Annons:

Sök

Annons:

Därför sitter det pinnar vid nya handelsområdet – här är svaret

Kommunen är på gång att aktivera arbetet med handelsområdet, vilket de nyuppsatta pinnarna vittnar om. På bilden ses samhällsbyggnadsutskottets ordförande Daniel Nestor (S). Foto: Simon Henriksson

Därför sitter det pinnar vid nya handelsområdet – här är svaret

Kommunen drog i slutet av 10-talet igång ett arbete med ett nytt handelsområde vid Näsrondellen i Vimmerby. Frågan har varit undangömd länge, men nu har det satts upp pinnar vid marken. Många Vimmerbybor har ställt frågan varför det är så. Här kommer svaret.

Annons:

Tidigt fanns det långt gångna förhandlingar mellan kommunen och Coop om en etablering på det nya handelsområdet vid Näsrondellen i Vimmerby.

Hösten 2020 kunde Dagens Vimmerby avslöja att planerna blivit nedlagda från Coops sida. Då hade flera grannar överklagat detaljplanen och motsatt sig det nya handelsområdet, men domstolen gick helt på kommunens linje. 

Men efter detta har det varit tyst om handelsområdet. Nu, sedan några dagar tillbaka, har det satts upp pinnar som markerar tomten. 

Varför är det många Vimmerbybor som undrat. 

– Det handlar egentligen bara om att vi begärt att man ska staka ut tomten, så vi ser vart gränserna går. Det här handlar om att synliggöra tomten och i förlängningen, precis som vad gäller Krönsmon, visa upp området. Så det är en del i ett arbete att marknadsföra området. I september ska vi visa upp Krönsmon och vi pratar om att även göra en sådan dag för det här handelsområdet, men där är det ännu inte beslut taget, säger Daniel Nestor (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Svalt intresse

Mark- och exploateringsingenjören Sandra Lövsjö är ansvarig för handelsområdet på tjänstepersonsnivå. 

"Vi har alldeles nyligen fräschat upp gränspinnarna så att det ska vara enklare att se vart fastighetsgränserna går. Vi är i startgroparna och förbereder för att börja jobba aktivt med själva ärendet Vimmerby 3:349 (fastighetens namn, reds.anm) och de nya gränspinnarna är en del i det jobbet", skriver hon i ett mejl.

Intresset ska ha varit svalt sedan Coop drog sig ur och Daniel Nestor (S) känner inte till att någon annan intressent gett sig till känna de senaste åren.

– Just nu beror det nog på inflation och att många är försiktiga. Oavsett vad, så är det generellt så att vi som kommun måste vara förberedda på att ha mark tillgänglig när det vänder. Vi såg hur trycket såg ut i Nosshult och därför är det viktigt att förbereda området för etablering, säger han.

Tror inte kritiken är mindre

Detaljplanen tillåter endast handel. I december tog kommunstyrelsen beslut om en ny försäljningsstrategi och då blev det klart att handelsområdet skulle ut på öppna marknaden. Utgångspriset sattes då till 3,9 miljoner kronor.

"Än så länge har ingen mäklare blivit tilldelad uppdraget. På grund av hur omvärldsläet blev fick vi medvetet hålla lite på tomten, så något upphandlingsförfarande är ännu inte genomfört. Men den infon du har från december 2021 är fortfarande det beslut som ligger och den linje vi kommer gå på, om inga andra order uppkommer på vägen", skriver Sandra Lövsjö. 

Daniel Nestor (S) tror inte att kritiken från närboende har minskat.

– Har man haft synpunkter, så kvarstår nog dessa. Men allt sådant har hanterats i bygglovsprocessen och vi har redan beslutat att gå vidare med det här. Det ska fortsatt vara attraktivt och vi vill inte att staden förfulas, säger han.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: