Annons:

Annons:

Kommunalrådet Jacob Käll kommenterar nu den den granskning av höstens kris i kommunhuset som KPMG gjort och som offentliggjordes i dag.

Kommunalrådets kommentar: ”Vi tar avstånd från Ingelas bedömning”

Vimmerbys nytillträdda kommunalråd Jacob Käll (C) kommenterar nu den granskning av höstens kris i kommunhuset som offentliggjordes i dag. Och han riktar kritik mot sin företrädare och partikollega, Ingela Nilsson Nachtweij.

Annons:

På onsdagsförmiddagen offentliggjorde Vimmerby kommun den granskning av höstens kris som KPMG gjort och som kommunens revisorer enigt ställt sig bakom.

Huvudformuleringen i rapporten är att granskningen visar att förra kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweijs ”handlande och ledarskap” utgjort de ”huvudsakliga orsakerna” till problemen som uppstod i höstas.

Nilsson Nachtweij kommenterade 

Tidigare i dag kommenterade Ingela Nilsson Nachtweij granskningens innehåll, och sa då bland annat följande:

– Jag kan konstatera att rapporten till stor del konstaterar det alla redan visste, att detta i mångt och mycket handlar om att jag och kommundirektören hade olika syn på saker och ting.

– Min direkta stil och iver att uträtta saker har uppenbarligen varit påfrestande för vissa medarbetare, samtidigt som andra inte haft några problem med min ledarstil.

Tar avstånd från Ingelas bedömning 

Nu väljer kommunalrådet Jacob Käll (C) att kommentera granskningen och partikollega Nilssons Nachtweijs reaktioner.

– Vi tar avstånd från den bedömning Ingela Nilsson Nachtweij gör av rapportens innehåll. Såväl från den arbetsgrupp vi tillsatte i höstas (Helen Nilsson (S), Niklas Gustafsson (M) och Jacob Käll själv) för att komma tillrätta med problem, och så även från Centerpartiets sida, det vill säga att rapporten skulle kunna tolkas som att det huvudsakliga problemet skulle vara olika syn på arbetssätt från Ingela Nilsson Nachtweij och kommundirektören.

– Så är inte fallet varken från revisionens syn eller vår egen. Det handlar i stället om att åsidosätta de regler och rutiner som gäller för hur kommunens arbete ska styras, och om rollfördelning. Och dessvärre inte bara det, utan också om, som rapporten pekar på, brister i ledarskap och uppträdande där personer känt sig obekväma och till och med hotade, säger Käll.

Även kommunstyrelsen får kritik

Men även kommunstyrelsen får kritik i granskningen. Bland annat för att man inte anses ha säkerställt en god organisatorisk och social arbetsmiljö på kommunstyrelseförvaltningen och att styrelsen inte vidtagit tillräckliga åtgärder i tid för att komma tillrätta med arbetsmiljöbristerna.

Man kritiseras också för att det tagit allt för lång tid att upprätta en handlingsplan med åtgärder.

Hur ser du på det?

– Vi tar åt oss av kritiken och tar den på allvar. Men man kan också säga att allt har komplicerats av att detvar den person som ledde kommunstyrelsens arbete som också var den som orsakade en stor del av problemen, säger Jacob Käll.

– Men det är egentligen ingen ursäkt för det ansvar vi gemensamt har. Sådant här kan man bli varse i vilken styrelse som helst, så det är bara att ta till sig den kritik vi får. Vi tycker att det är värdefullt att en extern part gjort en analys av vad som skett.

Ska redovisa åtgärder

Kommunstyrelsen har nu fått en begäran från revisorerna att senast i slutet av april redovisa förslag på åtgärder utifrån den bedömning som har gjorts.

– Vi kommer då även redovisa åtgärder som vi redan har inlett, säger Jacob Käll.

Vad handlar det om?

– Bland annat tillsatte vi arbetsgruppen i slutet av september för att komma tillrätta med de arbetsmiljöproblem som då uppkommit. Vi har även arrangerat ett seminarium om roller, ansvar och arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän, samt satt upp arbetsmiljöfrågor som en stående punkt på samtliga kommunstyrelsens möten.

Kostat pengar och förtroende 

Den rent ekonomiska skada som kommunen lidit av höstens kris i kommunhuset beräknas av kommunstyrelseförvaltningen till 2,6 miljoner kronor. Denna summa redovisas i KPMG:s granskningsrapport.

Detta innefattar bland annat den arbetstid som tjänstemän ha lagt på att hantera situationen samt kostnader för extrainsatta möten.

Förtroendeskadan för Vimmerby kommun är desto svårare att sätta en prislapp på.

– När vi tillsatte arbetsgruppen gjorde vi en konsekvensanalys av vad som hänt. Högst upp på den listan hamnade ”skadat medborgare”. Men även tilliten mellan politiker och tjänstemän har skadats.

–  Vår stora sak blir nu att jobba stenhårt så att medborgarna kommer känna att de har förtroende för det arbete som utförs, säger Jacob Käll.

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: