Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Ingela Nilsson Nachweis överklagar kommunfullmäktiges beslut gällande vägran av ansvarsfrihet som kommunstyrelsens ordförande 2019. Foto: Jakob Karlsson

NILSSON NACHTWEIJ ÖVERKLAGAR BESLUT OM NEKAD ANSVARSFRIHET

Ex-kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij överklagar kommunfullmäktiges beslut att vägra henne ansvarsfrihet som kommunstyrelsens ordförande 2019. 

Annons:

Ingela Nilsson Nachtweij vägrades ansvarsfrihet för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby kommun 2019 på fullmäktiges sammanträde i juni. 

Nu har hon överklagat fullmäktiges beslut om att vägra henne ansvarsfrihet till förvaltningsrätten, något som Vimmerby Tidning var först med att berätta om. 

”I första hand hävdar jag att det saknats rättslig grund för att vägra ge ansvarsfrihet. Ansvarsfrihetsprövningen i kommunfullmäktige bereds av kommunfullmäktiges presidie och de anger att mitt ledarskap efter sommaren är grunden för att inte bevilja mig ansvarsfrihet för 2019. Från och med den 9 september förvägrades jag att arbeta i Stadshuset på mitt kontor på grund av att kommundirektören sjukskrivit sig och angav mitt ledarskap som skäl och flera ledande chefer bad Vimmerbyalliansen om att jag inte skulle vistas i Stadshuset från och med den 9 september. Enligt ovan har jag tyvärr inte tjänstgjort som KSO efter sommaren varför det därmed inte kan ansvarsprövas på de grunder som kommunfullmäktiges presidie föreslår och som KF oenigt ställt sig bakom”, skriver Ingela Nilsson Nachtweij i sitt överklagande. 

"Hela KS har brustit i arbetsmiljöarbetet"

Hon pekar också på att hela kommunstyrelsen är ansvarig för arbetsmiljön och tycker inte att det är rimligt att endast en person inte ska beviljas ansvarsfrihet. 

”KPMG:s rapport konstaterar att hela kommunstyrelsen brustit i arbetsmiljöarbetet. SKR:s riktlinjer för när det inte ska beviljas ansvarsfrihet för KS är inte uppfyllda och därmed ska beslutet att inte bevilja mig ansvarsfrihet upplösas”, skriver Ingela Nilsson Nachtweij. 

Kritisk till att ledamöter avstod

Hon anser även att beslutet ska upphävas på grund av otydliga formuleringar och att hennes namn saknas i beslutet när det gäller varför de inte är lagligt. 

En hel del fullmäktigeledamöter avstod från att delta trots att jäv inte förelåg. 

”Enligt Kommunallagen ska ledamöter ta ställning när det är myndighetsutövning, se 4 kap 26 §. En ansvarsprövning gentemot en enskild styrelseledamot kan betraktas som myndighetsutövning varför C och SD bör ta ställning till ärendet och det är därmed inte möjligt att avstå från att delta i detta beslut. KF:s ordförande borde inte tillåtit ledamöter att avstå från att delta i beslutet och det är därmed inte giltigt”, skriver hon. 

Ger inga ytterligare kommentarer

Hon önskar också att beslutet ska inhibieras tills förvaltningsrätten hanterat överklagandet, med andra ord att beslutet inte får gå igenom före överklagandet. 

Några ytterligare kommenterar utöver det som är formulerat i överklagandet ger hon inte.

Annons:

Ossian Mathiasson

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

6 kommentarer

Michael 2020-07-09 22:15:31

Och med detta! Beskriver hon sig själv i all önskvärd tydlighet.
Ska hon tvinga sig tillbaka?

Det lär bli en omöjlighet och sannolikt ett dubbelt nederlag.
Ingela spelar ett högt "spel" vilket kan bli förödande.
Åklagare Öhlins beslut betyder INTE att det är rätt och bör därför utredas

Lars Larsson 2020-07-10 17:12:06

Centerpolikernas inställning till frågan om decharge är graverande. Beslutet bör upphävas och frågan återremitteras till KF.

arne grip 2020-07-10 21:38:58

Lagen säger att KF ska pröva styrelsens ansvar för 2019 före utgången av juni 2020. KF har bara prövat KSO för sig och ledamöter för sig. KF bryter mot lagen och beslutet är ogiltigt i sig.

KF ska skyndsamt pröva ansvaret för hela styrelsen. Alla som deltog eller avstod från deltagande i KF-beslut 15 juni 2020 ska anmäla jäv. Förutom fyra från V som kan vara med.

KF-beslutet är nu överklagat och kan inte vinna laga kraft. I beslut som gäller KS är styrelsen jävig och kan inte föra kommunens talan i domstol. Kommunen ska meddela Förvaltningsrätten att man gjort fel. Vem som ska besluta om rättelse vet jag faktiskt inte. Alla utgångar verkar vara låsta.

Fundersam 2020-07-12 07:45:39

Jag förstår inte varför KS-ledamöterna och i synnerhet Erik Paulssons agerande i frågan undersökts och ifrågasätts mera. Om ledamöterna har ett delat ansvar, och Erik menar att han kände till problemet redan på våren, kan man ju undra varför han inte agerade inom ramen för sitt uppdrag i KS. Han har ju in alla fall inte fått andra intresserade av att agera och det är ju graverande bara det.

DEMOKRAT 2020-07-12 21:52:09

Jag tror inte att Ingela Nilsson Nachtweij behöver tvinga sig tillbaka (om hon överhuvudtaget vill tillbaka?)

Däremot var det henne som folket valde till Kommunstyrelsens ordförande, inte Jacob Käll! (vi ville ha en kunnig, kompetent och engagerad samhällspolitiker)

Så kanske det är dags att RÖSTA BORT kuppmakaren!
Folkets röst borde vara den som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mats 2020-07-13 11:31:03

Till Ingela och Arne: ge er nu för he.....e. Det är utagerat. Ingen har blivit fälld och det är bara att borsta av sig och gå vidare i livet. Tro mig, jag vet att det blir bättre så.

Se hela den här historien som en komocka ute på ängen: den ligger där och torkar ut och återgår så småningom till naturen. Om du istället vill röra runt i den eller ta hem den, så kommer det bara att stinka än värre. Inte minst om dina händer och hemma hos dig. Extra korkat eftersom det är någon annans skit.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: