Annons:

Sök

Annons:

Här blir det sänkt hastighet i Vimmerby:

60 kilometer i timmen blir det nya. Foto: MostPhotos

Här blir det sänkt hastighet i Vimmerby: "Händer mycket där"

Det blir nya hastigheter på Södra Ringleden i Vimmerby och Vimmerbyallén. Det görs för att få en mer enhetlig hastighetsbild i staden.
– Vi vill undvika att ha så många olika hastigheter, säger Daniel Gottling Nestor (S), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 

Annons:

Hastighetsförändringarna framgår av det senaste protokollet från samhällsbyggnadsutskottet. Det som kommer att ändras är hastigheten på Södra Ringleden från Arlarondellen till Ceos-rondellen. Där ska det framöver bli 60 kilometer i timmen i stället för nuvarande 70 kilometer. 

60 kilometer ska det även vara från riksvägen, vid Arla-rondellen, till strax innan övergångsstället i korsningen med Åbrovägen. Där har det varit 50 kilometer tidigare. 

60 kilometer i timmen blir det nu tydligt på hela sträckan. Men för delen mellan Åbrovägen, under viadukten, och Vimmerbyallén som har 50 kilometer i timmen blir däremot 40 kilometer i timmen det nya.

Det innebär att Vimmerbyallén får en lägre hastighet än vad planen för rätt fart i staden visar. Avsteget motiveras med att det höjer trafiksäkerheten att sänka hastigheten vid övergångsstället. 

– Det här handlar i första hand om att få det mer enhetligt med de andra hastigheterna. Att sänka till 40 kilometer i timmen där gör vi för att få en säkrare övergång. Det är en järnvägsövergång, en korsning och dessutom av- och påfart till stora vägen. Det händer mycket där och blir säkrare så här helt enkelt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Daniel Gottling Nestor (S).

"Ska känna sig säker"

Med de här nya hastigheterna binder man ihop det hela bättre, menar Gottling Nestor. 

– Vi vill undvika att ha så många olika hastigheter och det är därför vi tar det här beslutet. Det binder ihop det hela bättre. 

Hur tror du att det här tas emot?

– Det viktigaste är att man ska känna sig säker, det är därför vi gör det här. Vi vill hålla ihop det och det är inte bra med olika hastigheter. Ju fler olika hastigheter, desto svårare att veta vad som gäller. Nu blir det en följsamhet i det och mer av ett homogent trafiksystem.

För dyrt

Det har tidigare funnits med tankar på att övergångsstället vid Åbroviadukten ska få blinkande ljus. Men den kostnaden på 30 000 kronor vill man inte ta. Vad driftkostnaden hade blivit är också oklart.

– Det handlar om kostnadssynpunkt. Vi måste vara så ekononomiska som möjligt vid investeringar och engångskostnaden hade varit runt 30 000 kronor. Som läget är just nu kan vi inte göra det. Vi måste göra varje investering så effektivt som möjligt.

Varken polis eller räddningstjänst har haft något att erinra mot detta. Tanken är att ändringen ska börja gälla så fort som möjligt. 

– Innan årsskiftet är förhoppningen. Så fort man har bytt skyltar börjar det gälla. 

Frågan behöver inte gå vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: