Annons:

Sök

Annons:

Hygglig vinst för VEMAB 2016 – så stor blev den

VEMAB:s vinst landade på 15,3 miljoner kronor 2016. Bilden föreställer vd:n Torbjörn Swahn.

Hygglig vinst för VEMAB 2016 – så stor blev den

Vimmerby Energi- och Miljö AB behöver inte skämmas för sitt 2016. Bolaget nästan fyrdubblar vinsten – som stannar på 15,3 miljoner kronor.
– Det är i nivå med där vi ska ligga för vi tog på oss en rätt stor kostym i samband med kraftvärmeverket, säger det kommunala bolagets vd Torbjörn Swahn.

Annons:

VEMAB kommer, som direktivet från ägaren Vimmerby kommun lyder, ge utdelning till moderbolaget på maximala fem miljoner kronor. 

– Det kommer vi att göra och resten ska vi använda till att investera i vår verksamhet, säger VEMAB:s vd Torbjörn Swahn.

På tisdagen redovisade VEMAB sitt resultat 2016 för kommunstyrelsen. Bolagets vinst efter finansiella poster landar på 15 277 000 kronor. Det är en märkbar förbättring gentemot 2015 – då var vinsten drygt fyra miljoner kronor. 

Ändå är det något lägre än det budgeterade resultatet, som låg på 16,4 miljoner kronor.

Bolagets soliditet har ökat från 14 till 16 procent. Skuldnivån har minskat med 35 miljoner och låg på 610 miljoner vid utgången av 2016. Totalt omsatte VEMAB 214 miljoner kronor. 

Ogynnsamt år

2016 var det första helåret med egen drift av kraftvärmeverket på Tallholmen för Vimmerby Energi- och Miljö AB. Tillgängligheten är 99,5 procent och under året har en del prestandaförbättringar gjorts vilket resultaterat i en mer kostnadseffektiv drift. 

Förutom fjärrvärme levereras också hetvatten och ånga till industrier.

I kommunkoncernens årsredovisning går dock att läsa att VEMAB:s år har präglats av fortsatt låga priser på el och ett drastiskt sjunkande pris på elcertifikat. Det gör läget ogynnsamt för Vimmerby Energi- och Miljö AB som har en helt ny anläggning. 

VEMAB kommer under många år att få arbeta hårt för att betala av lånen för jätteinvesteringen i ett nytt kraftvärmeverk.

– Vi försöker bearbeta skuldportföljen enligt plan. Lagom långsamt tickar det nedåt och ger oss lite utrymme att låna upp kapital för investeringar.

Vill minska vinstkravet

VEMAB vill minska vinstkravet framöver.

– I ägardirektiven står det att vi ska ha en dialog om utdelningen. Formellt ska vi leverera ett resultat på fem miljoner, men soliditeten är också ett mått på ekonomin och den har sjunkit i och med att vi lånat upp så mycket. Får vi behålla fem extra miljoner hade vi ökat en procentenhet. Vi har ett önskemål om det och vi har en god dialog med moderföretaget.

Under kommande år är VEMAB:s fokus driftoptimering av Tallholmen, då det har en betydande inverkan på bolaget, kunderna och miljön. 

VEMAB planerar också långsiktigt för nya vattentäkter med tillräcklig kvalitet och kvantitet. För 2017 budgeterar VEMAB med ett överskott på 19 miljoner kronor. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: