Annons:

Sök

Annons:

REKORDRESULTAT FÖR BOLAGET – SÅ MYCKET DELAS UT

Det blir rejält klirr i både VEMAB:s och kommunens kassa på grund av de höga elpriserna. Foto: MostPhotos

REKORDRESULTAT FÖR BOLAGET – SÅ MYCKET DELAS UT

Precis som väntat gör Vimmerby Energi & Miljö AB ett rekordresultat för 2022. De höga elpriserna har minst sagt varit gynnsamma för det kommunala bolaget. Resultatet på sista raden landar på hela 38,4 miljoner – en nivå VEMAB inte varit nära tidigare.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Det är flera faktorer som ger upphov till det, med Vimmerbymått mätt, enorma resultatet. Intäkterna för elproduktionen översteg budget med 25 miljoner kronor. Samtidigt har VEMAB även haft ökade kostnader för sin produktion av värme och el. Rörelseresultatet landar på 48,6 och när finansiella kostnader räknats bort återstår 38,4 miljoner på sista raden. 

I övrigt har avloppsvolymerna har varit lägre än väntat, intäkterna för elnät högre (delvis kopplat till en enskild anslutningsavgift) och även ett större överskott för elhandelsdelen. Sparsamma kunder har gjort att VEMAB kunde sälja elöverskott till ett högre pris än vad man köpt in det för.

Olle Fogelin, vd på bolaget, säger såhär om resultatet:

– 2022 har varit ett annorlunda år, minst sagt! Vi har sett historiskt höga elpriser och kostnadsökningar på i princip allt. Beslutet, som togs för en del år sedan, att bygga Tallholmen och att även inkludera en turbin för elproduktion har varit helt avgörande för att vi nu kan presentera ett mycket starkt resultat.

Av resultatet kommer 13,5 miljoner att delas ut till ägaren Vimmerby kommun.

– Vårt fina ekonomiska resultat kommer till alla kommuninvånares nytta genom den utdelning som VEMAB sänder vidare till ägaren! Detta motsvarar ca 868 kr per invånare i Vimmerby kommun.

Har höjt flera avgifter för medborgarna

Samtidigt som VEMAB presenterar sin rekordvinst har man höjt flera avgifter. VEMAB menar att det varit nödvändigt.

– För våra verksamheter VA, Renhållning samt Elnät har vi tvingats höja taxor och avgifter. Detta är kopplat till de olika kostnadsökningarna som har uppkommit. Detta kan upplevas som konstigt att vi höjer taxor och avgifter, samtidigt som vi gör ett historiskt bra resultat, totalt sett. Detta beror på att vi inte kan flytta intäkter från elproduktion till VA- renhållningskollektiv då dessa skall vara självfinansierade av kollektivet. Samma sak gäller för elnätsavgifter, de avgifter som vi tar ut skall täcka de kostnader som är kopplade till elnätsverksamheten.

Peter Fjällgård (V) är ordförande för bolaget.

– Resultatet är mycket glädjande för VEMAB och kommunen i sin helhet! Som Olle nämner så är det ett speciellt år, där VEMAB varit tvungna att höja taxor och avgifter samtidigt som elpriserna har genererat ett bra resultat. Men vi måste förhålla oss till de regelverk som finns. Renhållnings- VA kollektiv skall vara självfinansierade och transferering från elproduktionen till kollektiven är inte tillåtet. Ett år som detta känns det mycket bra att kunna bidra på ett positivt ekonomiskt sätt till ägaren, säger han i pressmeddelandet.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: