Annons:

Sök

Annons:

Här är kommunstyrelsens besparingar – och de få satsningar som görs

Kommunstyrelsen har nu tagit sina besparingar inför 2024. Foto: MostPhotos

Här är kommunstyrelsens besparingar – och de få satsningar som görs

Kommunstyrelsen måste också spara pengar. 2024 handlar det om totalt 7,7 miljoner kronor. Ett fåtal satsningar ryms också i förslaget.

Annons:

Under en tid har det gjorts konsekvensbeskrivningar av möjliga besparingar inom kommunstyelseförvaltningen. Nu går majoriteten vidare med dessa. 

– Det har varit ett gediget arbete som gjorts med konsekvensbeskrivningar och man har varit nere på detaljnivå. Nu har vi fått konsekvenserna och vi inom politiken har tagit ställning nu. Det har tagit lite tid, men det har blivit bra resultat. Vi har hittat en del svåra och en del mindre svåra beslut, säger Lars Johansson (V). 

Besparingen för 2024 är 7,7 miljoner kronor för kommunstyrelseförvaltningen. Då inkluderas de oförutsedda medlen på 1,9 miljoner som läggs in i budget. 

Den enskilt största posten är att någon hållbarhetsstrateg inte tillsätts under 2024. Det ger en besparing på 730 000 kronor för nästa år. 

– Vi fortsätter pausa den tillsättningen. Vi ska självklart jobba med hållbarhet, men på annat sätt, säger Lars Johansson. 

Minskar antalet ferieplatser

Antalet ferieplatser inom kommunen minskas från 150 till 100. Det ger en besparing på drygt 300 000 kronor.

– Det har inte varit över 100 de senaste åren, men det har varit 150 platser i budgeten. Pengarna finns i budgeten och kan användas till annat. Det ska inte drabba några unga alls, säger Jacob Käll (C).

Budgeten för Allas Vimmerby minskas med 150 000 kronor. 

– Vi ser att vi i gengäld satsat på föreningslivet. 

Ökar skogsuttaget

Drygt 1,3 miljoner kronor sparas också genom att inte ersätta en vakans och en föräldraledighet inom samhällsbyggnadsavdelningen och fastighetsavdelningen. 

– Bakgrunden är att det är mindre efterfrågan på mark och det märks på mark- och exploateringsenheten.

Skogsuttaget ska utökas med 2,5 miljoner. 

– Budgeten har inte justerats upp och vi har tagit ut mindre än vi kan. Nu har vi avverkningsmogen skog och ser att vi kan göra det på två till tre år. 

Minskar på ledarskapsprogrammet

100 000 kronor försvinner också från akuta behov i föreningslivet. 

– Man får hålla i slantarna. Det är klart att vi inte vill göra besparingar på föreningslivet, men vi har satsat där och behåller 200 000 kronor på Vimmerbys föreningsliv tillsammans. 

Ledarskapsprogrammet ska kosta 350 000 kronor mindre nästa år. 

– Det handlar om färre kurser och färre övernattningar. Det är viktigt att vi håller i vår ledarutveckling, framför allt för nya chefer, men vi gör det i enklare form och i lite mindre omfattning, säger Lars Johansson. 

Några satsningar

Kulturskolan får också i uppdrag att öka sina intäkter nästa år. 

– Det handlar om extern uthyrning och event. Det är inget som påverkar verksamheten och man har sagt att det är möjligt. 

I detta ryms också ett fåtal satsningar. Det handlar om en projektanställning på halvtid inom folkhälsoarbetet som permanentas. 

– Vi behöver satsa på det förebyggande arbetet och har ett behov av det. Det finns också ett statligt stöd som täcker det på 380 000 kronor, säger Helen Nilsson (S). 

Hemsändningsbidraget för lanthandlarna höjs också med 50 procent, från 100 till 150 kronor. 

– Det har förbrukats 500 000 kronor där tidigare, men nu höjer vi budgeten till 750 000 kronor. För handlarna innebär det 50 procent mer, säger Lars Johansson. 

Simhallsföreningen i Gullringen får också ett ökat bidrag med 200 000 kronor. 

– Vi ska ha ett nytt avtal med dem. Det är en tuff framtid vi står inför och vi måste prioritera. 

"Gör så gott vi kan"

Helen Nilsson (S) säger att man nu hoppas kunna nå ramtrohet inom kommunstyrelsen. Jobbigaste beslutet anser man vara att inte tillsätta en ny hållbarhetsstrateg. 

– Vi skulle gärna vilja jobba mer aktivt, men får göra så gott vi kan, säger Jacob Käll (C). 

– Även feriepraktiken om behovet skulle öka. Men går det bra för turistnäringen så klarar vi oss bra, säger Lars Johansson och fortsätter:

– Vi tror att vi ska klara oss ganska bra. Alla är medvetna om läget och även om det är jobbigt, så förstår man att det behövs och är duktiga. 

Fakta

Besparingar:

* Oförutsedda medel på 1,9 miljoner kronor tas helt bort från budgeten och nollas 2024.

* Ingen tillsatt hållbarhetsstrateg. Besparing på 730 000 kronor. 

* Besparing på Ledarskapsprogrammet med färre kurser och färre övernattningar. 350 000 kronor. Det är en kommunövergripande besparing.

* Minskad feriepraktik. Antalet platser för ungdomar minskas från 150 till 100. Det ska ge en besparing på 306 000 kronor.

* Minskning av Allas Vimmerbys budget med 150 000 kronor. Budgeten har varit på 200 000 kronor.

* Oförutsedda medel för akuta behov inom föreningslivet minskas. Ska ge en besparing på 100 000 kronor.

* En vakans och en föräldraledighet tillsätts inte på samhällsbyggnadsavdelningen och fastighet. Det ska bli en besparing på 700 000 respektive 650 000 kronor. Det finns också ett odefinierat sparbeting på samhällsbyggnadsavdelningen på 500 000 kronor.

* Ett datasystem inom administrativa avdelningen avvecklas. Det ger 150 000 kronor nästa år och 340 000 kronor framöver.

* Ett system för mediabevakning sägs upp. Det ger kommunen information om vad som skrivs om Vimmerby och diverse statistik. Besparingen blir 120 000 kronor.

* En neddragning av postservice och paketförsändelse sparar man 100 000 kronor.

* Ett datasystem inom utvecklingsavdelningen avvecklas och ger 37 000 kronor.

* Kommunen går ur avtal kring turistkarta med ett mediabolag. 15 000 kronor ska det spara. Turistkartor ska fortsatt produceras.

* Välkomstbrev till nya Vimmerbybor ska inte skickas ut pappersvis. Besparing på 8 000 kronor.

* Budgeten för skogsbruk utökas med 2,5 miljoner kronor. Det innebär att kommunen ska avverka mer skog kommande år.

* Kulturskolan ska öka sina intäkter genom extern uthyrning och event. Det förväntas ge ökade intäkter med 50 000 kronor.

* Minskade politiska arvoden. 150 000 kronor.

Satsningar:

* Halvtidstjänst på folkhälsa. 380 000 kronor.

* Utökat hemsändningsbidrag med 150 000 kronor. Budgeten blir på 750 000 kronor och tidigare har 500 000 kronor förbrukats när budgeten varit på 600 000 kronor.

* Simhallsföreningen i Gullringen får ett utökat bidrag på 200 000 kronor.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: