Annons:

Sök

Annons:

Efter larmet från ambulanspersonalen:

Mattias Adolfsson (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, kommenterar nu kritiken. Bilden är ett montage. Bildbyrån/Simon Henriksson

Efter larmet från ambulanspersonalen: "Behöver inte vara orolig för att bli allvarligt sjuk"

Ambulanspersonalen i Vimmerby slår larm om situationen i norra länet. Allvarligt anser regionrådet Mattias Adolfsson (S), som dock vill lugna ned den som oroar sig.
– Som invånare behöver man inte vara orolig för om man skulle bli allvarligt sjuk, säger han.

Annons:

Under måndagen publicerade vår tidning en debattartikel från ambulanspersonalen i Vimmerby. Samma dag hade vi en intervju med ambulanschefen i Vimmerby-Hultsfred, Henrik Ryheden, som nu valt att säga upp sig.

Under onsdagsmorgonen träffade vi även stora delar av personalen i Vimmerby, vilket du kan läsa mer om HÄR. Mattias Adolfsson, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, säger att politiken är medveten om att det är en bekymmersam situation inom vissa delar av ambulansverksamheten.

– Vi har haft det i Löttorp och det är en del av det nationella kollektivavtalet, där vi är tvungna att gå ifrån dygntjänstgöring och jobba på ett annat sätt med våra scheman. Vi har fått ett ökat personalbehov och från politikens sida har vi tillfört resurser för att vi ska kunna ha samma tillgängligheten som före den 1 oktober, innan reglerna ändrades, säger han.

Så din upplevelse är att politiken gjort vad man har kunnat?

– Jag vill inte peka på någon eller säga vem som gjort vad. Jag kan bara konstatera att de här nationella förändringarna, som härrör från ett EU-direktiv, ger enorma påfrestningar på verksamheten. Vi har svårt att i en omställning klara bemanningen. I det långa perspektivet gör vi allt vi kan för att komma tillbaka till samma tillgänglighet, men det handlar också om att vidta åtgärder på kort sikt. Vi tittar på dispensansökan och har lämnat in det för ett ambulansområde (Löttorp på Öland, reds.anm) sedan tidigare och vi tittar nu på om det kan vara ett sätt att lösa det på kort sikt i andra delar. Vi väntar på ett första besked där för att se vad det ger, men den här omställningen på längre sikt kommer vi behöva göra. 

"Klart att det är en oro"

Ansökan för dispens vad gäller Löttorp lämnades in redan i december 2023. 

Varför var inte norra länet med redan då?

– Det är verksamheten som har bedömt vad som är nödvändigt i det här skedet. Vi har helt gått på förslag från tjänstemännen och de MBL-förhandlingar som är gjorda med de fackliga organisationerna. 

Kan det bli aktuellt att ansöka om dispens för Vimmerby-Hultsfred också?

– Jag utesluter inte det, men samtidigt får vi signaler från SKR (Sveriges kommuner och regioner) om att det inte är alldeles självklart att få dispens beviljat. Därför gäller det att vi samtidigt jobbar med en långsiktig omställning allt i syfte att rekrytera medarbetare. 

Känner du en oro för att fler medarbetare kommer säga upp sig?

– Klart att det är en oro. Samtidigt ser vi att de här förändringarna påverkar alla yrkesområden. Vi råder inte över det förändrade läget, men jag är den förste att beklaga om någon lämnar. Vi hoppas att verksamheten ska kunna erbjuda ett hyggligt bra schema som man kan trivas med. Jag vill också betona att vi skiljer oss från andra regioner genom att vi tillför de resurser som behövs för att komma tillbaka till samma tillgänglighet som före den 1 oktober. 

Bemanningen är ansträngd

Flera av medarbetarna på ambulansstationen i Vimmerby säger att de nu överväger att säga upp sig. Just nu är man nio kvar från den ursprungliga grundbemanningen på tolv och man oroar sig för vad som ska hända framåt sommaren. 

Medarbetarna ser stora risker för att tredje man drabbas och att det blir en fråga om liv och död – på riktigt. 

– Det vi gör är daglig styrning och vi anpassar tillgängligheten utifrån de behov vi har. Det finns alltid en prioriteringsordning, där de mest sjuka ska få hjälp först. Tittar vi på prio ett-larm, som det kallas, så känner jag en trygghet i att det kommer fungera framåt. Men vi vill inte ha en ansträngd situation och ska tillbaka till ännu högre tillgänglighet igen. Vi jobbar för det och som invånare behöver man inte vara orolig för om man skulle bli allvarligt akut sjuk.

Är det ditt löfte?

– Det är de signaler jag får från verksamheten. 

Hur ska man komma till rätta med rekryteringen?

– Vi jobbar intensivt med att se över våra ambulansområden och schemaläggningen. Det finns flera olika parametrar man tittar på för att klara omställningen och nyrekryteringen är en del i det. Det tar tid och det krävs en del internutbildning för det. 

En kritik är just att man nu inte hinner med någon internutbildning över huvud taget?

– Det är bara att konstatera att läget, på grund av de förändrade arbetsreglerna, gjort bemanningen ansträngd. Det är en situation vi hamnat i och som vi inte har rådighet över. Det finns mycket i den här omställningen man kan fundera över, men det hjälper inte att göra det. Nu blir det en period som är ansträngd och där man får tumma på vidareutbildning, men vi är tydliga från politiken om att vi tillför de resurser som krävs för att komma tillbaka, säger Mattias Adolfsson. 

När kan man vara tillbaka till den tidigare tillgängligheten?

– Det går inte att säga exakt i tid. Det hänger på dispenser, möjligheten till rekrytering och vad vi landar i kring schemaläggning och annat. Vi följer frågan hela tiden och har den uppe varje vecka, för vi vill tillbaka.

Personalen upplever att man inte blir hörda. Hur ser du på det?

– Kommer dessa signaler så ska vi absolut ta till oss det. Det är aldrig bra när man upplever att man inte blir hörd. Sedan kanske man inte alltid får som man vill, men man ska alltid känna att man blir hörd. Det får vi ta med oss. 

Även ambulanschefen har sagt upp sig. Hur prekärt bedömer du läget just nu?

– Jag väljer att inte kommentera personalärenden, utan hänvisar det till Johan (Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, reds.anm). Men jag vet att det påbörjats en rekrytering. 

Johan Rosenqvist hade inte tid för en intervju under tisdagen, men vi hoppas kunna få ställa våra frågor till honom under onsdagen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: