Annons:

Annons:

Nya siffror om företagsklimatet – det här vill företagen ska prioriteras

Politiker och företagare i Vimmerby kommun tycks se helt olika på företagsklimatet. Det visar enkätsvaren från Svenskt Näringslivs undersökning. 

Annons:

Nu har årets resultat av det lokala företagsklimatet kommit. I Vimmerby kommun har det inte skett några större förändringar totalt sett. Det sammanfattande omdömet i kommunen landar på 3,1 på en sexgradig skala. 2019 var det också 3,1 och 2018 3,0. 

Men det finns en enorm skillnad i hur företagen och politiken ser på klimatet. Politikerna gav 2019 ett omdöme på 4,4 att jämföra med företagarnas 3,1 2020.

Politiken tycker därmed att företagsklimatet är mycket bättre än vad företagarna själva anser. 

På frågan om näringslivsklimatet har blivit bättre de senaste åren svarar 15 procent ja. 20 procent menar att det har blivit sämre och 57 procent tycker att läget är oförändrat. Resten vet inte. 

"Är oroväckande"

Företagarna i Vimmerby, som har svarat på enkäten, ger 3,0 i betyg på frågan om kommunpolitikerna är positiva till företagande. Det är lägre än förra året och under riksgenomsnittet. När det gäller tjänstemännen är siffran ännu lägre, då landar det på 2,85. 

Företagarna ger kommunen betyget 2,96 när det gäller den kommunala servicen. Genomsnittet är 3,16. 

Tillgången på kompetens anses vara ett bekymmer bland företagen. Betyget landar på 2,47, vilket är lägre än snittet. När det gäller vägnät, tåg- och flygförbindelser blir betyget 2,23 – långt under Sverigesnittet. Gällande mobilnät- och bredband är det dock mer positivt. Betyget hamnar på 3,45. 

I hela länet får fem kommuner sämre sammanfattande omdömen av företagen jämfört med förra året.

– Att vi har goda villkor för företagen är avgörande för att vi ska kunna ta oss ut ur den nuvarande krisen så snabbt som möjligt. Att många kommuner får sämre betyg är oroväckande. Politiker och tjänstemän har stor makt att påverka det lokala företagsklimatet, men det kräver en ständig dialog där man är lyhörd för näringslivets behov, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Så många har funderat på att flytta

16 procent av företagen i Vimmerby har funderat på att flytta sitt företag. 80 procent har inte gjort det och fyra procent vet inte. Tio procent känner i ganska hög utsträckning konkurrens från kommunen medan 22 procent känner konkurrens i låg utsträckning. Elva procent känner ingen konkurrens alls. 

43 procent anser att kommunens handläggningstid är rimlig i mycket hög utsträckning eller ganska hög utsträckning. 13 procent tycker att handläggningstidens rimlighet är mycket låg, sju procent ganska låg och sju procent tycker inte att den är rimlig alls.

47 procent har i hög utsträckning eller åtminstone till viss del kännedom om hur kommunen arbetar för att förbättra företagsklimatet medan 44 procent inte har det alls. 

Var tionde företagare har flera gånger känt tvekan inför att lämna in ett klagomål till kommunen av rädsla för att det ska påverka företaget negativt. 19 procent har känt det någon gång medan 44 procent aldrig känt det.

– En god service är en konkurrensfördel för att locka till sig nya företag. Våra mätningar visar att runt var femte företag någon gång har funderat på att flytta sin verksamhet till en annan kommun med bättre företagsklimat, säger Ulrica Bennesved.

Fler bostäder

Sex av tio tycker att brottsligheten i kommunen är ett problem för företagen i hög eller viss utsträckning. 36 procent tycker inte det alls är ett bekymmer.

29 procent anser att brottsligheten mot företag har ökat, två procent anser att den har minskat och 58 procent menar att den är oförändrad.

Störst risk ser man för bedrägerier, 67 procent menar att risken för bedrägeri är hög. 47 procent anser att risken för rån och stöld eller snatteri är hög. Sju procent ser hög risk för utpressning. Fyra procent ser ingen risk alls.

När det gäller vad kommunen ska prioritera anser 57 procent att det behövs fler bostäder, 49 procent vill se förbättrad lokal infrastruktur och 47 procent vill se snabbare handläggning. 47 procent vill se bättre dialog och förståelse mellan kommunen och företagen. 43 procent vill se att minskad brottslighet och ökad trygghet prioriteras. 

I vanlig ordning får Mönsterås kommun det högsta sammanvägda betyget i Kalmar län. Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna kommer i höst. Enkäten skickades ut före coronakrisen.

Fotnot: Politikernas svar är från 2019, vilket inte framgått tidigare i artikeln.

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: