Annons:

Sök

Annons:

Vindkraftsmotion ledde till debatt och votering:

Många politiker, däribland motionsställaren Niklas Gustafsson, deltog i den heta debatten för ett vindkraftsfritt Vimmerby. "Om vi ska fortsätta vara attraktiva som turistort är det något som vi ska satsa på", säger han. Foto: Ossian Mathiasson

Vindkraftsmotion ledde till debatt och votering: "Mår bra i magen när jag ser verken"

Motionen om Vimmerby som vindkraftsfri kommun vållade livlig debatt under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen. Debatten pågick i en halvtimme och oppositionen begärde votering. Motionen avslogs efter att 25 ledamöter röstat ja till kommunstyrelsens förslag och 17 ledamöter röstat nej.

Annons:

Fullmäktigesammanträdet var på väg mot sitt slut när Niklas Gustafssons (M) motion om att göra Vimmerby till en helt vindkraftsfri kommun kom upp på dagordningen. 

– En viktig motion för Vimmerbys framtid. Om vi ska fortsätta vara attraktiva som turistort är det något som vi ska satsa på. Jag hoppas att man tar hänsyn till det nu när översiktsplanen går tillbaka på återremiss. Jag yrkar bifall till motionen, säger Niklas Gustafsson (M). 

Roger Sunesson (SD) håller med Niklas Gustafsson om att motionen är viktig. 

– Tänker man på kulturvärden och natur kan man göra ett studiebesök vid vindkraftsparken i Mönsterås kommun. Man ser parken när man åker på E22 och i riktning mot Öland. Skulle man missa den kan man titta på den från stranden i Borgholm och räkna antal vindkraftverk väldigt tydligt. Det är ingen vacker syn. I Vimmerby har vi två landmärken, kyrkan och Tallholmens skorsten. Skorstenen är 64 meter och de flesta vindkraftverk i dag är cirka 200 meter. Det går inte att gömma ett vindkraftverk i skogen, säger Roger Sunesson (SD).

"Ta en sväng ner genom Europa"

Eva Berglund (S) klev upp i talarstolen med ett tips till oppositionspartierna.

– Jag skulle vilja föreslå oppositionen att ta en sväng ner genom Europa för att se hur man har byggt ut vindkraften. Överallt ser man vindkraften i Europa. Med den utvecklingen behöver även vi satsa på vindkraft. Vi har säkert flera ställen i kommunen där vi skulle kunna anlägga vindkraft. Eller är det så att ni vill driva att vi ska ha ett litet kärnkraftverk i kommunen, och var vill ni lägga det i så fall? Det är bara en fråga, säger Eva Berglund (S). 

Niklas Gustafsson (M) var snabb med att begära replik på Eva Berglunds anförande och radade upp motfrågor.

– När blev det bestämt att varje kommun ska producera all sin egen el? Varför ska vi ha ett eget kärnkraftverk i Vimmerby kommun? Varför ska Sverige gå samma väg som övriga Europa som har gjort stora misstag vad gäller sin energipolitik? Vi kan väl gå före någon gång och göra något positivt. Skulle vi vara en vindkraftsfri kommun skulle vi sätta Vimmerby på kartan ytterligare och det skulle vara positivt för våra invånare och även för turismen. Många tyskar säger ”gör inte samma misstag som vi har gjort och bygg inte upp hela landet med vindkraft”, säger Niklas Gustafsson. 

Eva Berglund (S) svarade direkt på Niklas Gustafssons frågor. 

– Jag tror inte att de ser det som ett misslyckande om att man har lyckats bygga upp en energipark som ger dem en rimlig försörjning av el. Vad jag förstår var det inte bara ett litet miniatyrkraftverk som skulle byggas i Sverige utan det var ett stort antal och då kanske även Vimmerby kommer i åtanke. 

Ola Hammarbäck (KD) yrkade bifall för motionen i kommunstyrelsens arbetsutskott och valde att gå med majoriteten och avslå motionen i kommunstyrelsen. 

– Nu är alla spända på hur jag ska ställa mig den här gången. Det är en bra motion som engagerar många och en fråga som oroar många. Vimmerby har en fantastisk position och vi har fina naturvärden i denna idylliska bygd. Jag är glad för att det inte står några vindkraftverk i till exempel Vennebjörke. Som besökskommun finns det värden i att inte ha den här typen av 200–300 meter höga, rörliga industribyggnader. Det finns också ett värde för den som vill bo i en kommun där naturvärden får vara beständiga och inte störas av den här typen av industribyggnader. Jag ställer mig bakom motionen och yrkar bifall till motionen, säger Ola Hammarbäck. 

Syrlig passning till oppositionen

Lars Johansson (V) skickade en syrlig passning till oppositionen i talarstolen. 

– Det är intressant att fundera på hur oppositionen resonerar. Vi hade nyss ett ärende om översiktsplan och då blev det återremiss för att vi skulle ta fram ett förslag på vindbruksplan där tre områden ska utredas för vindkraft. Nu slåss samtliga oppositionspartier för att vi ska vara en vindkraftsfri kommun. Kommer det fram en ny översiktsplan och en ny vindbruksplan med tre områden, kommer ni rösta emot ert eget återremissyrkande eller byter ni åsikt från ärende till ärende? Det är viktigt att vi tar ansvar för energiomställning och energiproduktion. Uranbrytning är inte en miljövänlig verksamhet som bevarar miljön. Vill oppositionen ha en urangruva i Vimmerby eller ska någon annan någon annanstans ta kostnaden och det jobbiga då? Det är bra att vi har det kommunala vetot vid vindkraftsetableringar. Om det skulle byggas vindkraft måste det ske i dialog med de som är nära och det måste också komma ekonomiska värden till kommunen, säger Lars Johansson (V).

Ola Hammarbäck (KD) kände sig träffad av Lars Johanssons ord och begärde replik. 

– Du är alltid på alerten, Lars, och jag uppskattar det. Jag skulle väl ha föredragit om de här två ärendena inte kommit upp på samma sammanträde. Det blir naturligtvis lite märkligt, men man får hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är två olika ärenden och då får man ta ställning till varje ärende för sig. Värdet av kommunens vetorätt är väldigt viktigt. Det är viktigt att kommuner har möjligheten att säga nej när det finns stora internationella jättar som vill etablera sig med vindkraftsindustri på platser där kommuner kan se andra värden, säger Ola Hammarbäck. 

Niklas Gustafsson (M) gav sig på ett försök att få politiker från majoriteten att tänka på oppositionens sätt och svarade på Lars Johanssons inlägg i debatten. 

– Man kan inte bara säga att vindkraften skulle vara miljövänlig i och med att det finns miljörisker med vindkraften. Vingarna läggs på en kyrkogård. Att bara peka på hur miljöfarliga andra alternativ är gör inte att vindkraften blir miljövänlig. Jag uppmanar majoriteten – man behöver inte alltid rösta som partiet säger. Det är ni som enskilda individer som får möta allmänheten och försvara ett dåligt beslut, säger Niklas Gustafsson.

"Ska inte vara så rädd för vindkraft" 

Helen Nilsson (S) har inga problem med vindkraft efter att ha spenderat mycket tid i Skåne.

– Alla har vi olika åsikter om energi och framtid och jag tror att det är en värderingskänsla man känner ganska djupt i magen. Jag har min son i Malmö och åker väldigt ofta runt i Skåne. Jag har varit där så ofta så vindkraftverken stör mig inte alls. Jag mår bra i magen när jag ser verken och tänker att man måste titta på alla slags energiformer. Jag tycker inte att man ska vara så rädd för vindkraft och att de ska störa. Jag känner inte så när jag är i Skåne. Vi måste rusta inför framtiden och det gör vi genom att ta tillvara på all energi vi har, säger Helen Nilsson.  

Niklas Gustafsson (M) reagerade på Helen Nilssons uttalande och fick ordet igen. 

– Du säger att du inte störs av vindkraft, då bor du kanske inte så nära ett vindkraftverk på 270 meter. Det är inte att man ser dem i bilen som är bekymret – och jag bryr mig inte om de är fina eller fula att titta på. Det jag bryr mig om är vad vindkraftverken gör för personer som bor i området, säger Niklas Gustafsson.

Roger Sunesson (SD) igen:

– Jag är precis som Niklas inne på störighetsmomentet. Jag hänvisar återigen till Mönsterås kommun där jag känner folk som bor en och en halv kilometer från ett stort vindkraftverk. De brukar säga att det är som att bo vid en flygplats där flygplanet aldrig lyfter utan det står och brummar, vilket är fruktansvärt irriterande.

Motionen avslogs efter votering

Anders Enqvist (S) fick sista ordet i den långa debatten. 

– Vad som är vackert och vad som inte är vackert ligger i betraktarens ögon. När jag åker förbi vindkraftverk störs jag inte av dem. Skulle vi ha ett på torget i Vimmerby tror jag att vi enhälligt skulle säga nej. Oppositionen diskuterar världens största vindkraftverk och jag tycker inte att vi behöver göra avslag på ansökningar utan vi ska titta på dem först. Vi har vetorätt och rätt att bestämma om det ska etableras vindkraft eller inte, säger Anders Engqvist. 

Motionsställaren Niklas Gustafsson (M) begärde votering där majoriteten vann med 25 röster mot oppositionens 17 röster. KD-politikern Anders Bruntegård avstod från att rösta.

Fullmäktige beslutade därmed enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen om Vimmerby som en vindkraftsfri motion. 

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: