Annons:

Sök

Annons:

Helmersson (C): Gott Nytt 2020!

Nytt år och nytt decennium. Kalmar län har nu ett år varit Region Kalmar län och jag har under ett år haft möjlighet att vara ordförande i den Regionala Utvecklingsnämnden. Ett mycket spännande år!

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

När jag tittar tillbaka på året så kan jag se vilka frågor som tagit stor tid och behövt stort engagemang, det är inte helt otippat infrastrukturen som står för detta. Frågan är inte bara något som engagera, den är också bred då det rör allt från vägar, järnvägar, flyg till bredband. Det har också varit hög prioritering från mig att delta på möten och aktiviteter kring detta.

Som nyvald på området har jag möts av den verklighet som finns med långa och utsträckta planeringstider. Visst känns det frustrerande som förtroendevald att diskutera förbättringar som kanske först kommer till stånd 2028.

För att få tydlighet i arbetet har regionen tagit initiativ till en handlingsplan för infrastrukturen i länet. Arbetet har inneburit besök i länets alla kommuner, möte med näringslivsrepresentanter och så en remissomgång innan vi nu på nyåret tar beslut. Några andra exempel på aktiviteter är;

  • Kontakter med grannlän inte minst Östergötland när gäller vår regionala järnväg.
  • Samla kommunerna längs Stångådalsbanan för diskutera möjligheterna till ett mötesspår.
  • Tillsammans med Regionerna inom SydSvensk samverkan skapa ett samverkansavtal kring kartläggning av återstående delar av bredbandet.

*

Men det finns många fler frågor än infrastruktur som är viktiga! Kalmar län är glest befolkat och det är naturligtvis en utmaning. Det gör att arbetet med landsbygdsutveckling är betydande och viktigt. Regionen kommer under 2020 anta en Serviceplan för länet.

Här finns exempel på hur vi ska stötta den kommersiella service som finns och hur förbättringar kan ske. Jag hoppas vi kommer se många spännande projekt och försök såsom exempelvis obemannade butiker där underlag annars saknas.

Vi kommer under våren få ta del av förstudien kring Matens Hus och vad det innebär. När det gäller kulturfrågorna så hoppas jag arbetet med att nå ut än mer i länet med kulturen fortsätter samt att diskussionen med länets kommuner fortsätter hur vi ökar barn och ungdomars möjlighet att via skolan få kulturupplevelse.

Sist men inte minst; vi att både i den offentliga och privata sektorn i länet ha stora rekryteringsbehov av personal. Möjligheterna till kompetensutveckling behöver vara breda. Länets folkhögskolor spelar en viktig roll i detta arbete och möjligheten till exempelvis ytterligare yrkesutbildningar i länet står på önskelistan.

Karin Helmersson

Ordförande Regionala Utvecklingsnämnden (C)

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: