Annons:

Sök

Annons:

Så förändras felparkeringsavgifterna i kommunen – här är hela listan

Så förändras felparkeringsavgifterna i kommunen. Foto: MostPhotos

Så förändras felparkeringsavgifterna i kommunen – här är hela listan

Vimmerby kommun får nya felparkeringsavgifter i år. Dessutom går man från fem till tre nivåer på polisens inrådan. 

Annons:

Nyligen tog kommunstyrelsen beslut om att föreslå för kommunfullmäktige hur de reviderade felparkeringsavgifterna i kommunen ska se ut. Dessa ska gälla från och med 1 juli i år och ersätta de tidigare beslutade avgifterna. 

Tidigare har kommun haft fem olika nivåer men detta ska framöver endast bli tre. Det man kan få betala blir 400 kronor, 800 kronor och 1 100 kronor beroende på vilken överträdelse man stått för. 300 kronor och 900 kronor plockas nu bort. 

Poliser i yttre tjänst kan inte få med sig block med anmärkningar för alla fem nivåer och det är en anledning till att fem nivåer nu blir tre.

Felparkeringsavgifterna har inte reviderats sedan december 2022 och har gällt sedan 1 januari 2023. 

Under 2023 utfärdades cirka 2 200 anmärkningar i Vimmerby kommun. 2022 var det cirka 1 950. Utgår man från 2023 års utfärdade parkeringsanmärkningar som underlag så skulle det innebära att intäkterna för kommunen ökar med 110 000 kronor, enligt de reviderade avgifterna. 

Här nedan kan ni se hela genomgången.

Fakta

Överträdelse, stannat eller parkerat

(Den gamla summan inom parentes):

*På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng, 800 kronor (800)

*Stannade eller parkerade på gång- och cykelbana, på eller för nära övergångsställe, på gång- och cykelbana, mot färdriktningen, cykelpassage eller cykelöverfart, vägkorsning, kollektivkörfält, busshållplats, ändamåls- eller laddplats, 800 (900)

*För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrade, 1 100 (1 100)

*För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för MC, buss med mera 800 (900)

*Stannat eller parkerad enligt antecknad överträdelse, 1 100 (1 100)

*Stannade eller parkerade där fara uppstår eller trafiken hindras eller störs, spårkorsning, skymt vägmärke eller signalanläggning, mot vägens längdriktning, i tunnel eller kurva, på backkrön, längs heldragen linje, på cykelfält, på spärrområdet eller i cirkulationsplats, på ej tillåten sida av vägen. Cykelöverfart, korsande gång/cykelbana. Ej så långt från vägbanans mitt som möjligt, 800 (900)

Överträdelse, parkerat

*Med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering, 400 (400)

*Längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, 400 (400)

*Utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 § eller att angivelsen inte är synlig och läsbar, 400 (300)

*Framför infart eller så att fordonstrafik till och från fastigheten väsentligt försvåras 800 (900)

*På huvudled, 800 (800)

*På en gågata eller i ett gångfartsområde, 800 (800)

*Parkerat fordon så att fordonet hindrar tillträde eller att fordon kan föras från platsen, bredvid annat fordon eller anordning eller på mötesplats, 800 (Ny)

Överträdelse, stannat eller parkerat

*Inom område med förbud att stanna 1 100 (Ny)

*På plats med förbud att stanna 1 100 (1 100) 

Överträdelse, parkerat

*Inom område där fordon inte får påverkas, 800 (800)

*På plats där fordon inte får parkeras 800 (800)

*Längre tid än tillåten tid 400 (400)

*Utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en p-skiva eller annan anordning och att denna är synlig 400 (300)

*Parkerat utanför markerad uppställningsplats inom ett parkeringsområde, ej följt anvisning om fordons uppställning (sned, tvärs eller längdriktning) 400 (300)

Överträdelse, stannat eller parkerat

*Ej parkerat inom markerad plats, 400 (400)

*Parkering längre än tillåten parkeringstid, 400 (400)

*Parkeringstillstånd saknas/ej synligt, 400 (300)

*Ej giltigt parkeringstillstånd, 400 (300)

*Parkering i parkeringsplats för besökande, 400 (300)

*Parkering i förhyrd/reserverad plats, 400 (300)

*P i plats utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 1 100 (1 100)

*Parkering i parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag, 800 (900)

*Parkeringsskiva saknas/ej synlig, 400 (300)

*Parkeringsskiva felvänd/ej avläsbar, 400 (300)

*Förbud att parkera, 800 (800)

*Förbud att parkera område, 800 (800)

*Övrig orsak enligt anteckning på kontrollavgiftsfakturan, 400 (300)

Källa: Vimmerby kommun

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: