Annons:

Sök

Annons:

FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

Kommunens senast upphandling av ledarskapsprogrammet får stenhård kritik av flera företag i den enkät som vi genomfört. Bilden är ett montage. Foto: Vimmerby kommun/MostPhotos

FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

42 företag var intresserade av Vimmerby kommuns upphandling av ledarskapsprogrammet 2020. Dessa laddade ned handlingarna – men bara ett lämnade anbud. Vi har genomfört en enkät med de resterande 41 och bilden är mycket tydlig.
”Allt detta tjänar en sak och det är att pin-pointa en leverantör”, skriver en av dem.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

DV har granskat Vimmerby kommuns upphandling av ledarskapsprogrammet. I tidigare artiklar har vi berättat att det inte kommit in något annat anbud än det från Carolina Leijonrams nära bekanta, Erica Grawé, vid något av de tre tillfällena: 2012, 2016 och 2020.

2020 var det hela 42 företag som var intresserade av upphandlingen – men det kom alltså bara in ett anbud. Vi bestämde oss för att skicka ut en enkät till de 41 företag som lät bli.

Vi ställde följande frågor:

  • Hur kom det sig att ni inte lämnade något anbud i denna upphandling? 
  • Reagerade ni på något i upplägget eller de krav som ställdes? 
  • Upplever ni att kraven som ställs i upphandlingen är relevanta för syftet med upphandlingen? 
  • Är det, från ditt perspektiv, vanligt att en beställare ställer de krav på konsulterna som Vimmerby kommun gör under punkt 4.8.1? 
  • 42 organisationer hämtade hem handlingarna, men bara ett lämnade anbud. Har du någon teori om varför det blev så och vad Vimmerby kommun kunde ha gjort annorlunda? 

 ”Slöseri med vår arbetstid”

Vi har fått in 20 svar och hälften av dem skriver att de antingen misstänkte eller förstod att upphandlingen var skräddarsydd för en redan tilltänkt leverantör. Ingen upplevde att de kunde matcha de krav som Vimmerby kommun ställt upp och i stort sett alla ser kraven som onödigt snäva och avsiktligt exkluderande.

En företagsrepresentant ansåg att det hade varit slöseri med tid:

”Eftersom det är mer eller mindre uppenbart att Vimmerby kommun - med sina mycket specifika, detaljerade och exakta krav på konsultkompetens (punkt 4.8.1) - vet att det finns en konsult som uppfyller dessa krav, en konsult som man från början bestämt sig för att anlita, så skulle det varit slöseri med vår arbetstid att lägga bud på en upphandling formulerad på detta sätt. Dessutom känns det både som ett ointresse för och ett nedvärderande av vår kompetens, något som det bara är onödigt att utsätta sig för”, skriver personen till oss.

En annan skriver såhär:

”Med den ”tuffa” kravbild med väldigt specifika krav på certifiering mm uppfattar jag att man redan har en tilltänkt leverantör och försöker undvika att någon annan ska vinna. Tyvärr ser man det allt för ofta.”

En tredje skriver såhär:

”Man minskar möjligheten för många att lämna anbud när det är så snäva krav. Och då är risken att man missar ett riktigt bra upplägg på ett ledarskapsprogram. Man kan också tolka det som att det finns en given kandidat de vill ha och att de sedan skräddarsyr upplägget i upphandlingen efter dem.” 

”Gör det nästintill omöjligt”

Kraven på mängden uppdrag sticker också ut enligt en person:

”Reagerar inte på något gällande upplägget, i vårt tycke ett bra upplägg (förutom att de så specifikt bara anser att en certifierad UL-handledare kan genomföra det), men konstaterar att de redan har köpt in och implementerat hela konceptet UL, IL och SDI. Däremot är kraven på erfarenhet av genomförda UL-, IL och SDI-uppdrag mycket höga ställda. Väldigt få som kan leva upp till detta. Klart att vi som leverantör funderar över om det finns en särskild leverantör i åtanke och att så specifika krav endast passar in på den. Min teori är att det inte finns så många leverantörer som lever upp till krav på kompetens och erfarenhet som underlaget gjorde gällande”.

En person menar att kraven är så snäva att man gör det helt omöjligt för många att lämna anbud:

”Man designar ett upphandlingsunderlag som gör det nästintill omöjligt för andra, man är inte behörig helt enkelt. Det var ganska tydligt för oss. Vi har kompetensen, men har inte kört det tillräckligt mycket. Då har vi ändå funnits i 20 år och arbetar med internationella koncerner och stora svenska företag. Trots det blir vi exkluderade i en sådan här upphandling. Man sållar väldigt effektivt när man gör på det här sättet. Man ser att det är designat för något. Det är inte bara Vimmerby som gör så, men det var lite mer tydligt i det här fallet än det brukar. Man stoppar massa duktiga företag när man ställer den här typen av krav – och näringslivet gör inte på det här sättet.

En av personerna som svarat är närmast chockad över att det bara kom in ett anbud:

”Ja det känns ju verkligen mycket märkligt. Det är ju extremt hård konkurrens vid liknande upphandlingar, det finns konsultföretag som verkligen pressar ner priserna. Som sagt absolut lite märkligt att inte fler svarade. Kanske färre som svarar under sommaren???? Dessutom med tanke på att avtalstiden kan förlängas till 7 år, det är mycket, och att det är relativt mycket pengar som estimeras, 6 miljoner, så borde fler svarat.”

Flera menar att Vimmerby troligen ville fortsätta med samma leverantör som tidigare.

”Upphandlingen känns riktad, sannolikt mot tidigare leverantör”, skriver en till oss.

Då ska man förstås veta att kraven Vimmerby ställde 2020 i stort sett var identiska med kraven vid såväl första som andra upphandlingen 2012 respektive – på exakt samma sätt följer de Erica Grawés CV. 

Upphandlingen får bred kritik

I svaren framkommer det också mer kritik mot upphandlingen. Det handlar delvis om kravet på relevant högskoleutbildning – något som flera anser vara för högt ställt. Det var det ju även för Erica Grawé – men kommunen förbisåg alltså att Grawé har en examen som förskolelärare och ingenting annat.

”Dessutom är kravet på högskoleutbildning inte relevant i sådan här utbildning som mest bygger på färdiga utbildningskonceptet. Men det är en populär metod att plocka bort många duktiga och chefserfarna utbildare på. Oavsett om de har gått annan högskoleutbildning eller saknar högskoleutbildning”, skriver en person.

”En beteendevetare utan egen chefserfarenhet, som utbildat sig i olika ledarskapsteorier och -metoder och som arbetat som handledare kan vara en bra chefsutbildare. Men varför dissa konsulter som varit chefer över chefer, i med och motgång, i förvaltande och utveckling som dessutom är certifierade i att utbilda i Medarbetarskap”, skriver en annan.

”Strider mot våra värderingar”

För mindre företag är det kraven på mängden referensuppdrag som försvårar upphandlingen.

”Ganska svårt att ha två referensuppdrag där ingen är äldre än tre år inom området. Ett liknande uppdrag som ska kunna tjäna som referensuppdrag blir lätt drygt två år och då har man kanske kunnat påbörja ett nytt som man inte vill avsluta (och kanske inte ens tittar på detta). Mina två senaste uppdrag har varit över tre år vardera. Allt detta tjänar en sak och det är att pin-pointa en leverantör. Via LOU.”

Ytterligare en invändning är att Vimmerbys upplägg strider mot de varumärkesskyddade koncept från Försvarshögskolan som Carolina Leijonram hela tiden värnat.

”Pga av de riktlinjer som FHS har satt utifrån deras forskning kring det pedagogiska upplägget samt vad som får respektive inte får ingå i kursen var vår bedömning att vi inte kunde lämna anbud. Att vi skräddarsyr ett program för en kund och använder dessa varumärkesskyddade koncept med namn, metoder etc går stick i stäv med de riktlinjer vi som certifierade handledare i UL och IL skrivit under på. Vi skulle naturligtvis kunna erbjuda en variant för att ta hem upphandlingen men det ligger inte i linje med våra värderingar.”

Anser inte att det matchar

Syftet med utbildningen kunde ha uppfyllts även utan krav på Försvarshögskolans koncept, menar en person.

”Min teori är att det inte finns så många leverantörer som lever upp till krav på kompetens och erfarenhet som underlaget gjorde gällande. Vimmerby kunde självklart öppnat upp för andra certifieringar, koncept eller metoder hos leverantörer som skulle kunna tillgodose det utvecklingsbehov som Vimmerby identifierat. Finns många andra sätt än Försvarshögskolans koncept att arbeta med den teoretiska utgångspunkten för UL”.

Många av de som svarat anser att det finns stora problem med flera av den här sortens upphandlingar och att Vimmerbys agerande inte är unikt.

”En stor anledning till att vi nästan uteslutande har kunder i privat sektor är att offentlig sektor ställer orimliga krav på både formell kompetens och referenser från offentlig sektor samt att det ändå bara går på lägsta pris i slutändan. Vi har jobbat med ledarutvecklingsprogram i stora svenska och internationella företag under väldigt många år. Jag tror att kommunerna skulle få minst lika bra kvalitet om de inte krävde specifik akademisk utbildning eller referenser från exakt lika verksamhet”.

Rutinerade konsulten Matts Carlsson menar dock att Vimmerbys upphandling sticker ut. Hur han ser på kommunens agerande kan du läsa om på DV senare idag. 

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

DEL FYRA: KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV GRAWÉS CV

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: