Annons:

Annons:

Miljö- och byggnadsnämnden har en hel del synpunkter på den bergtäkt som Berg Grus Sand Småland AB vill etablera mellan Frödinge och Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nämnden kräver många åtgärder för omtalad bergtäkt

Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat en hel del synpunkter angående ansökan om tillstånd för etablering av en bergtäkt i Vasketorp mellan Frödinge och Vimmerby. 

Annons:

Berg Grus Sand Småland AB yrkar på att bedriva bergtäkt av totalt 4,8 miljoner ton berg, morän och andra jordarter under 30 år med ett uttag om maximalt 200 000 ton per år, inklusive krossning och sortering. Sökanden vill införa, mellanlagra, krossa, sortera och återvinna avfall för anläggningsändamål om 10 000 ton schaktmassor per år. Det planerade verksamhetsområdet omfattar omkring 25 hektar.

Negativa synpunkter från närboende

Det har kommit in många negativa synpunkter från närboende samt markägare till närliggande fastigheter i samband med tillståndsansökan. Synpunkterna gäller många olika områden, bland annat buller, damning samt påverkan på växt- och djurliv. I ansökan anges att det är 350 meter mellan ansökt täktområde och närmaste permanentbostad. 

Nu har mark- och miljödomstolen gett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att lämna synpunkter angående ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet angiven fastighet. Det handlar om en hel del synpunkter som nämnden vill att bolaget åtgärdar, annars tillåter de inte bildandet av täktområde och vattenverksamhet. 

Bolaget ska begränsa verksamhetsområdet så att det inte hamnar inom strandskyddsområdet för Gäddgölen och dess tillflöde samt se till att det skiljer 500 meter mellan täktverksamhet och bostad. Sedimentationsdamm med oljeavskiljande funktion och utjämningsdamm ska anläggas i anslutning till att bergtäkten startar.

Kräver att synpunkterna åtgärdas

Nivåmätningar av grundvatten i grundvattenrör i anslutning till täkten ska utföras både före och efter brytning. Tillståndet ska innefatta uppgifter om kontroll av kvaliteten på utgående vatten samt kontroll av vattenkvaliteten i Gäddgölen både innan verksamhet startar samt under verksamhetstiden. 

De mest störande arbetsmomenten, till exempel borrning och sprängning, ska endast utföras efter samråd med närboende under semesterperiod. Bullervallar ska anläggas på fast mark. Bullermätningar för att kontrollera bullernivån vid närboende ska ske med regelbundna intervall som ska framgå av tillståndet. Av tillståndet ska det framgå vilka tider täktverksamheten får bedrivas. 

VEMAB (Vimmerby Energi & Miljö AB) ska få tillfälle att lämna synpunkter med tanke på att de arbetar med vattenförsörjningsplan för Vimmerby kommun. 

”Miljö- och byggnadsnämnden låter mark- och miljödomstolen fortsätta med den pågående miljöprövningen av ärendet men lämnar en del synpunkter. Om dessa synpunkter inte beaktas så tillstyrker inte miljö- och byggnadsnämnden bildandet av täktområde och vattenverksamhet”, skriver miljö- och byggnadsnämnden i sitt yttrande på ansökan.

Davidsson yrkar på avslag

Nämndens ordförande Lennart Davidsson, KD, yrkar avslag på ansökan om täktverksamhet. Han anser att platsen för täktverksamhet inte är lämplig eftersom den inte är förenlig med en god hushållning av mark- och vattenresurser. 

Eftersom han sitter som ordförande ställs miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut mot sitt eget yrkande och de beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. Davidsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.    

Annons:

Ossian Mathiasson

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: