Annons:

Annons:

Gudrun Brunegård (KD) och Leif Larsson (C) utgör två tredjedelar av kommunfullmäktiges presidium. Foto: Simon Henriksson

I dag kommer beskedet – så har politikerna resonerat

Revisorerna riktade stenhård kritik mot kommunstyrelsen i allmänhet och dess förre ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) i synnerhet. I dag meddelar fullmäktiges presidium sin hållning i frågan: ska Nilsson Nachtweij beviljas ansvarsfrihet eller inte?

Annons:

Frågan om ansvarsfrihet sätter någon form av punkt för höstens mycket allvarliga kris i stadshuset – men oavsett beslut i fullmäktige kommer förstås krisen påverka Vimmerby kommun under lång tid framöver.

Revisorerna vill att Nilsson Nachtweij nekas ansvarsfrihet utifrån den rapport om arbetsmiljön som revisionsbyrån KPMG författat. I den riktades stenhård kritik mot det förra kommunalrådet på flera punkter och även mot kommunstyrelsen som helhet. I en mening kan man sammanfatta KPMG:s rapport såhär:

Kommunstyrelsen tog inte tillräckligt allvar för att lösa de arbetsmiljöproblem som dess ordförande bedömdes orsaka. 

Det slutgiltiga beslutet om ansvarsfriheten fattas av kommunfullmäktige. Dess presidium kommer i dag meddela vilket förslag som kommer läggas fram för ledamöterna.

 Pekar på kollektivt ansvar

I processen har flera vittnesmål lämnats in till presidiet. DV har gått igenom dem och huvudpersonen själv, Ingela Nilsson Nachtweij, kritiserar KPMG:s rapport:

”Enligt min uppfattning saknas det grund i KPMG:s rapport att i revision lägga ansvar på mig personligen när det gäller arbetsmiljöfrågorna. Jag har betydande synpunkter på innehållet och slutsatserna i rapporten, men även om det som där beskrivs stämmer föreligger inte grund för personligt arbetsmiljöansvar. Detta framgår också av rapporten”, skriver Nilson Nachtweij och hänvisar sedan till delar i rapporten som betonar hela kommunstyrelsens ansvar för situationen.

Nilsson Nachtweij anför, med hänvisning till kommunallagen, att nämnderna har ett kollektivt ansvar; ”Det finns ingen individuell rätt eller ansvar för enskilda nämndledamöter. För en ordförande finns vissa specifika uppgifter, men dessa avser uteslutande formalia kring sammanträden och inte i någon del ansvaret för verksamhetsområden.”

”Bör ses som mindre ordningsförseelse”

Oavsett vad som hänt anser Nilsson Nachtweij att hon inte kan belastas med ett individuellt revisionsansvar för den hantering av arbetsmiljöproblem som kollektivt åligger kommunstyrelsen.

När det gäller det ordförandebeslut som Nilsson Nachtweij fattade om turistbyrån skriver hon såhär:

”När jag i efterhand har tagit del av alla relevanta omständigheter inser jag att det inte var en sådan situation då ordförandebeslut normalt ska fattas. Detta bör dock ses som en mindre ordningsförseelse, bl.a. då delegaten sannolikt hade fattat samma beslut och då ekonomiska konsekvenser saknas. Med tanke på beslutets betydelse för bl.a. kommunens ekonomi kan det t.o.m. anses ligga i gränslandet mot ren verkställighetsåtgärd.” 

”Aldrig gjort ett utfall eller hotat”

Slutligen hävdar Nilsson Nachtweij att hon känner sig orättvist behandlad och kritiserar KPMG:s rapport.

”Jag känner mig orättvist behandlad i revisionsrapporten gällande anklagelsen att jag vid enstaka tillfällen hotat och gjort utfall vilket jag i samband med faktakontrollen beskrivit att det saknas grund för. Jag har aldrig gjort utfall eller hotat. KPMG valde att inte beskriva att jag anser att denna anklagelse saknar grund och jag har också bett att få beskrivningar på vilket sätt dessa påstådda hot och utfall skett. Detta har jag inte fått och därför anser jag att dessa anklagelser inte bör stå med i en oberoende revisionsrapport”. 

Skyller på Centerpartiet

En stor andel av ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen har lämnat in en gemensam skrivelse. I den tillstår man att en konsult borde kopplats in i ärendet i ett tidigare skede, men också att flera av ledamöterna och ersättarna hade begränsad information om arbetsmiljöproblemen i stadshuset ända fram till Erik Paulssons intervju i DV den 31 augusti.

Politikerna pekar på att arbetsmiljölagen inte omfattar förtroendevalda och att det är svårt att överföra rutiner som finns för tjänstemannasidan till den politiska nivån. De hävdar främst att ansvar ligger på partiernas interna organisationer som från juni 2019 ”arbetade med att nå ut till KSO och försöka lösa situationen”.

Man anser också att problemen borde ha lyfts med hela kommunstyrelsen efter sommaren och att Centerpartiets agerande är en orsak till att åtgärderna drog ut på tiden.

”Det fanns en förhoppning bland samtliga inblandade, både politiker och tjänstemän, att situationen skulle kunna ordnas upp utanför offentlighetens ljus. Att detta misslyckades beklagar vi för de inblandade men för demokratins skull var det till slut absolut nödvändigt att ärendet blev offentligt”, avslutas skrivelsen.

Anser att han gjort vad han kunnat

I sitt svar skriver visselblåsaren Erik Paulsson att han gjort ”allt som kan förväntas av en KS-ledamot i detta ärende”.

Paulsson skriver att han endast hade två alternativ: antingen att lämna politiken eller prata ut om situationen.

”Internkommunikation var aldrig ett alternativ eftersom jag då bara hade blivit tystad, hånad och förlöjligad. Sen blev jag visserligen både hånad och förlöjligad av vissa av mina partikamrater ändå men syftet hann dessförinnan att uppnås. Att problem skulle bli allmänt kända”, menar han.  

Paulsson skriver att det inte finns några skäl att rikta kritik mot honom utifrån hans agerande i processen och att en ”stillsammare” lösning hade varit önskvärd – men att försöken till det redan misslyckats. 

Tycker inte problemen varit allvarliga

Centerpartisterna Bo Svensson och Ewa Svensson (C) ansluter sig till den gemensamma skrivelsen med tillägget att de inte hade någon information alls om arbetsmiljöproblemen.

Ewa Svensson tycker inte heller att problemet varit så allvarligt som revisorerna menar och att det är, med den kunskap hon har nu, självklart att kommunstyrelsen borde ha agerat tidigare.

Bo Svensson påpekar även att de problem med arbetsordning som kom upp till ytan under krisen inte varit kända sedan tidigare. 

Vänsterpartiets Lars Johansson och Peter Fjällgård ställer sig också till den skrivelse som finns, men adderar kritik om att situationen tagits upp i media innan diskussion fördes i kommunstyrelsen. "Vi är mycket kritiska till att flera ledamöter i den styrelse där vi har ett kollektivt ansvar istället för att samtala med oss valt att offentligt berätta om de problem som finns". Vänsterpolitikerna anser att de inte kunnat agera på det sätt som krävs för att information undanhållits från dem.  

På en presskonferens idag kommer alltså presidiets besked. Blir det ansvarsfrihet för Nilsson Nachtweij eller inte?

Politikerna som undertecknat den gemensamma skrivelsen är följande:

Ledamöter: Ola Gustafsson (KD), Marie Nicholson (M), Niklas Gustafsson (M), Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Daniel Nestor (S), Emil Larsson (SD). 

Ersättare: Jacob Käll (C), Marcus Jonmyren (C), Tomas Peterson (M), Peter Andrae (M), Kenneth Björklund (S), Eva Berglund (S), Lis-Astrid Andersson (S), Petra Whidotti (SD). 

Hur ledamöterna Anna Svensson (C), Lars Johansson (V) och Emil Larsson (SD) ställer sig i frågan är okänt för Dagens Vimmerby i nuläget.

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: