Annons:

Sök

Annons:

Miljoninvestering i Vimmerby färdig – nu är utbyggnaden klar

Emma Jonsson är VA-chef på VEMAB. Foto: Arkivbild

Miljoninvestering i Vimmerby färdig – nu är utbyggnaden klar

Den omfattande investeringen av en ny anläggning vid Vimmerby reningsverk är nu klar. Bakgrunden är en ökad produktion hos både Arla och Åbro, vilket ställt ytterligare krav på VEMAB. 

Annons:

En ny anläggning har under flera års tid byggts vid reningsverket i Vimmerby för att kunna ta emot processvattnet från jätteindustrierna Åbro och Arla.

Tidigare har det pratats om att det är en investering på 80 miljoner kronor. Ombyggnationen av reningsverket påbörjades för flera år sedan och nu är utbyggnaden färdig.

"Vi har under året slutfört vår utbyggnad av Vimmerby reningsverk för att bättre kunna möta våra stora kunder Arla och Åbros behov. En av de största förändringarna är att Arla och Åbro, som har helt olika typer av spillvatten, får varsin linje med individuell förbehandling innan avloppsvattnet leds till det kommunala reningsverket", skriver VEMAB i ett pressmeddelande.

Robust och hållbar anläggning

Projektet har innefattat innovativa tekniker för att effektivt kunna hantera och rena industriellt avloppsvattnet. Resultatet beskrivs nu vara en robust och hållbar anläggning som möter framtida behov och miljökrav. 

Entreprenör i projektet har Malmberg Water AB varit och bakgrunden är en ökad produktion hos både Arla och Åbro, vilket gjort att VEMAB varit nödgade att göra ombyggnationen för att kunna ta hand om den ökade mängden spillvatten som uppstår. 

"Eftersom industrierna redan hade avtal med kommunen om förbehandling, var ombyggnationen av Vimmerby reningsverk det bästa tekniska, miljömässiga och ekonomiska alternativet. Målet var att skapa redundans i processen, klara ökad belastning, och införa kväverening i förbehandling och processen för hushållsavlopp. Den ombyggda anläggningen reducerar effektivt grova partiklar, suspenderande ämnen, BOD och fosfor i både industriellt och hushållsavlopp. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt BOD-avskiljning för att hantera ökningen i belastning och optimera behandlingen av varierande industriavloppssammansättningar", skriver VEMAB i ett pressmeddelande. 

Lokala företag delaktiga

Flera lokala företag har varit delaktiga i projektet som underentreprenörer till Malmberg Water AB. 

– Vi ser fram emot att hantera framtidens utmaningar med ökad produktion och behov av hållbara vattenlösningar. Jag vill även rikta ett stort tack till alla involverade parter, inklusive Arla, Åbro, Malmberg och samtliga underentreprenörer för det framgångsrika genomförandet av detta projekt under ordinarie drift och med bibehållna utsläppsvärden, säger Emma Jonsson, VA-chef på Vimmerby Energi & Miljö AB. 

Under tisdagen invigs förbehandlingsanläggningen på reningsverket och då kommer fler artiklar i ämnet. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: