Annons:

Annons:

Vimarskolan anmäls till Skolinspektionen av en vårdnadshavare. Foto: Jakob Karlsson

SKOLA I VIMMERBY ANMÄLS – ”ALLVARLIGT MED KRITIKEN”

Vimarskolan har anmälts till Skolinspektionen av en vårdnadshavare som ser stora brister med undervisningen och klimatet i klassen. En utredning av situationen pågår.
– Det är allvarligt med kritiken, men vissa saker stämmer inte. Det har naturligtvis bedrivits undervisning enligt skolplanen och timplanen, säger rektor Eva Grudemo.

Annons:

Personen som anmält enheten tar upp flera saker:

  • Brister i undervisningen och framförallt i matematik och svenska.
  • Bristande arbetsro.
  • Kränkningar.
  • Kollektiv bestraffning.
  • Brist på behörig personal.
  • Brist på information till vårdnadshavarna.

 Anser att skolan inte agerat

Problemen ska ha börjat sedan klassföreståndaren slutade i januari 2019 och därefter har ersättaren varit sjukskriven under stora delar av hösten. Klassen har haft många olika vikarier och anmälaren menar att bristen på kontinuitet skadat utbildningsmiljön. I anmälan framförs det också uppgifter om att eleverna inte fått några omdömen i svenska och matematik, men det förnekar skolans rektor Eva Grudemo.

Vårdnadshavaren menar också att raster tagits bort som kollektiv bestraffning och att elever har nekats att gå på toaletten. Det ska även ha förekommit en del kränkningar, både mellan elever och mellan elever och vikarier/lärare.

Personen menar att skolan inte har agerat trots att kritiken framförts under hösten. Därför görs nu en anmälan till Skolinspektionen.

"Vi har gjort flera insatser" 

Myndigheten har lämnat över anmälan till kommunen och krävt att en utredning av situationen ska vara inlämnad senast den 14 februari.

– Vissa saker håller vi på och utreder. Jag har varit med i processen sedan höstterminen och kan inte uttala mig om vad som hände i våras eller vad som gjordes då.  Vi har haft sjukskrivningar i den här klassen och de har kommit veckovis. Det har gjort att vi inte alltid har kunnat sätta in samma vikarie. Vissa veckor har vi fått besked om sjukskrivningen fredagen innan och då är det inte säkert att man kan ha samma vikarie. Vi har gjort flera insatser för att motverka det, bland annat har vi haft ett extra speciallärarstöd som har bevakat kunskapsutvecklingen och säkerställt den. Specialläraren har hjälpt till med planeringen för att vi inte ska missa något.

"Svårt att göra någonting åt" 

I november hölls ett föräldramöte för att informera om situationen.

– Stora delar av tiden har det varit dubbelbemannat i klassen med speciallärare och en annan resurs inne. Vi har känt att det funnits behov av det och har även haft extra bemanning i matsal och i omklädningsrum. Biträdande rektor har varit nere och kollat av. Jag anser att vi har jobbat hårt med det här från oktober och framåt, men är folk sjuka så är de sjuka. Det är svårt att göra någonting åt. Jag tycker att vi gjort det bästa vi kunnat utifrån de förutsättningar som varit.

Att hitta behöriga lärare är svårt, att göra det som vikarier snudd på omöjligt.

– Det är högst ovanligt att man lyckas med det.

Anser du att eleverna har fått en god undervisning?

– Ja, men sedan är det aldrig bra att få byta lärare, men tyvärr har det blivit så.

Vilka åtgärder aktuella framöver?

– Vi får se vad utredningen ger. Det får den visa tänker jag. De insatser som jag har nämnt fortsätter naturligtvis.

Hur är situationen i klassen i dag?

– Det är bättre studiero nu. De har haft samma vikarie sedan två-tre veckor innan jul. Det har blivit ett större lugn i gruppen.

Stämmer det att raster ställts in?

– Det känner inte vi igen. Det kom upp på föräldramötet och vi kan inte se att det har varit så. Vi har undersökt det. En enskild elev kan ha fått stanna kvar för samtal, men det är inget som har gällt hela klassen vad vi kan se. Vi kommer titta på det igen.

Om det visar sig stämma, hur ser du på det?

– Att man skulle ha ställt in en rast för hela gruppen låter osannolikt. Jag måste få återkomma om det. Vi har inte sett något som tyder på att det skulle vara så.

Har man nekat någon att gå på toaletten?

– Vi har tittat på det här med bestraffningar. Vid något tillfälle har elever testat en vikarie och ville gå fyra-fem stycken på toaletten. Då har de fått gå var för sig, inte i grupp.

Upplever du att det förekommit kränkningar i klassen?

– Jag vet att någon elev har uttalat sig kränkande mot personal och det har hanterats inom vårt arbetsmiljöarbete. Det gör vi ingen stor sak av, barn kan häva ur sig saker. Våra undersökningar visar inte på kränkningar från personalen till elever. Kränkningar mellan elever sker ibland, de utreder vi utifrån skolans policy och likabehandlingsprogram. Det har inte varit speciellt mycket i den här klassen jämfört med andra.

Har eleverna fått omdömen?

– Ja. Däremot har vi haft problem med vår bedömningsportal och därför skickade vi ut dem i slutet av terminen. Alla har fått ett omdöme och det har skett undervisning enligt läroplan och timplanen. Jag vill mena att vi haft extra bra planering i matematiken eftersom vi haft en skicklig speciallärare som tillsammans med en annan speciallärare har bevakat kunskapsutvecklingen. Vi har verkligen försökt arbeta så att sjukskrivningen ska påverka så lite som möjligt. Det verkar ha varit en del missförstånd i det här.

Känner du att ni skulle ha agerat annorlunda?

– Jag vet inte vad vi skulle ha gjort åt det här. Det känns som att allt bottnar i att de har fått byta vikarier ibland och det är inget vi vill. Vår strävan är alltid samma vikarie, men får vi en sjukskrivning sent en fredag kan vikarien ha tackat ja till något annat. En vikarie har fått en fast tjänst istället, det är klart man tar det då. Vi har gjort vad vi kunnat utifrån de förutsättningar vi haft och har försökt informera så fort vi har vetat själva.

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

5 kommentarer

Ledare 2020-01-25 08:31:39

Vimarskolan är i flera delar en problemskola som har betydligt fler problem än vad som tas upp i den här artikeln.

Gösta 2020-01-25 11:29:57

Om man anställer olegitimerade, så finns det åtminstone en liten chans att hålla budgeten. Men nu är tydligen budgeten anpassad till att en viss andel av lärarna är just olegitimerade och alltså jobbar billigt och budgetvänligt men som å andra sidan inte kan ämnena som de undervisar i. Vad sägs om att budgetera för lärarpersonal som kan nåt? Det finns behöriga dom är både legitimerade och villiga att arbeta. Men här är det underfinansierat som gäller samt att hålla arbetslösheten i schack.

Förälder 2020-01-25 11:54:53

Det saknas alternativ till kommuns dåligt skötta skolor?

Tacksam förälder 2020-01-27 07:40:39

Jag har mycket svårt att tro detta som skrivs. Jag har enbart positiva upplevelser av Vimarskolan! Mycket kompetenta lärare, speciallärare som är änglar - strukturerade, måna om eleverna, tydliga och brinner för att elever ska målen.
I många fall elever som är mer eller mindre "uträknade", dessa lyckas speciallärare t.ex Maria Wester få upp på banan igen. Detta team av specialpedagoger har har ensamma räddat många elever kan jag lova.
Den inställningen finns tyvärr inte på alla skolor. Vimarskolan ÄR en jättebra skola! Det är också en arbetsro där som jag aldrig sett på en högstadieskola, eleverna står på led utanför klassrummet och väntar på läraren!
Hitta en högstadieskola mer bättre ordning så blir jag mycket förvånad.
Så du som skriver under namnet "Ledare", förtydliga gärna vad du menar för jag som vårdnadshavare till barn som gått på flera olika skolor har aldrig varit nöjdare.
Jag är en mycket tacksam vårdnadshavare och förälder och vågar påstå att Vimar är en av de absolut bästa skolorna i detta land!

Tidigare anställd i Vimmerby kommun 2020-02-28 23:53:43

Gösta, nu är du verkligen helt fel ute. Legitimation handlar om pedagogik och didaktik, inte om att kunna ett ämne. Du kan vara professor i fysik, men likväl obehörig att undervisa i fysik i grundskolan. Så var det inte med förra skollagen, men med det nya legitimationsystemet så är det faktiskt precis så dumt. Oerhört provocerande när du säger att avsaknad av lärarlegitimation innebär att någon inte kan sitt ämne.

Och det finns i princip inga behöriga lärare som vill jobba i Vimmerby kommun, om man inte redan själv är från kommunen. Det är därför det anställs så få behöriga. Det råder massiv lärarbrist och då är små landsbygdskommuner inte hög prio. Och de få som väl är intresserade skräms bort av svältlönerna.

Så sluta svamla om sådant du inte har en aning om.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: