Annons:

Sök

Annons:

Fortsatt tungt ekonomiskt för KLT – ännu fler sparkrav att vänta

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Fortsatt tungt ekonomiskt för KLT – ännu fler sparkrav att vänta

Ett stort antal sparåtgärder vidtogs redan förra året. Nu väntar ytterligare ekonomiska sparkrav för kollektivtrafiken. 

Annons:

Region Kalmar län prognostiseras göra ett underskott på närmare 348 miljoner kronor för 2024. Samtidigt väntas KLT:s minusresultat landa på nästan 60 miljoner kronor.

I ljuset av detta har kollektivtrafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att intensifiera åtgärder för en god ekonomisk hushållning och uppmanar till återhållsamhet vad gäller kostnader i all verksamhet.

I uppdraget ingår även att, utöver redan tidigare vidtagna åtgärder, utföra ytterligare förstärkta åtgärder för att nå en budget i balans. 

"Redan under 2023 inledde Kalmar länstrafik arbetet med att identifiera åtgärder för att nå en budget i balans men förvaltningen behöver nu skruva åt verksamheten ytterligare för att fortsätta minska kostnaderna och samtidigt öka intäkterna", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Införlivats i verksamhetsplanen

I höstas togs flera beslut från nämndens sida kring uppdrag och åtgärder för att minska kostnaderna för KLT. Dessa har införlivats i verksamhetsplanen för 2024. 

Dessa är följande:

*Genomförande av långsiktiga åtgärder inom närtrafiken.

*Utredning av tidtabellstyrd färdtjänst och handläggning av sjukresor.

*Utveckling av försäljningsstrategi för att optimera prissättningen.

*Åtgärder för linjelagd busstrafik.

"Åtgärderna förväntas generera betydande kostnadsbesparingar och ökade intäkter, vilket är avgörande för att nå en budget i balans", skriver regionen.

Dessutom arbetas med en översyn av avgifter, digitaliseringsprojekt och effektiviseringar. Det handlar till stor del om att säkerställa följsamheten till regionstyrelsens beslut om kostnadsminskningar.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: