Annons:

Sök

Annons:

Långt till tusen patienter per läkare – C vill satsa på den nära vården

Centertrion Magnus Danlid, Åsa Landberg och Leif Larsson vill satsa på den nära vården. Foto: Simon Henriksson

Långt till tusen patienter per läkare – C vill satsa på den nära vården

Visionen är tusen patienter per läkare. Det är man långt från och nu vill Centerpartiet satsa på den nära vården.
– Det är viktigt att prioritera hälsocentralerna högt, säger Magnus Danlid (C), kandidat till regionvalet.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Nyligen var Centerpartiets toppkandidater till regionen från vårt område, Magnus Danlid och Åsa Landberg, på besök på Vimmerby hälsocentral tillsammans med avgående regionpolitikern Leif Larsson. Där fick de träffa både medarbetare och verksamhetschefen Camilla Ljungdahl. 

– Vi har fått en gedigen genomgång och haft en träff med personalen, där vi fått höra deras synpunkter och åsikter om länets största hälsocentral, säger Magnus Danlid (C).

Cirka 75 tjänster finns på hälsocentralen i Vimmerby, även om alla inte är besatta. Att lyckas rekrytera är en stor utmaning och en annan är lokalerna, menar centerduon.

– Det har varit en pandemi där mycket har fått prioriteras om. Nu kommer en period efter den där det handlar om att komma ifatt med olika saker. När det gäller lokalerna så är de slitna och det är viktigt att se Vimmerby hälsocentral som en helhet när lokalerna ska anpassas för framtida verksamhet. Regionen har många olika verksamheter inom hälsocentralens lokaler, där bland annat psykiatrin, tandvården och röntgen tidigare fått ändamålsenliga lokaler. Nu senast får den efterlängtade familjecentralen nyrenoverade lokaler. Efter vår rundvandring på hälsocentralen ser vi ytterligare behov av upprustning och ett tydligare helhetsgrepp behöver tas.

Långt från visionen

Centerpartiet vill fokusera mycket på nära vård inför valet i höst. Då är just rekryteringsbiten en knäckfråga.

– Det finns en önskan från både personalen och medborgaren att ta vården närmare, säger Åsa Landberg.

– Det vi hör här är inte att man ska satsa på sjukhusen, utan att man ska satsa här. För det här är man möter medborgarna och det finns en önskan om mer specialistvård. Vi har en väldigt stark politisk vision om att förstärka den nära vården och kommer återkomma i valrörelsen med vilka satsningar som behövs, säger Leif Larsson.

En målbild är det här med fast läkarkontakt. Visionen, enligt Centerpartiet, är max tusen patienter per läkare. För närvarande handlar det om 1 750 patienter per läkare som är listade.

– Det har legat på 1 500 patienter, men ökat under pandemin och går åt fel håll. Det handlar om att få till resurser för att minska på antalet patienter per läkare. Från vetenskapligt håll säger man att det borde vara max tusen. Just det här med fast läkarkontakt är en viktig bit, så att det finns en trygghet i kontakten mellan läkaren och patienten.

Långt från dagens verklighet

I sjuksköterskegruppen saknas fem heltidstjänster. Hälsocentralen har 6,6 specialistläkare i tjänst och för att nå 1 200 patienter per läkare skulle man behöva ha 12,9 specialistläkare och ST-läkare i slutet av sin tjänstgöring.

En målbild som därmed är rätt långt från dagens verklighet.

– Det är viktigt att vi håller de här hälsocentralerna högt och prioriterar dem i regionens rekryteringsarbete, både vad gäller läkare och sjuksköterskor. Det handlar om att göra hälsocentralerna attraktiva, säger Danlid.

Handlar det om högre löner eller vad är avgörande för det?

– Lönen är en viktig bit, men det handlar också om bra villkor. Dels arbetsuppgifter men också utvecklingsmöjligheter. Det viktigaste är att man lyssnar in vad medarbetarna säger.

– Det häller att matcha hela systemet för att vården ska bli nära på riktigt. Ska vi förbättra hälsoläget för Vimmerby- och Hultsfredsborna så måste hela vårdkedjan fungera. Då är den nära vården något vi måste jobba med och stärka upp, säger Åsa Landberg.

"Avstånd till sjukhusen"

Frågan om en fast läkarkontakt är den enskilt viktigaste, menar centerpartisterna.

– Det här har det jobbats med systematiskt och det är något som vi måste sätta kronor och ören på, men där är vi inte i dag, säger Leif Larsson.

– I både Vimmerby och Hultsfred är det avstånd till de närmaste sjukhusen och det är viktigt att man inte avstår sjukvårdskontakt bara för att man inte bor i en sjukhuskommun. Då är nära vård och hälsocentralerna viktiga att betona, säger Magnus Danlid.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: