Annons:

Annons:

Linda Fleetwood (V) vill förkorta arbetstiden. Foto: Jakob Karlsson

V om kortare arbetsdag: "Då orkar vårdpersonalen"

Vänsterpartiet vill se kortare arbetsdagar. Här kommer en debattartikel i ämnet.

Annons:

På ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal hade man för tre år sedan en situation som känns igen från stora delar av sjukvårdssverige. Man hade nämligen bestående svårigheter att rekrytera och även behålla de anställda. Man har dock hittat en lösning på problemet, en lösning som vi i Vänsterpartiet vill prova här i landstinget i Kalmar län.

Vi i den rödgröna majoriteten har länge arbetat för att på olika sätt förbättra arbetsmiljön och göra landstinget i Kalmar län mer attraktiv som arbetsgivare. På riksnivå har Vänsterpartiet under lång tid drivit på för att sjuksköterskor ska kunna läsa specialistutbildningar på betald arbetstid. Landstinget i Kalmar län blev först med att införa det.

Vi erbjuder heltid till alla anställda, ett introduktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor och genomför en lång rad andra åtgärder för att klara rekryteringen. Men på ett område har vi i Vänsterpartiet svårt att få gehör: när det gäller sänkt arbetstid med bibehållen lön. Jag är dock säker på att det är en åtgärd som skulle få fler att vilja stanna kvar och få fler att vilja jobba hos oss.

"Skyhög personalomsättning"

För tre år sedan var personalomsättningen skyhög på avdelningen i Mölndal och uppemot hälften av de operationssjuksköterskor som var i tjänst för att hålla operationssalarna öppna kom via bemanningsföretag. Trots detta räckte inte bemanningen, utan man tvingades ständigt hålla en eller flera operationssalar stängda. Patienter drabbades och arbetsmiljön för personalen var ohållbar. Avdelningsledningen insåg att något måste göras - och nyckeln visade sig vara arbetstiden. I början av 2015 införde man på försök sextimmarsdag med full lön för sjuksköterskor och undersköterskor. För drygt ett år sedan var jag tillsammans med Vänsterpartiets landstingsgrupp på plats i Mölndal för att ta del av det som redan då visats sig vara ett framgångsrecept.

Satsningen hade enligt ledningen lett till flera positiva effekter. Bland annat en klart förbättrad arbetsmiljö och en ökad produktion. Personalen vittnade om att den kortare arbetstiden gav möjlighet till återhämtning. De sökte sig inte längre därifrån och sjukskrivningarna hade minskat. Det var inte längre var svårt att rekrytera personal och man var oberoende av bemanningsföretag. På akuten i Huddinge är erfarenheterna liknande. Sänkt arbetstid var en av flera åtgärder man tog till för att stoppa personalflykten och försämringen av patientsäkerheten. Personalen själva tog in en arbetstidsmodell som sänkt sjuktalen, tagit bort vakanserna och gett medarbetarna bättre återhämtning. Det har gjort det attraktivt även för erfarna sjuksköterskor att arbeta där.

"Ofta tungt och slitigt jobb"

Listan över arbetsplatser inom vården som kortar arbetstiden för att kunna rekrytera och behålla sin personal kan göras längre, men är inte begränsad till sjukvårdspersonal. Lokalvårdarna är en grupp som sällan uppmärksammas men som fyller en viktig roll för att vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. Och de har ett ofta tungt och slitigt jobb.

På Skellefteå lasarett firar nu lokalvårdarna att ett försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön infördes för ett år sedan. Även här syns framgångarna. Färre har blivit sjukskrivna sedan försöksperioden inleddes och de vittnar om att fler orkar med jobbet och får tid till återhämtning, vilket är en vinst för individen och samhället i stort.

Det finns många sätt att förbättra arbetsmiljön i välfärden och vi måste använda sig av dem alla om vi ska klara dagens och morgondagens rekryteringsbehov. Sex timmars arbetsdag har visat sig vara effektivt. Kortare arbetsdag ger tydliga positiva effekter och hållbara arbetsplatser. Personalen blir friskare, mindre stressad och får mer energi. I dagarna kom beskedet att framgångarna lett till att projektet på ortopedkirurgiavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal nu har permanentats. Jag kan inte förstå varför vi i vårt landsting inte skulle inspireras av dessa och andra framgångar. Sex timmars arbetsdag är en framtidsreform. Vi vet att den fungerar. Så vad väntar vi på?

Linda Fleetwood (V), landstingsråd

FRÅGA

Håller du med?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

13 kommentarer

esse non videri 2018-03-28 21:23:14

Livskvalitet åt folket ska gå före privata vinstintressen. När ni kalkylerar finansiering, se hela samhället, se hela systemet. Kortare arbetstid och därmed fler in på arbetsmarknaden är en parameter. Kontroll på överskott i organisationen en annan. Den viktigaste och samtidigt den svåraste är bankreform med omformning av ägarstruktur och vinstutdelning i privatägda affärsbanker.

Det är hög tid att ifrågasätta att ett fåtal skor sig på de många. Systemet är korrupt och går inte längre att försvara. Vi går i säker takt mot ett haveri på grund av skuldmättnad och krav på en evigt ökande skuldsättning. En folkbildning och därmed folkresning mot skuldslaveriet och en flytt av vinst från privatägda intressen till folket är något som alla politiska partier borde kämpa för. Dvs alla partier som representerar folket och inte eliten.

Vilket parti representerar folket? Vilket parti sitter inte i knät på ekonomin och pengarna som kontrolleras av våra privatägda affärsbanker? Vilket parti? Vilket? Visa mig det partiprogram som adresserar en bankreform. Det finns inte. Det finns inget parti som representerar folket. Känn på den. Gå sen till valurnorna och lägg en blank röst, effekten är nämligen densamma.

Vart står ni V? Vågar ni utmana systemet som föder er? Något parti måste börja, förr eller senare kommer tillräckligt stor andel av folket att kräva det. Det parti som först adresserar frågan har min röst, oavsett.

Kommunismen lämnar vi till Nordkorea 2018-03-28 21:48:06

Ska VPK höja skatten igen? Ska vi inte sätta skattesatsen på 110% direkt?

Mange 2018-03-29 09:52:26

Sen vill ni ha rätt till heltid. Hur går detta ihop? Skattehöjningar? Men några måste ändå jobba för att betala all skatt som går till detta. Om ni lyckas driva igenom detta så har ni medverkat till en enorm vinst i välfärden.

J.K 2018-03-29 18:26:07

Mange: Finns ingen motsättning i detta. Heltid = 6 timmar. 6 timmars arbetsdag är en reform som till stor del finansierar sig själv genom minskade sjukskrivningar och ökad effektivitet hos personalstyrkan samt fler i arbete och därför ute ur bidragssystemen.

Mange 2018-03-30 09:56:46

J K ja teoretiskt funkar det säkert. Men i praktiken så måste ändå pengarna tas via skatten. Anställdas istället någon mer som jobbar åtta timmar och avlastat övriga. Sex timmars arbetsdag ok men då blir lönen två timmar mindre helt enkelt.

Heikko 2018-03-30 10:02:35

J.K. Nämn ett enda land där socialism har fungerat. Bara ett. Kan du hitta ett sådant land? Varför fungerar det inte? Ja titta på historiska fakta. Människor vill ha valfrihet och bestämma över sitt eget liv, inte bindas till femårsplaner och annat liveget trams. Nej, en röst på V är en röst på socialism, och socialismen har aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera.

Dessutom. Var ska pengarna till den här "reformen" tas? Det handlar inte om skattepengar va? Dina idéer om att allt betalar sig självt lär ju i så fall dröja ett tag. Att gå över till sextimmarsdag är inte billigt. Skatter och lån ska väl finansiera det, som vanligt.

J.K 2018-03-30 11:13:04

Mange: Fungerar även i praktiken visar de försök som gjorts i flera kommuner. Friskare och gladare personal.

Heikko: Socialism har fungerat utmärkt för att bygga den svenska välfärdsstaten. Lagstiftningar om arbetstid, semester, anställningstrygghet och fri utbildning är alla socialistiska reformer. Allt detta finansierat med skattemedel... Lite det man har skatter till...

Esse non videri: Ett tidigare inlägg riktat till dig verkar fallit bort. Här är iaf ett av de förslag som V lägger för att förändra strukturen kring bankväsendet: http://www.vansterpartiet.se/politik/banker

Vill du ha fler eller mer långtgående förändringar så föreslår jag att du blir medlem i ett politiskt parti och via dess motionssystem framför dessa reformer. Större chans till förändring där än i kommentarsfältet.

Bo Carlsson 2018-03-30 11:17:32

Jag vet ett land där socialism fungerar, Nord Korea för Kim jung uhn vill säga.

esse non videri 2018-03-30 16:32:04

Tack för länken J.K, en bankdelning berör ju risk och avgränsning av verksamhet, vilket är bra, men det jag efterlyser är en reform av ägarstruktur och vinstutdelning och med det, en indirekt påverkan på maktförhållanden mellan affärsbanker, privatägda intressen, pengar, ekonomi och politik. - och folket.

Bankernas pengar styr ekonomin som kontrollerar politiken. Inga etablerade partier adresserar det maktförhållandet, eftersom alla partier styrs av dessa bakomliggande intressen. Man biter inte den hand som föder en. Man vänder i stället kappan för att säkerställa sin position som representant i den politiska kulissen som man konkurrerar om vart fjärde år och som medför förmåner på personligt plan både under och efter den politiska karriären. Att man dansar efter en och samma pipa är det inte alla som är medvetna om. Den som utmanar systemet, avpolletteras och hamnar exempelvis som ambassadör på Island eller annan betydelselös post. Det kan gå fort.

Vårt politiska system är en medveten polariseringskuliss, där man ger sken av att vi väljare kan påverka. Kulissen finns där för att förvara systemet, inte förändra det. Vi matas med höger och vänster, det lovas till olika grupper men i grund och botten landar allt i samma resultat. Makten blir kvar där den alltid har varit.

Förändring kan ske först när medvetenhet bland tillräckligt många finns kring hur systemet fungerar och att vi har blivit grundlurade. Jag som individ, har större chans att nå ut med detta budskap via kommentarsfält, än via ett etablerat politiskt parti som sitter i knät på affärsbankerna, som har accepterat sin roll i det rådande systemet.

De privata affärsbankerna gör höga vinster, samtidigt som belåningen är rekordhög. Självklart finns det utrymme att finansiera välfärd via en bankreform. Alla betalar till bankerna redan, skillnaden skulle vara att det man betalar kommer alla till godo, inte bara ett fåtal.

”Den offentliga sektorn har ju stora investeringsbehov för att möta krav och göra nödvändiga upprustningar. Kapitalinjektioner behövs till äldreomsorgen, skolan, sjukvården, bostäder och inte minst infrastrukturen. 
Behoven är så omfattande att det inte går att lösa allt med höjda skatter. Expansiva kommuner och landsting kommer därför att skuldsätta sig ännu högre via det gemensamt ägda bolaget Kommuninvest, affärsbanker och utländska långivare.

• Åren 2009–2012 ökade kommunsektorns totala skulder från 360 till 470 miljarder kronor. Upplånat kapital avsett för kärnverksamheten och de kommunala bolagen (energi, allmännyttan med mera).
• Med nuvarande ökningstakt kommer kommunernas skulder att stiga till nästan 530 miljarder 2015. 

Vid 2–3 procents ränta kostar kommunernas upplåning runt 10–12 miljarder per år. Det betyder att skattepengar ”försvinner” till svenska och utländska långivare. Har vi en debatt om detta växande skuldberg, som närmar sig 14 procent av BNP? Nej. Vad skulle hända om dagens låga räntor ökar kraftigt?”

J.K 2018-03-30 19:45:33

Esse, Jag håller med av mkt av det du skriver om ekonomisk kontra politisk makt. Dock tror jag inte den demokratiska makt vi kan utöva i det rådande systemet är fullt så futil som du målar upp den. Jag tror vi kan genomföra förändringar som gör skillnad i folks liv. Gratis glasögon till barn omstörar inte det kapitalistiska världssystemet men det gör livet bättre för dom barnen. Typ så. Tack för god läsning och diskurs.

Glad påsk.

Lars Larsson 2018-03-30 22:43:10

Jag är inte vänsterpartist, men anser att tanken att på 6 timmar utföra 8 timmars jobb är klok. Det handlar om disciplin och fokusering. Handen på hjärtat, hur många jobbar effektivt i 8 timmar idag? Med färre fikaraster, skippad röktid, totalförbud för privat kommunikation under arbetstid är det ett fullt rimligt mål.
På många arbetsplatser skulle man de facto få dubbelt så mycket gjort på halva tiden och med halva personalstyrkan - med rätt inställning.

Calle 2018-03-31 09:39:57

Det här förslaget har inget med socialism att göra. För att vi överhuvudtaget ska få folk att jobba inom vården så är det nödvändigt att någonting görs för att förbättra arbetsmiljön i dessa yrken. Alternativet är att anställa 100,000 undersköterskor. Var ska vi hitta dom? Ni som skriker om socialism här vet inte vad ni pratar om. Det handlar om arbetsmiljön samt att få folk att stanna i vården.

Jim 2018-04-02 03:20:29

Socialism har bidragit till mycket gott i svenska samhället.En mix av kapitalism och socalism som Sverige har är den perfekta lösningen. Liten sidnot: Ni får gärna nämna ett land där ren kapitalism har fungerat.

Jag är inte heller V, långt ifrån. Men förstår inte personer här som fasar för 6 timmars arbetsdag. Ni vet väl om att man inte alltid endast jobbade 5 dagar i veckan heller förr väl? Ni vet väl om att 4 veckors sammanhängande semester heller fanns. Det handlar helt enkelt om att tänka på folkhälsan. Specielt om vi nu skall behöva jobba tills vi är 70. Då är det helt klart rätt att man behöver gå ner i arbetstid per vecka. Inget konstigt alls. På sikt får arbetsgivaren mer välmående och effektiv personal.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: