Annons:

Sök

Annons:

Så ska den politiska ledningen hålla koll på arbetet med effektiviseringarna

Kommunens ekonomiska läge är fortsatt mycket kärvt. På bilden kommunalrådet Helen Nilsson (S). Foto: Arkiv/Mostphotos

Så ska den politiska ledningen hålla koll på arbetet med effektiviseringarna

Kommunens ekonomi är i kris. Flera förvaltningar jobbar med effektiviseringar och neddragningar. Nu ska kommunens politiska ledning ständigt hållas uppdaterade om läget.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Kommunstyrelsen har gett sitt eget arbetsutskott i uppdrag att vid varje utskottssammanträde under både 2023 och 2024 motta statusrapporter gällande styrelser och nämnders arbete med handlingsplanerna.

Ekonomichefen ska varje gång informera om det ekonomiska läget, ledningen för kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska redogöra för hur det går kring lagda besparingsuppdrag och avstämning ska ske kring det pågående arbetet enligt prislappsmodellen.

– Vi jobbar upp vårt sätt att göra det på och vi i KSAU ska få rapport från våra nämnder och förvaltningar varje gång vi träffas. Det behövs för att vi ska få reda på hur det går för 2023 och hur vi planerar för 2024, säger Helen Nilsson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Även Sverigedemokraterna kommer bjudas in när detta ska diskuteras. 

– Genom det här kommer vi vara inne i diskussionerna redan från början och få information om det. Vi behöver få den här informationen kontinuerligt eftersom vi har så stora underskott nu och har prognostiserat för så stora underskott. Då behöver vi hela tiden veta vartåt det lutar.

En miljon kvar

Beslutet, som togs vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen, var mest formalia. 

– Vi har inte fått de här rapporterna ännu, men kommer få det varje gång framöver. Det har att göra med vårt ökade fokus på återhållsamhet kan man säga.

När det gäller oförutsedda medel i budgeten finns fortfarande drygt en miljon kvar i den posten.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: