miljö (Kalmar) 1017330006411000
3. Anders Tank-Service (Vimmerby) 367740003226000
4. Kallegutas Entreprenad (Borgholm, 2021) 7565000347000

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

Fakta

Ordbok: Det betyder siffrorna

Det här betyder begreppen som används i årsredovisningar.

Omsättning: Är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster.

Rörelseresultat: Innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets omsättning och rörelsekostnader.

Resultat före skatt: Först läggs så kallade finansintäkter till i rörelseresultatet. Det kan vare vinst från räntor och aktier. Därefter dras finanskostnader av, som kostnader för skulder.

Rörelsemarginal: Förhållandet mellan rörelseresultat och omsättning, i procent. Ger en fingervisning om hur lönsamt ett företag är. Olika branscher har olika genomsnittliga marginaler.

Aktiebolag: Förkortas ofta AB, och är en verksamhet med ett kapital fördelat på en eller flera andelar, som kallas aktier. Aktieägare har inte personligt ansvar för företagets åtaganden eller skulder.

Utdelning: Utdelningen från ett aktiebolag till aktieägarna, vanligtvis i form av pengar eller aktier.

Bransch: I samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket registreras också vilken bransch de ska verka inom.

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: