Annons:

Sök

Annons:

KOMMUNEN HOTAS AV STORT VITE – KRAFTIG KRITIK MOT SKOLA

Vimmerby kommun hotas av ett rejält vite på grund av kraftiga brister på Astrid Lindgrens skola.

KOMMUNEN HOTAS AV STORT VITE – KRAFTIG KRITIK MOT SKOLA

Vimmerby kommun hotas av ett vite på 500 000 kronor om inte åtgärder vidtas för högstadiet på Astrid Lindgrens skola. Enheten får kraftig kritik av Skolinspektionen på flera punkter.

Annons:

Skolinspektionen har granskat en mängd enheter i Vimmerby kommun under den senaste tiden. I dag kom ett beslut för Astrid Lindgrens skola – och det är ingen rolig läsning för någon i Vimmerby.

Skolinspektionen ger skolan kritik på följande punkter:

  • Elever i behov av extra stöd får inte den hjälp de behöver tillräckligt snabbt.
  • Elevers eventuella behov av extra stöd utreds inte tillräckligt snabbt.
  • Alla elever tillförsäkras inte en trygg skolmiljö.
  • Det saknas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
  • Lärarna samarbetar inte med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen.
  • Elevhälsan hjälper inte eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål.
  • Eleverna har inte tillräckligt stöd från lärare i undervisningen.
  • Undervisningen tar inte hänsyn till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
  • Eleven och elevens vårdnadshavare får inte tillräcklig information om elevens utveckling.

 Eleverna har sämre möjligheter

I motiveringen till beslutet skriver Skolinspektionen att det framkommit ”omfattande och allvarliga brister i centrala delar av verksamheten”. Myndigheten skriver att bristerna leder till att eleverna på enheten har ”sämre möjligheter än andra elever att nå utbildningens mål”.

Skolinspektionen menar att bristerna funnits under en längre tid och att det krävs ordentlig förändring:

”Vissa av bristerna har pågått under lång tid och Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn måste vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de allvarliga och stora brister som finns vid skolan.”

Fotnot: Barn- och utbildningsförvaltningens chef Birgitha Sahlin har avböjt kommentarer om Skolinspektionens granskning fram tills att samtliga beslut som gäller Vimmerby kommun meddelats. 

Texten kan komma att uppdateras.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: