Annons:

Annons:

Före detta kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij kommenterar nu den kostnad på 2,6 miljoner som kommunen har uppskattat att arbetsmiljökaoset i stadshuset kostade.

Nilsson Nachtweij om jättekostnaderna: "Såg mig som medborgarnas företrädare"

2,6 miljoner kronor beräknas kaoset kring arbetsmiljösituationen i stadshuset under 2019 ha kostat. Nu kommenterar det förra kommunalrådet, Ingela Nilsson Nachtweij, siffrorna för första gången.

Annons:

Kostnaden för arbetsmiljösituationen i stadshuset beräknades till 2,6 miljoner kronor av kommunen själv. Detta baserat på de ekonomiska kostnader kommunen skickade till revisorerna.

Kommundirektören Carolina Leijonram uppskattade att drygt halva hennes arbetstid gick åt till att hantera krisen. Just den enskilda posten står för 1,2 av de 2,6 miljonerna.

Tuff kritik har riktats mot det före detta kommunalrådet, Ingela Nilsson Nachtweij, som har pekats ut som ansvarig för arbetsmiljöproblemen i kommunhuset under 2019.

Nu väljer hon att själv kommentera det hela.

Hur ser du på kostnaden i sin helhet?

 – 2,6 miljoner är en mycket hög kostnad och bygger på arbetstid som personalen bedömer att man använt för arbetsmiljöfrågor kopplat till mitt ledarskap som förtroendevald.

– Personalen arbetar i en politiskt styrd organisation och det innebär att arbeta i en god samverkan mellan personal och politik. Jag har hela tiden arbetat för att få till det goda samarbetet och inledde min mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande med att ha en arbetslunch med tre av kommunens chefer redan i november.

"Medborgarnas företrädare"

Ingela Nilsson Nachtweij säger att hon vid det mötet klargjorde att hon såg sig som ”medborgarnas företrädare”. Hennes uppdrag berättade hon var att leda kommunstyrelsen, bereda beslut till kommunfullmäktige och för den verksamhet som KS ansvarar för, samt att ha det övergripande ekonomiansvaret för hela kommunen.

–  Jag förklarade att jag var väl medveten om de olika rollerna för politiker och tjänstemän med vad- och hur-frågan som det centrala, det vill säga politikerna beslutar om vad som ska göras och tjänstemännen verkställer besluten och avgör hur det ska göras.

– Jag önskade komma till ledningsgruppen och presentera samma sak. I mars bjöds jag in av kommundirektören till ett av ledningsgruppens två månadsvisa möten. Cheferna uppskattade min medverkan där jag förklarade att jag i alla lägen kommer att fronta alla frågor i kommunen som jag har ansvar för, men att jag behöver transparens och öppen information för att kunna göra det, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Hur tungt faller ansvaret på politikerna i frågor kring hantering och beslutande?

–  Alla kan göra fel och dessa kan oftast rättas till, och mitt ansvar är att förklara hur vi politiker har resonerat i samband med beslutsfattande och vid behov förklara hur verkställandet ska gå till i samspel med tjänstemannaorgansiationen.

–  Ingen tjänsteman ska behöva utsättas för allmänhetens kritik i media, utan där är det vi ledande politiker som ska fronta. Enligt detta har jag alltid arbetat i min roll som KSO för Vimmerby kommun under år 2019.

Vad tänker du om att det uppskattas att Leijonram jobbade 50 procent med situationen?

– Kommundirektörens roll beskrivs i kommundirektörens instruktion och en av de viktigaste uppgifterna är att vara politikens stöd och i synnerhet ett stöd för KSO och KS i arbetet med beslutsfattandet i kommunstyrelsen.

Hur anser du att kommunen förklarat/beskrivit siffrorna de gett revisorerna?

– Kommunen har inte förklarat siffrorna i KMPGs rapport överhuvudtaget, och av en tillfällighet fick jag ta del av underlaget till de 2,6 miljonernas indirekta kostnad för arbetsmiljöarbetet kopplat till mitt uppdrag som KSO.

– Det är anmärkningsvärt att kommunen anger arbetstid som en kostnad för tillsvidareanställd personal i en politiskt styrd organisation som har som uppdrag att se till att medborgarna får den service som de efterfrågar och som är möjlig att finansiera med skatter och avgifter.

Hur reagerar du på artikeln i sin helhet?

– Det är välkommet att medborgarna får ta del av bakgrunden till de påstådda kostnaderna för det som hände under hösten 2019 och som ledde till att jag avgick som kommunstyrelsens ordförande.

Annons:

3 kommentarer

Lars Larsson 2020-05-12 19:12:42

Nu har DV definitivt gått över alla gränser! Ska vi behöva anmäla er journalistik? Förstår ni inte när journalistik går över i förföljelse? Sluta NU, för helvete!!!

Svar:

För att vi låter en kritiserad person komma till tals?

Jakob Karlsson

Arne Grip 2020-05-12 21:05:31

Kommunens redovisningssystem är inte uppbyggt med ärenden som kostnadsställe.
Det finns inga KS-protokoll som visar att det fanns något arbetsmiljöärende under 2019, som kan ha kostat 2,6 mkr.

KS i sammanträde är ansvarig för arbetsmiljön, under straffansvar för KSO. För att undvika nya gissningar om ärende-kostnad ska KS ha Arbetsmiljön som en fast punkt på dagordningen. Priset för att sköta ärenden utanför KS verkar orimligt högt.

Magnus Gustafsson f d ledamot i KS, ordf BUN m.m. 2020-05-14 07:58:06

Här sätter Arne Grip fingret på en öm punkt. Tiden 2006-2018 som jag var aktiv fanns det ingen möjlighet för mig som politiker att se vilken kostnad som orsakas av olika processer eller beslut. Dåvarande tjänstemän arbetade som jag mötte i t.ex. mitt uppdrag som BUN:s ordförande 2010-2014 arbetade aktivt mot att jag ville förändrade nämndens dagordning, och även mina förslag för att stärka den interna kontrollen. För mig var och är det obegripligt att inte ordföranden utformar och beslutar om Dagordningen, men efter cirka 1 års försök lade jag ner det arbetet för att kunna utveckla och driva igenom nämndens blivande vision och mål för skolan.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: