Annons:

Sök

Annons:

Flera verksamheter får kritik från Skolinspektionen

Skolinspektionen är kritisk mot flera skolverksamheter i Vimmerby. Foto: Pixabay

Flera verksamheter får kritik från Skolinspektionen

Det är inte bara fritidshemsverksamheten som får kritik för det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen riktar samma krav mot flera verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Annons:

Det handlar om förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Samtliga fick kritik på samma punkt förra året – men trots det har man inte kunna lösa bristerna.

Kvalitetsarbetet, uppföljningen, analysen, planeringen av åtgärder och resursfördelningen utefter behovsanalysen motsvarar inte lagens förväntningar och Skolinspektionen ställer nu krav på att kvalitetsarbetet förbättras. Det handlar främst om att resultaten ska analyseras och utifrån analysen ska utvecklingsåtgärder avgöras.

Kommunen har meddelat att förändringar är på gång, men de har inte verkställts tillräckligt fort.

Får inte utbildning i modersmål

Förskoleklassen och grundskolan får även krav på sig när det gäller modersmålsundervisningen. Alla elever som har rätt till det erbjuds inte modersmålsundervisning. Kommunen har meddelat arbete med en ny resursfördelningsrutin inletts, men den har alltså inte verkställts.

”Av skolförordningen framgår att en huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om minst fem elever i språket önskar sådan undervisning och det finns en lämplig lärare. För de nationella minoritetsspråken gäller inte detta undantag”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Har till april på sig 

Förra året fick gymnasieverksamheten kritik för att man inte fångade upp de ungdomar som fullgjort skolplikten, men inte läst på gymnasiet. Den bristen har nu åtgärdats. Man får även godkänt för de förändringar i resursfördelningen som införts för att på ett bättre sätt uppnå en likvärdig utbildning.

Grundsärskolan, vuxenutbildningen och förskolan får bara kritik för kvalitetsarbetet. I april ska kommunen svara Skolinspektionen hur man tänker åtgärda de brister som nu uppmärksammats. Kraven är inte förenade med något viteshot.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: